E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOrigin

Informace pro získání licence programu Origin Pro.


Pro chemickou sekci PřF UK byla zakoupena licence programu Origin ve variantě Pro. Počet licencí je omezen, proto zde nejsou instalační soubory volně k dispozici a pro jejich získání je potřeba dodržet určitá pravidla.

      .

Provoz na terminálech v učebnách

Nově je program Origin přístupný v rámci fakultní sítě ve všech lokalitách s terminály (počítačové učebny Albertov 6 – PUA, Viničná 7 – B5, knihovny chemie, geologie, biologie a ÚŽP). V rámci fakultní počítačové sítě je dostupný také prostřednictvím webového prohlížeče na adrese https://vdi-cs.prfuk.natur.cuni.cz


Způsob získání individuální licence pro jeden počítač (ve vlastnictví fakulty):

  • Pokud jste zaměstnanec (dlouhodobý úvazek, nejen DPP):
    Stačí nás kontaktovat (viz níže) a my vám program buď nainstalujeme nebo dodáme příslušné instalační soubory, včetně vašeho aktivačního kódu.

  • Pokud jste student (včetně doktorských):
    Je potřeba získat souhlas vašeho školitele nebo vedoucího pracoviště, který nám zašlou prostřednictvím e-mailu. Poté vám program nainstalujeme, případně dodáme instalační soubory a kód. Vy nám pak pošlete jméno a MAC adresu daného PC / notebooku a číslo místnosti, kde pracujete. Po ukončení studia či jiného vztahu s fakultou je potřeba produkt deaktivovat a uvolnit licenci pro další použití (viz dále).

Doporučení pro školitele:
Pokud potřebujete licenci programu Origin pro svého studenta, tak optimální postup je, když nás e-mailem kontaktujete přímo vy (a studenta uvedete v kopii). Žádosti studentů bez souhlasu školitele není možno odbavit. V e-mailu by měl být uveden jednak samotný požadavek a jednak souhlas s podmínkami (tedy že přebíráte zodpovědnost za využití licence a její deaktivaci po ukončení vztahu s fakultou). Opět připomínáme, že počet licencí je omezený a proto není možné, abyste měli ve skupině spotřebováno větší množství licencí, než je aktuální počet jejich členů (včetně studentů).

Upozornění:

Je potřeba zajistit, aby nedocházelo ke ztrátě licencí. Pokud se chystáte počítač (operační systém) přeinstalovat, je potřeba program nejprve deaktivovat (Help –> Deactivate license). Stejně tak, pokud už váš počítač nebo notebook dosloužil. Deaktivovat licenci jste povinni také po ukončení pracovního či studijního vztahu k Přírodovědecké fakultě (ke které se licence váže). Jinak se dopouštíte jednak porušení licenčních podmínek, tak neoprávněného používaní cizí věci a může být na vás vymáhaná škoda až do výšky aktuální ceny jedné licence.


Pokud budete mít jakékoliv problémy s aktivací licence, nebo pokud budete chtít pomoc s instalací programu na svůj počítač, můžete se obrátit na správce licence, kterým je pro chemickou sekci RNDr. Vladimír Zbranek, email zbranek@natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů