E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzdálený přístup (proxy)

 

Většina informačních zdrojů, databází a časopisů je vázána na jejich použití z počítačů nacházejích se "uvnitř" fakultní (příp. univerzitní) sítě. Tímto opatřením se zabezpečuje, aby tyto (většinou poměrně dosti drahé) přístupy nemohla využívat neoprávněná osoba. Došlo by tím – mimo jiné – též k porušení licenčních podmínek (a přístup ke zdroji by pak mohl být omezen).

Někdy je však potřeba, aby oprávněné osoby (zaměstnanci, studenti) mohli s těmito zdroji pracovat i mimo univerzitní síť (tedy mimo školu, kolej apod.) – např. z domova nebo v průběhu zahraniční cesty, stáže atd. K tomuto účelu se zřizuje tzv. vzdálený přístup k informačním zdrojům.


Přírodovědecká fakulta (a potažmo Univerzita Karlova) v současné době umožňuje dva hlavní způsoby, jak se k informačním zdrojům dostat "na dálku":

a) EZproxy

Jedná se o celouniverzitní portál ke vzdálenému přístupu k informačním zdrojům, který provozuje Ústav výpočetní techniky UK. Tento přístup funguje tak, že pozměňuje webovou adresu (přidá k ní .exproxy.is.cuni.cz) a předá serveru potřebné informace.

Přístupová adresa je http://ezproxy.is.cuni.cz/ a je zde vyžadováno tzv. centralizované (CAS) heslo (https://ldap.cuni.cz/).
Po příhlášení se zobrazí seznam zdrojů, které jsou takto přístupné. Jedná se např. o různé databáze (SciFinder, Reaxys nebo Knovel), Web of Science, elektronické časopisy a knihy.

Výhody: Snadné, není třeba nic nastavovat – uživatel se pouze přihlásí a vybírá z menu
Nevýhody: Některé zdroje nejsou v seznamu a nejsou tedy dostupné (někdy lze obejít pomocí DOI)
Standardní odkazy nefungují – je potřeba přistupovat přes menu

 

b) Proxy server (cache)

V tomto případě se přístup k informačním zdrojům zprostředkovává pomocí tzv. proxy serveru, který provozuje Centrum informačních technologií (CIT) Přírodovědecké fakulty UK a je potřeba provést příslušná nastavení v internetovém prohlížeči podle návodu (viz dále). Opět je, samořejmě, potřeba přihlášení.

Výhody: Přístup ke VŠEM zdrojům bez omezení; po nastavení prohlížeče již není třeba nic dále zadávat (adresy fungují ve standardním tvaru)
Tento způsob slouží také jako vhodná možnost pro vzdálený přístup do CIS
Nevýhody: Pro některé uživatele tento způsob může být méně uživatelsky příjemný

  • Návod a informace přímo na CIT (Centrum informačních technologií PřF UK)
  • Obecné informace ke vzdálenému přístupu na stránkách Oddělení podpory vědy – OPV

 

 

Akce dokumentů