E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiomechanická analýza dlouhých kostí

banner_1.png

 

Výzkum a výuka v oblasti biomechanické analýzy dlouhých kostí lidské kostry se zabývá vztahem mezi rozložením hutné kostní tkáně a jednáním minulých populací. Zejména se cílíme na propojení mezi biomechanickými parametry průřezů dlouhých kostí a mobilitou nebo manipulativním chováním v minulosti. Výzkum biomechanické analýzy je odvozen od neinvazivních postupů odvozených zejména od analýzy obrazů z počítačové tomografie včetně softwarové podpory (např. CT-i software, aj.). V tuto chvíli disponujeme souborem CT obrazů v širokém průřezu holocenních skupin od neolitu po současnost. Výzkum a výuka biomechanické analýzy dlouhých kostí je podpořena spoluprácí se zahraničními pracovišti a to v Rakousku a USA.

Spolupráce

Granty

Publikace

viz "Vybrané publikace" na úvodní stránce Laboratoře antropologie kostní tkáně

Akce dokumentů