E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení4. ročník Cesty do hlubin studia chemie proběhl na Chemické sekci

V době podzimních prázdnin středních škol, 29. – 30. 10. 2018, proběhl na naší fakultě již 4. ročník semináře pro učitele chemie a jejich žáky z vyšších ročníků se zvýšeným zájmem o chemii pod názvem Cesta do hlubin studia chemie pořádaný sekcí chemie PřF UK.
Laboratorní cvičení na téma luminiscence

V době podzimních prázdnin středních škol, 29. – 30. 10. 2018, proběhl na naší fakultě již 4. ročník semináře pro učitele chemie a jejich žáky z vyšších ročníků se zvýšeným zájmem o chemii pod názvem Cesta do hlubin studia chemie pořádaný sekcí chemie PřF UK, organizačně zajištěný Katedrou učitelství a didaktiky chemie.

Semináře se zúčastnilo celkem 48 učitelů a 76 žáků především z gymnázií z celé České republiky. Na programu se podílely všechny katedry chemické sekce včetně knihovny a NMR servisního pracoviště. Pro účastníky byl připraven dvoudenní program plný přednášek o aktuálně řešených vědeckých tématech a laboratorních cvičení doplněný o večerní chemickou šou.

představení Katedry anorganické chemie doc. Kubíčkem

 

Publikováno: Pátek 09.11.2018 09:00

Akce dokumentů