E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram semináře katedry analytické chemie na LS 2021/2022

Seminář je pořádán Katedrou analytické chemie PřF UK a Odbornou skupinou analytické chemie při České společnosti chemické v posluchárně CH2 v budově Chemického ústavu, Hlavova 8/2030, Praha 2, vždy v úterý od 14.00.

15.2.2022

Úvodní hodina, co čeká naše studenty  (J. Barek, J. Hraníček, J. Sobotníková)

22.2.2022

Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Časově rozlišená infračervená emisní spektroskopie s Fourierovou transformací a její aplikace

1.3.2022

Doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Superkritická fluidní chromatografie a její potenciál pro enantioselektivní separace

8.3.2022

RNDr. Tomáš Vrzal, Ph.D., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Praha, Senzomika – od chemických analýz až po podstatu chuti piva

15.3.2022

Adrián García Figueroa, Ústav analytické chemie AV ČR, Tellurium in environmental waters – a practical method for its determination and speciation analysis

22.3.2022

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Katedra biochemie, Slepičí protilátky v boji proti onemocnění COVID-19

29.3.2022

RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. (Katedra analytické chemie PřF UK): Flexibilita kapilární elektroforézy a její analytické aplikace

5.4.2022

Dr. Petranka Petrova, Balgoevgrad University, Bulharsko, Optical emission spectrometry with plasma sources – analytical characteristics and application

12.4.2022

Mgr. Jan Vaněk, ALS Czech Republic, prezentace firmy

19.4.2022

Referování studentů 1. ročníku NANALD o stavu diplomové práce (Dostálková Lucie, Fenclová Eva, Hlávka Jan, Mudrová Barbora)

26.4.2022

Referování studentů 1. ročníku NANALD o stavu diplomové práce (Pejzlová Michaela, Semeniuk Lidziya, Šefčík Martin, Štafurová Kristína)

3.5.2022

Referování studentů 1. ročníku NANALD o stavu diplomové práce (Venclová Veronika, Vilím Vojtěch, Vodenková Eva)

10.5.2022

Zápočtový týden

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.   RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.        RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.

 

Akce dokumentů