E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

na katedře anorganické chemie

 

Katedra anorganické chemie zajišťuje výuku, která seznámí všechny studenty bakalářského stupně studia se základy i novými trendy anorganické chemie a také základními laboratorními a syntetickými postupy. V průběhu dvouletého navazujícího magisterského studia studenti volí jeden ze dvou prakticky směřovaných studijních programů směřovaných do atraktivních oblastí současné anorganické chemie, jmenovitě Koordinační a bioanorganická chemie nebo Chemie anorganických látek a materiálů.

 

 

Harmonogram akademického roku
Zde také ke stažení ve formátu PDF

Katalog přednášek
Kompletní seznam předmětů, jejichž výuka je zajišťována Katedrou anorganické chemie (na SISu)

Témata prací
Témata dosud nezadaných bakalářských, magisterských a doktorských prací, které lze vypracovat na Katedře anorganické chemie (na SISu)

Vyučující
Seznam vyučujících z Katedry anorganické chemie (na SISu)

Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací
Opatření děkana a rektora. Informace o formátování, evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních)

Online kurzy – MOODLE (studijní materiály, např. Laboratorní technika a další)
Návod na vkládání protokolů z předmětu „Laboratorní technika“ prostřednictvém Moodle

 

 

Akce dokumentů