E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Odpoledne s elektrochemií dne 11. prosince 2023

Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR za podpory firmy Metrohm, Česká Republika a České společnosti chemické zve na Odpoledne s elektrochemií, které proběhne v pondělí 11. prosince 2023 v Brdičkově posluchárně ÚFCHJH. Cílem akce je prohloubení kontaktů mezi vědci, kteří využívají elektrochemii ve výzkumu nebo se o ni zajímají. Jde nám o to, aby se sešli a poznali lidé z různých oblastí elektrochemie. Pro zájemce nejen z řad mladých vědeckých pracovníků a studentů je zde možnost vyvěsit poster a pohovořit v příjemné atmosféře o své práci. Registrační formulář přiložen.

Publikováno 13.10.2023

Pozvána na přednášku pana doc. Martina Adama dne 17. října 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví pan doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice): Variabilita metody mikroextrakce tuhou fází při analýze těkavých látek. Přednáška se uskuteční v úterý 17. října 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 10.10.2023

Z úspěchů studentů naší katedry

Student doktorského studia na naší katedře, Mgr. Peter Čambal získal na 75. Sjezdu chemických společností ve Vysokých Tatrách (4. až 8. září 2023) cenu firmy METROHM v soutěži mladých vědeckých pracovníků do 35 let o Cenu Marty Sališovej za svůj příspěvek „Elektrochemické vlastnosti monokrystalických borem dopovaných elektrod s různými krystalovými orientacemi a jejich aplikace v elektrolýze“. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry a blahopřejeme.

Publikováno 13.9.2023

Invitation to Workshop 12–15 September 2023

Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry, and Macquarie University, Sydney, Department of Molecular Sciences invite you to workshop “Development of novel electrode materials and arrangements for monitoring of biologically active organic compounds in complex matrices in the framework of Strategic partnership project between the two institutions“.

Publikováno 4.9.2023

Sample Preparation Summer School: 19–22 September 2023

The second run of the Sample Preparation Summer School “Automation and miniaturization in sample preparation“, which is organized in cooperation with EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network will be held in the period 19–22 September 2023 at Charles University, Faculty of Pharmacy, Hradec Králové, Czech Republic.

Publikováno 19.6.2023

Z úspěchů členů naší katedry

Pan prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., z naší katedry analytické chemie byl zvolen Titulárním členem Analytical Chemistry Division IUPAC i na další funkční období 2024−2025. Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší katedry i univerzity.

Publikováno 6.6.2023

Akce dokumentů