E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExperimentální studium vlivu chování na hutnou kostní tkáň

banner_2.png


V současnosti se zabýváme vlivem motorických projevů olivocerebelární degenerace na hutnou kostní tkáň. Modelem pro naší práci jsou mutantní myši typu Lurcher se spontánní mutací δ2-podjednotky glutamátového receptoru způsobující u heterozygotních jedinců úplnou funkční dekortikaci mozečku. Myši tohoto typu trpí cerebelární ataxií, jejíž projevy studujeme jak na makroskopické úrovni (geometrie hutné kostní tkáně), tak na úrovni mikroskopické (analýza lakuno-kanalikulárního systému).

Naše laboratoř je vybavena pilou IsoMet 1000 (Buehler Ltd.) umožňující přesné řezání preparátů bez předchozí dekalcifikace, a tudíž minimálního narušení lakuno-kanalikulární porozity. Kvalita barvení preparátů nám pak poskytuje detailní náhled do mikroskopické úrovně stavby hutné kostní tkáně a odkrývá tak jedinečnou možnost studia tohoto komplexního systému..

Spolupráce

Granty

2011 - 2013   GA UK 408911: Vliv motorických projevů olivocerebelární degenerace na hutnou kostní tkáň: Biomechanika a chování. (hlavní řešitel: Alena Jindrová; spoluřešitelé: Jan Tůma, Vladimír Sládek)

Publikace

viz "Vybrané publikace" na úvodní stránce Laboratoře antropologie kostní tkáně

Akce dokumentů