E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMonitoring vlivu adipózní estrogenizace na tělesný profil českých mužů.

GAUK 1250317 Monitoring vlivu adipózní estrogenizace na tělesný profil českých mužů.  

Hlavní řešitel: Mgr. Jan Novák (2017–2019) 

Sekulární změny tělesných parametrů jsou odrazem změn společenských a socioekonomických. Suspektní vliv je přiznáván i faktorům životního prostředí. Původně pozitivní korelace socioekonomický status společnosti, resp. rodiny – růst dítěte se v posledním desetiletí obrací. Nadměrný kalorický příjem ve spojení s hypokinezí, která se stává výrazným fenoménem současné společnosti, vede k rozvoji nadváhy a obezity. Tento jev není mnohdy zjevný, dochází k rozvoji nadměrného tuku při současném snížení rozvoje svalové komponenty vlivem nedostatečné pohybové stimulace, vzniká latentní obezita. Tělesný tuk není pouze depotním orgánem, ale vykazuje velmi intenzívní imunologickou a hormonální aktivitu. Touto cestou ovlivňuje i růstovou dynamiku a významně mění profil pubertálního vývoje. U dívek dochází k dřívějšímu nástupu puberty, vývoj však probíhá izosexuálním směrem. U chlapců je situace odlišná. Estrogeny z tukové tkáně urychlují růst i skeletální maturaci a iniciují rozvoj některých pubertálních markerů, vývoj je však heterosexuální ve smyslu feminizace (pubické ochlupení ženského typu, aktivace mamm – gynekomastie). Vlivem inhibičního působení leptinu na testosteron dochází k blokaci gonadální osy, a to na úrovni LH, rozvíjí se mírná forma centrálního hypogonadismu. Nedostatečná stimulace organizmu vlastními pohlavními hormony pak umožňuje uplatnění adipózní estrogenizace na různých úrovních a přispívá k habituální feminizaci dnešních mužů. Fenotypově nejmarkantnější změny jsou pozorovány v proporcích pánve, u zjevného zmnožení tělesného tuku pak i v jeho predilekci, která vykazuje výrazné femininní prvky. Předpokladem těchto změn je i ontogeneze lidské pánve, která se primárně vyvíjí mužským směrem a až vlivem expozice estrogenů u dívek v pubertálním období dochází k přestavbě v typ ženský.

Cílem pilotní studie je zmapovat somatický profil současných mladých českých mužů (věk 18 – 29 let) ve vztahu k výskytu femininních prvků v jejich tělesné stavbě v závislosti na tělesném složení, hormonálním profilu a konstitučních biomarkerech se zohledněním faktorů a agenes suspektních pro exogenní estrogenizaci organismu.

Akce dokumentů