E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram semináře katedry analytické chemie na LS 2019/2020

Seminář je pořádán Katedrou analytické chemie PřF UK a odbornou skupinou analytické chemie při České společnosti chemické v posluchárně CH2 v budově Chemického ústavu, Hlavova 8, Praha 2, vždy v úterý od 14.00.

18.2.2020

Co čeká studenty katedry analytické chemie v tomto semestru, informace o výběrových přednáškách a plánu seminářů, prezentace Mikuláš Vlk (výjezd Erasmus)

25.2.2020

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Optické biosenzory a jejich bioanalytické aplikace

3.3.2020

Prof. RNDr. Petr Solich, CSc., Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Možnosti průtokových metod

10.3.2020

Doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc., Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Využití vysokoúčinných separačních metod pro studium chemické obrany ploštic

17.3.2020

Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Hmotnostní spektrometrie s rychlou separací nebo přímou ionizací?

24.3.2020

Prof. Ing. František Švec, Dr.Sc., Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Monolitické kolony

31.3.2020

RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR, Technologicky kritické prvky: speciační analýza germania na úrovni ppt v přírodních vodách

7.4.2020

Prof. Ing. František Foret, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, CEITEC, Masarykova Univerzita, Brno, Od CZE k CZE

14.4.2020

RNDr. Jana Olšovská, Ph.D., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Praha, Senzorická stabilita piva

21.4.2020

Prof. Ing. Karel Ventura, CSc., Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Odběr a příprava vzorků k analýze - extrakční techniky v současné analytické chemii

28.4.2020

Referování studentů 1. ročníku NANALD (Dudičová (2.ročník), Bartoš, Bláhová, Bušovská, Čambal)

5.5.2020

Referování studentů 1. ročníku NANALD (Ďuriš, Gogulin, Hamráková, Hennhoferová)

12.5.2020

Referování studentů 1. ročníku NANALD ( Landl R., Listakhava, Petrák, Přibylová)

19.5.2020

Zápočtový týden

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. 

Akce dokumentů