E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram semináře katedry analytické chemie na LS 2022/2023

Seminář je pořádán Katedrou analytické chemie PřF UK a Odbornou skupinou analytické chemie při České společnosti chemické v posluchárně CH2 v budově Chemického ústavu, Hlavova 8/2030, Praha 2, vždy v úterý od 14.00.

14.2.

Co čeká naše studenty (J. Barek, J. Hraníček, J. Sobotníková)

21.2.

Mgr. Olha Sarakhman, PhD. (Katedra analytické chemie PřF UK Praha): Biochar as a State-of-the-art Alternative Material for Electrochemical Sensing

28.2.

Doc. RNDr. Lucie Korecká, PhD. (Katedra biologických a biochemických věd, FCHT UPCE): Trendy v imunoanalytické diagnostice: ELISA metody vs. POCT senzory 

7.3.

Prof. Ing. Karel Ventura, CSc. (Katedra analytické chemie, FCHT UPCE): Příprava vzorků k analýze – extrakční techniky

14.3.

Dr. Rene Pfeifer, PhD.(FZÚ AV ČR Praha): Nanodiamonds, Biosensors and Its Applications

21.3.

Prof. Ing. František Švec, DrSc. (FaF UK Hradec Králové): (His)story chromatografie: Monolity.

28.3.

Doc. Mgr. Karel Novotný, PhD. (PřF MU Brno): Spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS

4.4.

Mgr. Olha Sarakhman, PhD. (Katedra analytické chemie PřF UK Praha): Practical Applications of Biochar-Based Electrodes

11.4.

Mgr. SofiiaTvorynska (Katedra analytické chemie PřF UK Praha a ÚCHJH AV ČR Praha): Amperometric biosensors for flow injection analysis: silvamalgam-based transducers coupled to replaceable and reusable enzymatic mini-reactors

18.4.

Referování studentů 1. ročníku NANALD 

25.4.

Doc. RNDr. David Havlíček, CSc. (Katedra anorganické chemie PřF UK Praha): Chemické analýzy podzemních vod jako nástroj k hledání spojení jeskyní

2.5.

Referování studentů 1. ročníku NANALD 

9.5.

zápočtový týden

Akce dokumentů