E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram semináře katedry analytické chemie na ZS 2021/2022

Seminář je pořádán Katedrou analytické chemie PřF UK a Odbornou skupinou analytické chemie při České společnosti chemické v posluchárně CH2 v budově Chemického ústavu, Hlavova 8/2030, Praha 2, vždy v úterý od 14.00.

5.10.2021

Úvodní seminář, seznámení studentů s plány, výzva k hledání diplomových prací (J. Barek, J. Hraníček, J. Sobotníková, V. Vyskočil)

12.10.2021

doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK): Jak psát diplomovou práci

19.10.2021

prof. Ing. František Švec, DrSc. (Farmaceutická fakulta UK): HPLC (hi)story: Kolonové technologie

26.10.2021

Ing. Eva Benešová, Ph.D. (Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT): Protilátky a jejich analytické aplikace

2.11.2021

Možnosti zahraniční spolupráce pro studenty analytické chemie (J. Barek, J. Hraníček, J. Sobotníková)

9.11.2021

Představení studentů 1. ročníku NANALD v abecedním pořadí (5 minut představení + 5 minut diskuze)

16.11.2021

Ing. František Foret, CSc., DSc., (Ústav analytické chemie AV ČR, CEITEC, Masarykova Univerzita): Od izotachoforézy k izotachoforéze

23.11.2021

Referování studentů 2. ročníku NANALD o stavu diplomové práce (Adamová Simona, Červený Jakub, Hadbavníková Alexandra, Hamráková Katarína)

30.11.2021

prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého): Proč spojovat iontovou mobilitu s hmotnostní spektrometrií?

7.12.2021

Heyrovského přednáška: Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR): Nové elektrochemické senzory a biosenzory pro vsádková a průtoková stanovení

14.12.2021

Referování studentů 2. ročníku NANALD o stavu diplomové práce (Mráček Ondřej, Neumannová Johana, Orgoníková Andrea, Pražáková Lucie)

21.12.2021

Referování studentů 2. ročníku NANALD o stavu diplomové práce (Přikryl Jaroslav, Tonnerová Barbora)

4.1.2022

Zápočtový týden

 

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.   RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.        RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.

 

Akce dokumentů