E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPohansko: Lidé na sklonku Velké Moravy

 

GAČR 14–22823S: Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi

Objev nové sakrální stavby a přilehlého pohřebiště datovaného do konce 9. a začátku 10. století na severovýchodním předhradí velkomoravského hradiska Břeclav-Pohansko, které učinil tým vedený Jiřím Macháčkem z FF MU v Brně, přináší pro antropology nové možnosti poznání lidské populace raného středověku. Nově odkrytý kosterní soubor nám umožní pochopit procesy spojené s kolapsem civilizace Velké Moravy a formace nové civilizační struktury nastupující přemyslovské Moravy. Hlavním cílem projektu je antropologická a tafonomická analýza odkrytých kosterních pozůstatků v multidisciplinárně zacíleném výzkumu. Badatelské týmy tří institucí propojí metody terénní antropologie, tafonomie a funerární archeologie s přístupy bioarcheologie a osteobiografie. Nový kosterní soubor bude srovnáván s antropologickými údaji a znalostmi o pohřebním kontextu raně středověkých lokalit zejména z Pohanska a Mikulčic. Soubor nového pohřebiště (n = 152 jedinců) navíc umožňuje řadu detailních bioarcheologických analýz díky mimořádně dobré zachovalosti a kvalitní a komplexní nálezové dokumentaci včetně například zaměření jednotlivých kostí každého jedince.

Členové týmu:
řešitel: Vladimír Sládek (PřF UK v Praze)
spolupracovníci: Lucie Bigoni, Kristýna Farkašová, Martin Hora, Eliška Makajevová, Jana Velemínská

spoluřešitel: Jiří Macháček (FF MU v Brně)
spolupracovníci: Renáta Přichystalová

spoluřešitel: Petr Velemínský (NM v Praze)
spolupracovníci: Petra Havelková

Spolupráce:
Jiří Macháček (FF MU v Brně)
Petr Velemínský (NM v Praze)
Margit Berner (Naturhistorisches Museum, Wien)
Patrik Flammer (University of Oxford)

Výstupy:

PDF publikací zde

Sládek V, Macháček J eds. (2017) At the End of Great Moravia: Skeletons from the Second Church Cemetery at Pohansko-Břeclav (9th–10th Century A.D.). Oxford: British Archaeological Reports.

Macháček J, Dresler P, Přichystalová R, Sládek V. (2016) Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Brno: Masarykova univerzita.

Kaupová S, Velemínský P, Herrscher E, Sládek V, Macháček J, Poláček L, Brůžek J. (2016) Diet in transitory society: isotopic analysis of medieval population of Central Europe (ninth–eleventh century AD, Czech Republic). Archaeological and Anthropological Sciences: In Press.

Sládek V, Macháček J, Makajevová E, Přichystalová R, Hora M. (2016) Body mass estimation in skeletal samples using the hybrid approach: the effect of population-specific variations and sexual dimorphism. Archaeological and Anthropological Sciences: In Press.

Sládek V (2016) Portrét muže z hrobu 153: osteobiografický profil elity druhého kostela na Pohansku u Břeclavi. In: Macháček J, Wihoda M (eds) Pád Velké Moravy aneb kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

Sládek V, Macháček J, Ruff CB, Schuplerová E, Přichystalová R, Hora M. (2015) Population-specific stature estimation from long bones in the Early Medieval Pohansko (Czech Republic). American Journal of Physical Anthropology 158(2): 312–324.

Macháček J, Balcárková A, Čáp P, Dresler P, Přichystal A, Přichystalová R, Schuplerová E, Sládek V. (2014) Velkomoravská rotunda z Pohanska u Břeclavi. Památky archeologické 105: 87–153.

Akce dokumentů