E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSledování somatického a motorického vývoje českých předškolních dětí.

GAUK 250559 Sledování somatického a motorického vývoje českých předškolních dětí. 

Hlavní řešitel: Bc. Daniela Samešová (2017–2019)

V dnešní populaci, a to již v dětských věkových kategoriích, se výrazně manifestuje kauzální závislost hypokineze - nutričních trendů – nadměrné hmotnosti – poruch růstu a pubertálního vývoje - zdravotních komplikací. Projekt navazuje na pilotní studii, která proběhla v letech 2013-2015. Tato sonda prokázala výrazný vliv nedostatku pohybu na formování tělesného složení ve prospěch nárůstu tukové tkáně, nedostatečný rozvoj svalové hmoty a vysokou frekvenci vadného držení těla u současné populace českých předškolních dětí. Důsledky se pak promítají do všech složek vývoje dítěte. Negativní ovlivnění růstu a tím i finální výšky, poruchy pubertálního vývoje a možné poruchy fertility v dospělosti, rozvoj substitučních pohybových stereotypů a následně svalových dysbalancí s ortopedickými komplikacemi v pozdějším věku apod.  Předškolní věk je exponované období z hlediska diferencovaného růstu dítěte, fixace skeletálních struktur a fixace základních pohybových stereotypů. Přesto údaje o této fázi vývoje v české i zahraniční literatuře téměř chybí. Cílem projektu je zmapování aktuálních trendů v růstovém profilu českých předškolních dětí ve smyslu sekulárních změn podmíněných změnou socioekonomických podmínek a životního stylu společnosti.

Akce dokumentů