E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram semináře katedry analytické chemie na ZS 2019/2020

Seminář je pořádán Katedrou analytické chemie PřF UK a odbornou skupinou analytické chemie při České společnosti chemické v posluchárně CH2 v budově Chemického ústavu, Hlavova 8, Praha 2, vždy v úterý od 14.00.

Po dobu epidemiologických omezení je seminář realizován on-line režimu formou pomocí nástroje Google Meet. Přihlásit se lze vždy v úterý ve 13:55 na adrese: meet.google.com/ekw-wuho-ztp Žádáme účastníky semináře, aby si po přihlášení vypnuli svůj mikrofon, aby nedocházelo k rušení přednášky.

Datum

Téma

6.10.2020

Profesorská přednáška doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. (Katedra analytické chemie PřF UK): Využití elektrochemických biosenzorů při ochraně lidského zdraví

13.10.2020

Úvodní seminář, seznámení studentů s plány, představení odborné činnosti katedry analytické chemie, výzva k hledání diplomových prací

20.10.2020

RNDr. Jakub Širc, Ph.D. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR): Hydrogelové implantáty pro dopravu chemoterapeutik do očního bulbu pro léčbu nitroočních nádorových onemocnění.

27.10.2020

bude upřesněno

3.11.2020

Představení studentů 1. ročníku (5 minut představení + 5 minut diskuze)

10.11.2020

doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR Brno: Elektrochemie nukleových kyselin: příběh pokračuje (věnováno prof. Emilu Palečkovi při příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin)

24.11.2020

Habilitační přednáška Mgr. Zdeněk Heger, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně): název bude upřesněn

1.12.2020

Referování studentů 2. ročníku NANALD (Bartoš, Bláhová, Bušovská, Čambal)

8.12.2020

Heyrovského přednáška Bohdan Josypčuk, Ph.D. (Ústav Fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR): Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení

15.12.2020

Referování studentů 2. ročníku NANALD (Ďuriš, Gogulin, Hamráková, Hennhoferová)

22.12.2020

Referování studentů 2. ročníku NANALD ( Landl R., Listakhava, Petrák, Přibylová)

5.1.2020

zápočtový týden

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D., RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. 

Akce dokumentů