E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
spusteni-noveho-portalu_image
projekt-cities_image
skoleni-scifinder_image
pozvanka-na-seminar-pro-waldorfske-ucitele_image
blahoprejeme_image
kvalitni-velkoformatovy-tisk_image
logo_rok_chemie.png
chemický jarmark v Liberci
"světlušky"
transmutace
distler0m.jpg
Pokyny a doporučení k sepisování závěrečné práce na Katedře učitelství a didaktiky chemie
Cena prof. Příhody již druhý rok po sobě na katedře učitelství a didaktiky chemie
Blahopřejeme Karolíně Sezemské ke získání ceny Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Studentka doktorského studia na Katedře učitelství a didaktiky chemie, Mgr. Karolína Sezemská, převzala z rukou rektora Univerzity Karlovy cenu udělovanou nejlepším absolventům učitelského studia za svoji diplomovou práci a učitelské aktivity.
11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie
sborník z 11. mezinárodního semináře doktorandů 16.-17.11.2015
11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia oboru Didaktika chemie.pdf
SZZk_NMgr_harmonogram_jarní_2016.pdf
SZZk_Bc_harmonogram_jarní_2016.pdf
Studentka naší katedry získala cenu ve Studentské soutěži nakladatelství Academia
Mgr. Karolína Sezemská, studentka Katedry učitelství a didaktiky chemie, získala cenu ve studentské soutěži nakladatelství Academia za rok 2015 v kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy za diplomovou práci „Názvosloví organické chemie“ (školitelka RNDr. Simona Hybelbauerová, Ph.D.). Vytvořená brožura věnující se problematice názvoslovných pravidel pro pojmenování organických sloučenin doplněná o příklady k procvičování bude nakladatelstvím Academia vydána.
tabory.png
letak1_A4s.pdf
Tábory PřF UK na Běstvině táhnou. Informoval o nich i univerzitní portál iForum
Jak se pozná, že se dětem letní tábor líbil? Jezdí na něj opakovaně… Tábor, který už pátým rokem připravují zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty UK, tento parametr splňuje. Více než polovina účastníků se na letní přírodovědné bádání v Běstvině přihlásila minimálně podruhé. O našich táborech informoval univerzitní internetový portál iForum.
2017-5-15_Ausschreibung_Bi-Ch.pdf
Nově jsme akreditovali další tři kurzy DVPP
Katedra učitelství a didaktiky chemie v současné době nabízí devět akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Nový znak fakulty
Fakulta vstupuje do nového akademického roku s novým znakem, který vznikl na základě diskuse a hlasování celofakultní veřejnosti. Nový znak fakulty v podobě stromu a knihy tak nově zdobí záhlaví webu fakulty, zároveň je připravený pro široké užívání fakultní veřejností.
DIDSCI+ 2018
Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd
didsci+2.jpg
didsci+1.jpg
Mezinárodní konference didaktik přírodních věd DidSci+ 2018
Organizace konference, která proběhla ve dnech 25.-27.6.2018 v Praze, se ujali pracovníci didaktik všech oborů na PřF UK a záštitu nad ní převzal děkan fakulty prof. Jiří Zima.
Připravujeme nový online kurz DVPP cílený na výuku chemie online
Nové termíny DVPP
Všechny kurzy mají platnou akreditaci MŠMT. Kurzy odpovídají požadavkům šablon.
IMG_20181030_163509.jpg
4. ročník Cesty do hlubin studia chemie proběhl na Chemické sekci
V době podzimních prázdnin středních škol, 29. – 30. 10. 2018, proběhl na naší fakultě již 4. ročník semináře pro učitele chemie a jejich žáky z vyšších ročníků se zvýšeným zájmem o chemii pod názvem Cesta do hlubin studia chemie pořádaný sekcí chemie PřF UK.
DSC_0093.jpg
DSC_0084.jpg
Vernisáž periodické tabulky prvků
IMG_20190223_194858.jpg
Periodická tabulka prvků na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
Na počest letošního 150. výročí objevení periodického zákona Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem a k uctění jeho spolupráce s českým chemikem Bohuslavem Braunerem jsme vytvořili výstavu chemických prvků ve formě velké periodické soustavy prvků (PSP). Expozice je umístěna na Albertově v budově chemických kateder (Hlavova 8, Praha 2) před velkou posluchárnou pojmenovanou na počest profesora Bohuslava Braunerova.
cena_armosta_z_pradubic.jpg
Kolektiv autorů z katedry učitelství a didaktiky chemie získal Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin v oblasti vzdělávací činnosti na UK

Akce dokumentů