E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


18th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry’ 2022

We are pleased to cordially invite Ph.D. students of analytical chemistry (and, of course, also those undergraduate students of analytical chemistry who are interested in) to the traditional meeting, to the 17th International Students Conference ‘Modern Analytical Chemistry.’ The conference is organized by our department and will be held on September 15–16, 2022.

Publikováno 28.9.2021

Výstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Publikováno 11.9.2020

Pozvánka na přednášku paní Mgr. Magdalény Hromadové, Ph.D., úterý 7. prosince 2021

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku z cyklu Heyrovsky lecture, s názvem „Moje cesta od polarografie k molekulární elektronice, kterou prosloví paní Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR). Přednáška se ková v úterý 7. prosince 2021 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 3.12.2021

11. ročník soutěže „Cena Metrohm“

Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 11. ročník soutěže Cena Metrohm 2022.

Publikováno 28.11.2021

Pozvánka na přednášku pana prof. Dr. Karla Lemra, úterý 30. listopadu 2021

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Proč spojovat iontovou mobilitu s hmotnostní spektrometrií?“, kterou prosloví pan prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc). Přednáška se ková v úterý 30. listopadu 2021 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 21.11.2021

Pozvánka na přednášku pana Ing. Františka Foreta „Od izotachoforézy k izotachoforéze“ dne 16. listopadu 2021

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví pan Ing. František Foret, CSc., DSc., (Ústav analytické chemie AV ČR, CEITEC, Masarykova univerzita) na téma „Od izotachoforézy k izotachoforéze“. Přednáška se koná v úterý 16. listopadu 2021 ve 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 14.11.2021

November 11, 2021, 8.00 CET, webinar “Strategies for minimising electrode passivation in development of electrochemical biosensors”

Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry, and Macquarie University, Sydney, Department of Molecular Sciences invite you to the seminar “Strategies for minimising electrode passivation in development of electrochemical biosensors” in the framework of Strategic partnership project between the two institutions.

Publikováno 3.11.2021

Pozvánka na přednášku paní Ing. Evy Benešové, Ph.D.

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku paní Ing. Evy Benešové, Ph.D. (Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT) na téma „Protilátky a jejich analytické aplikace“. Přednáška se uskuteční v úterý 26. října 2021 od 14:00 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 20.10.2021

Z úspěchů studentů naší katedry

Studentka doktorského studia naší katedry paní Sofiia Tvorynska získala cenu za nejlepší posterovou prezentaci na 72nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší katerdy.

Publikováno 13.10.2021

Laboratoř Nadace Vodafone

Unikátní akcelerační program pomáhá nastartovat či rozvíjet společenské inovace s využitím informačních a komunikačních technologií. Přihlášky se přijímají do 17. října 2021.

Publikováno 10.10.2021

Odpoledne s elektrochemií

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského vás zve na setkání elektrochemiků „Odpoledne s elektrochemií“, které se uskuteční 13. prosince 2021 od 12:00. Cílem akce je prohloubení kontaktů mezi vědci, kteří využívají elektrochemii ve výzkumu nebo se o ni zajímají. Pro zájemce nejen z řad mladých vědeckých pracovníků a studentů je zde možnost vyvěsit poster a pohovořit v příjemné atmosféře o své práci.

Publikováno 10.10.2021

Akce dokumentů