E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZávěrečné práce - fakultní pokyny

Vedle interních pokynů a doporučení týkajících se víceméně obsahové stránky závěrečných prací (bakalářské, diplomové, rigorózní, doktorské), které naleznete v oddílech jednotlivých studijních úseků, vydavá studijní proděkan metodický pokyn pro Odevzdávání bakalářských a diplomových prací a kontrola splnění podmínek pro konání SZZK

 


STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - AKTUALITY  |   STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - SZZK


 

Fakultní předpisy:

Opatření děkana 08/2017 : Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Věnujte tomuto dokumentu prosím náležitou pozornost, neboť zde naleznete rovněž informace o vašich povinnostech vkládání prací do SIS ap.

Metodické pokyny

Přihlašování k SZZK  – metodický pokyn (zveřejněno 13.4.2012, zaktualizováno 24.2.2016)

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací a kontrola splnění podmínek pro konání SZZK   - metodický pokyn  (aktualizace 12.04.2017)


Důležité upozornění!!!!

Pokud student práci nahraje do SIS a potvrdí její odevzdání, v případě odstoupení od obhajoby není možné později práci přehrát novým souborem, student v následujícím termínu SZZk obhajuje tutéž verzi práce!!!  (vyhláška studijní proděkanky z 7.2.2013)

Akce dokumentů