E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Pozvánka na přednášku paní dr. Jany Skopalové dne 7. listopadu 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku paní RNDr. Jany Skopalové, Ph.D. (Katedra analytické chemie, PřF, Univerzita Palackého, Olomouc) na téma „Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu produktů elektrochemických reakcí“. Přednáška se uskuteční v úterý 7. listopadu 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 2.11.2023

Pozvánka na přednášku pana prof. Františka Švece dne 31. října 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku pana prof. Ing. Františka Švece, DrSc. (Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové) na téma „Monolitický formát porézních materiálů pro chromatografii pohledem polymerního chemika“. Přednáška proběhne v úterý 31. října 2010 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 24.10.2023

Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie "O cenu Karla Štulíka"

Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá 27. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie O cenu Karla Štulíka 2024. Soutěž se koná pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. Soutěž je určena všem studentům bakalářského a magisterského studia studujícím na českých a slovenských vysokých školách.

Publikováno 24.10.2023

Pozvánka na přednášku pana prof. Setničky v úterý 24. října 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Využití vibrační a chiroptické spektroskopie pro analýzu krevní plazmy a diagnostiku závažných onemocnění“, kterou prosloví pan prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. (Ústav analytické chemie, FCHI VŠCHT Praha) v úterý 24. října 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.

Publikováno 16.10.2023

V4 Summer School on Smart Analytical Science

The project V4 Summer School on Smart Analytical Science (V4SSSAS) starts with a series of online seminars devoted to the topics of the summer school in September 2024. The first online seminar, on 30th October 2023, 14.00 CET (Warsaw time), is dedicated to • Principles of Flow Techniques presented by Assoc. Prof. Hana Sklenářová (Charles University),¨ • Strategy in analytical calibration presented by Assoc. Prof. Marcin Wieczorek (Jagiellonian University). The registration deadline is 26th October 2023, 23:45 CET (Warsaw time).

Publikováno 13.10.2023

Odpoledne s elektrochemií dne 11. prosince 2023

Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR za podpory firmy Metrohm, Česká Republika a České společnosti chemické zve na Odpoledne s elektrochemií, které proběhne v pondělí 11. prosince 2023 v Brdičkově posluchárně ÚFCHJH. Cílem akce je prohloubení kontaktů mezi vědci, kteří využívají elektrochemii ve výzkumu nebo se o ni zajímají. Jde nám o to, aby se sešli a poznali lidé z různých oblastí elektrochemie. Pro zájemce nejen z řad mladých vědeckých pracovníků a studentů je zde možnost vyvěsit poster a pohovořit v příjemné atmosféře o své práci. Registrační formulář přiložen.

Publikováno 13.10.2023

Pozvána na přednášku pana doc. Martina Adama dne 17. října 2023

Katedra analytické chemie PřF UK a Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví pan doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice): Variabilita metody mikroextrakce tuhou fází při analýze těkavých látek. Přednáška se uskuteční v úterý 17. října 2023 od 14:00 v posluchárně CH 2, Chemický ústav PřF UK (Hlavova 8, Praha 2).

Publikováno 10.10.2023

Z úspěchů studentů naší katedry

Student doktorského studia na naší katedře, Mgr. Peter Čambal získal na 75. Sjezdu chemických společností ve Vysokých Tatrách (4. až 8. září 2023) cenu firmy METROHM v soutěži mladých vědeckých pracovníků do 35 let o Cenu Marty Sališovej za svůj příspěvek „Elektrochemické vlastnosti monokrystalických borem dopovaných elektrod s různými krystalovými orientacemi a jejich aplikace v elektrolýze“. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší katedry a blahopřejeme.

Publikováno 13.9.2023

Invitation to Workshop 12–15 September 2023

Charles University, Faculty of Science, Department of Analytical Chemistry, and Macquarie University, Sydney, Department of Molecular Sciences invite you to workshop “Development of novel electrode materials and arrangements for monitoring of biologically active organic compounds in complex matrices in the framework of Strategic partnership project between the two institutions“.

Publikováno 4.9.2023

Akce dokumentů