E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram semináře katedry analytické chemie na ZS 2022/2023

Seminář je pořádán Katedrou analytické chemie PřF UK a Odbornou skupinou analytické chemie při České společnosti chemické v posluchárně CH2 v budově Chemického ústavu, Hlavova 8/2030, Praha 2, vždy v úterý od 14.00.

4.10.2022

Úvodní seminář: seznámení studentů s plány, výzva k hledání diplomových prací (J. Barek, J. Hraníček, J. Sobotníková, V. Vyskočil)

11.10.2022

doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova): Jak psát diplomovou práci

18.10.2022

prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. (3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova): Využití kapilární elektroforézy v klinickém výzkumu

25.10.2022

prof. Dr. rer. nat. Martin Hof, DSc. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AV ČR): Fluorescence: Many possibilities, but one main limitation

1.11.2022

prof. Ing. František Švec, Dr.Sc. (Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové): Polymerní monolity v zapomínaných metodách: Tenkovrstvá chromatografie

8.11.2022

RNDr. Milan Libánský, Ph.D. (Metrohm Česká Republika, Praha): Praktický úvod do Ramanovy spektroskopie

15.11.2022

Představení studentů 1. ročníku NANALD v abecedním pořadí (5 minut představení + 5 minut diskuze)

22.11.2022

prof. RNDr. Patrik Španěl, Dr. rer. nat. (Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, AV ČR): Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty

29.11.2022

Referování studentů 2. ročníku NANALD o stavu diplomové práce (Dostálková Lucie, Hlávka Jan, Mudrová Barbora)

6.12.2022

Heyrovsky Ilkovic Nernst Lecture: Prof. Dr. Christine Kranz (University of Ulm, Germany): Unraveling Interfacial Processes by Scanning (electrochemical) Probe Microscopy

13.12.2022

Referování studentů 2. ročníku NANALD o stavu diplomové práce (Pejzlová Michaela, Šefčík Martin, Štafurová Kristína)

20.12.2022

Referování studentů 2. ročníku NANALD o stavu diplomové práce (Venclová Veronika, Vilím Vojtěch, Vodenková Eva)

3.1.2023

Zápočtový týden

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.   RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.        RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.

Akce dokumentů