E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Michal Struška

 

Ph.D. student

Laboratoř antropologie kostní tkáně
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Viničná 7, 128 00 Praha 2

Školitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.

Email: struskam@natur.cuni.cz

Osobní stránka: www.michalstruska.com


Disertační práce:

Vliv tělesných rozměrů na termoregulaci člověka při vytrvalostním běhu

 

Vědecko-výzkumné zaměření:

Rekonstrukce manipulativního chování člověka v průběhu holocénu

Vliv tělesných rozměrů na termoregulaci při vytrvalostním běhu v kontextu vytrvalostního lovu

 

Výzkumné projekty a granty:

Hlavní řešitel:
GAUK 324522 Vliv proporcí, teploty kůže a rychlosti pohybu tělesných segmentů na tepelné ztráty při vytrvalostním lovu. Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D., spoluřešitelé: Mgr. Martin Hora Ph.D.Mgr. Pavla Alexia JarešováBc. Vojtěch Mařík. (2022–2024)

 

Publikační činnost:

Periodika:

Konference:

Akce dokumentů