E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEvropané v čase: jak se měnili Evropané v posledních 30 tisíci letech

Posledních 30 tisíc let přineslo ve vývoji Evropanů zásadní změny. Měnila se podoba kontinentu a jako reakce na změny klimatu se měnil i jejich obživný systém. Důsledky těchto proměn lze sledovat i na biologické podobě už od prvního osídlení Evropy zemědělci. Evropané v průběhu posledních 30 tisíc let se proměňovali ve výšce, hmotnosti, tělesných proporcích, ale výrazně reagovali také na narůstající usedlost populací a na snížené zatížení horní končetiny.

Zmapovat proměnu Evropanů v posledních 30 tisíc let bylo cílem mezinárodního týmu vedeného Christopherem B. Ruffem z Johns Hopkins School for Medicine, na kterém se podílel i tým doc. Vladimír Sládka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, spolu s badateli z Naturhistorisches Museum ve Vídni, Univerzity of Massachusetts a University of Oulu. Tento tým od roku 2006 sbíral kosterní údaje z nálezů Evropanů uložených v různých muzeích napříč Evropou. Získané údaje dnes tvoří nejucelenější datový soubor o vývoji Evropanů sestávající z údajů o cca 2,5 tis. jedinců z šesti velkých geografických celků Evropy. Navíc jsou data snímána nejen klasickými osteometrickými technikami, ale také pokročilými technikami výpočetní tomografie (CT), které pomohly neinvazivně vhlédnout do některých jinak skrytých znaků.

Výsledky tým shrnul mimo dílčí časopisecké studie také v monografii, která vychází u prestižního nakladatele vědecké literatury Wiley-Blackwell v New Yorku na začátku března 2018 (viz níže). Monografie je rozdělena na dvě části. V první části jsou shrnuty výsledky celoevropského srovnání, ve druhé části se autoři jednotlivých kapitol zaměřili na detailní analýzu jednotlivých geografických oblastí Evropy včetně střední Evropy a České republiky. Získali jsme tak korpus dat a výsledků, které umožňují nahlédnout na podobu Evropanů a na změny, kterými se Evropané přizpůsobili významným klimatickým a subsistenčním proměnám jejich prostředí.

Podrobnosti o řešitelích

prof. Christopher B. Ruff (hlavní řešitel, Johns Hopkins School of Medicine)

doc. Vladimír Sládek (spoluřešitel z PřF UK, Praha)

Tým Přírodovědecké fakulty UK

Bibliografické údaje

Souhrn výstupu v monografii

Ruff, C.B. (Ed.), 2018. Skeletal variation and adaptation in Europeans: Upper Paleolithic to the Twentieth Century. Wiley-Blackwell, New York.

  • celkem 14 kapitol pokrývajících srovnání Evropanů a dále podrobnou analýzu v jednotlivých regionech včetně střední Evropy a České republiky
  • tým Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity se podílel celkem na 6 kapitolách, z toho u dvou jako hlavní autor a hlavní řešitel daného tématu:

Sladek, V., Berner, M., Holt, B., Niskanen, M., Ruff, C.B., 2018. Past human manipulative behavior in the European Holocene as assessed through upper limb asymmetry In: Ruff, C.B. (Ed.), Skeletal variation and adaptation in Europeans: Upper Paleolithic to the Twentieth Century. Wiley-Blackwell, New York, pp. 163-208.

Sládek, V., Berner, M., Makajevova, E., Velemínský, P., Hora, M., Ruff, C.B., 2018. Central European human postcranial variation. In: Ruff, C.B. (Ed.), Skeletal variation and adaptation in Europeans: Upper Paleolithic to the Twentieth Century. Wiley-Blackwell, New York, pp. 315-354.

Berner, M., Sladek, V., Holt, B., Niskanen, M., Ruff, C.B., 2018. Sexual dimorphism. In: Ruff, C.B. (Ed.), Skeletal variation and adaptation in Europeans: Upper Paleolithic to the Twentieth Century Wiley-Blackwell, New York, pp. 133-162.

Holt, B., Whittey, E., Niskanen, M., Sladek, V., Berner, M., Ruff, C.B., 2018. Temporal and geographic variation in robusticity. In: Ruff, C.B. (Ed.), Skeletal variation and adaptation in Europeans: Upper Paleolithic to the Twentieth Century Wiley-Blackwell, New York, pp. 91-132.

Niskanen, M., Ruff, C.B., Holt, B., Sladek, V., Berner, M., 2018. Temporal and geographic variation in body size and shape of Europeans from the Late Pleistocene to Recent Times. In: Ruff, C.B. (Ed.), Skeletal variation and adaptation in Europeans: Upper Paleolithic to the Twentieth Century Wiley-Blackwell, New York, pp. 49-90.

Ruff, C.B., Holt, B., Niskanen, M., Sladek, V., Berner, M., 2018. Conclusions. In: Ruff, C.B. (Ed.), Skeletal variation and adaptation in Europeans: Upper Paleolithic to the Twentieth Century Wiley-Blackwell, New York, pp. 419-423.

Některé časopisecké výstupy projektu

Výstupy v časopisech pokrývají jednak metodické témata a dále analýzy vlivu subsistenčních změn na kostru:

Sládek, V., Ruff, C., Berner, M., Holt, B., Niskanen, M., Schuplerova, E., Hora, M., 2016. The impact of subsistence changes on humeral bilateral asymmetry in Terminal Pleistocene and Holocene Europe. J. Hum. Evol. 92, 37-49.

Sládek, V., Hora, M., Farkasova, K., Rocek, T., 2016. Impact of grinding technology on bilateral asymmetry in muscle activity of the upper limb. J. Archaeol. Sci. 72, 142-156.

Ruff, C.B., Holt, B., Niskanen, M., Sladek, V., Berner, M., Garofalo, E., Garvin, H., Hora, M., Junno, J.A., Schuplerova, E., Vilkama, R., Whittey, E., 2015. Gradual decline in mobility with adoption of food production in Europe. PNAS 112, 7147-7152.

Ruff, C.B., Holt, B.M., Niskanen, M., Sladek, V., Berner, M., Garofalo, E., Garvin, H.M., Hora, M., Maijanen, H., Niinimaki, S., Salo, K., Schuplerova, E., Tompkins, D., 2012. Stature and body mass estimation from skeletal remains in the European Holocene. Am. J. Phys. Anthropol. 148, 601-617.

Junno, J.A., Niskanen, M., Maijanen, H., Holt, B., Sladek, V., Niinimäki, S., Berner, M., Early View. The effect of age and body composition on body mass estimation of males using the stature/bi-iliac method. J. Hum. Evol. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2017.10.006.

Niskanen, M., Junno, J.A., Maijanen, H., Holt, B., Sladek, V., Berner, M., Early View. Can we refine body mass estimations based on femoral head breadth? J. Hum. Evol. 10.1016/j.jhevol.2017.10.015.

Akce dokumentů