E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumný záměr sekce chemie

Nové molekulární systémy pro pokročilé aplikace prospěšné pro zdraví a šetrné k životnímu prostředí (MSM0021620857, 2007-2013, MSM) 


výzkumVýzkumný záměr (VZ) sekce chemie Přírodovědecké fakulty UK je dlouhodobým plánem výzkumu chemických kateder v oblasti přípravy nových materiálů a postupů pro ekologicky nezávadné technicky vyspělé aplikace.

Důležitým rysem VZ sekce chemie Přírodovědecké fakulty UK je koordinace a integrace vědecké práce několika chemických kateder, laboratoří vybudovaných v rámci projektu „Podpora výzkumu na vysokých školách“ (Laboratoře NMR spektroskopie a Laboratoře funkčních polymerů), Laboratoře rentgenostrukturní analýzy, která byla vybudována za podpory grantu GA ČR, a UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, která již delší dobu působí na naší fakultě.

 

 

 

 

Akce dokumentů