E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlenové senátu

Členové Akademického senátu PřF UK podle komor k 14. 1. 2021.

Přehled komisí senátu

Předsednictvo

předseda: Radim Perlín

1. místopředsedkyně: Aneta Formáčková

2. místopředseda: Michal Vinkler

Studentská komora

Biologický okrsek

 

Nikoleta Anderlová


členka komise pro rozvoj

anderlon@natur.cuni.cz

 

Kristýna Bubeníková

členka studijní komise
členka legislativní komise
členka komise pro rozvoj

kristyna.bubenikova@natur.cuni.cz

 

Matyáš Hiřman

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

matyas.hirman@natur.cuni.cz

 

Kateřina Marcollová

členka komise pro rozvoj

katerina.marcollova@natur.cuni.cz

 

Vojtěch Koštíř

člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

vojtech.kostir@natur.cuni.cz

Jan Pačes

člen ekonomické komise
člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

jan.paces@natur.cuni.cz

 

Daniel Vašek

předseda studijní komise

daniel.vasek@natur.cuni.cz

Chemický okrsek

 

Lucie Pražáková

členka komise pro rozvoj

lucie.prazakova@natur.cuni.cz

 

Natan Sidej

člen studijní komise

natan.sidej@natur.cuni.cz

 

Tomáš Svoboda

člen studijní komise

svobodatoma@natur.cuni.cz

Geografický okrsek

 

Anna Altová

členka studijní komise

anna.altova@natur.cuni.cz

 

Radek Pileček

člen studijní komise

radek.pilecek@natur.cuni.cz

Geologický okrsek a Ústav pro životní prostředí

 

Aneta Formáčková

1. místopředsedkyně senátu fakulty

členka studijní komise
členka ekonomické komise
členka komise pro rozvoj

aneta.huskova@natur.cuni.cz

 

Lucie Kunstmüllerová

členka studijní komise
členka legislativní komise
členka komise pro rozvoj

lucie.kunstmullerova@natur.cuni.cz

Zaměstnanecká komora

Biologický okrsek

 

Martin Černý

člen studijní komise
člen ekonomické komise

martin.cerny@natur.cuni.cz

 

 

Martin Kuthan

člen studijní komise
předseda ekonomické komise
člen komise pro rozvoj

martin.kuthan@natur.cuni.cz


 

 

Marian Novotný

člen studijní komise
předseda komise pro rozvoj

marian.novotny@natur.cuni.cz

 

Marek Slovák

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

marek.slovak@natur.cuni.cz
 

 

Pavel Škaloud

člen ekonomické komise

pavel.skaloud@natur.cuni.cz
 

Michal Vinkler

člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

michal.vinkler@natur.cuni.cz
 

Chemický okrsek

 

Jakub Hraníček

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

jakub.hranicek@natur.cuni.cz

 

Martin Kotora

člen studijní komise

martin.kotora@natur.cuni.cz

 

Pavel Teplý

člen studijní komise

pavel.teply@natur.cuni.cz
 

Geografický okrsek

 

Michal Jeníček

člen ekonomické komise
člen komise pro rozvoj

michal.jenicek@natur.cuni.cz

Radim Perlín

předseda senátu fakuty

člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

radim.perlin@natur.cuni.cz
 

Luděk Šídlo

člen ekonomické komise

ludek.sidlo@natur.cuni.cz

Geologický okrsek a Ústav pro životní prostředí

 

Jiří Bruthans

člen ekonomické komise

jiri.bruthans@natur.cuni.cz
 

 

Dobroslav Matějka

člen studijní komise
člen ekonomické komise
člen legislativní komise

dobroslav.matejka@natur.cuni.cz
 

 

Členové komisí

Studijní komise
studijni.komise@natur.cuni.cz
Daniel Vašek (předseda), Martin Černý, Jakub Hraníček, Aneta Formáčková, Jan Kotek, Martin Kotora, Vojtěch Kubíček, Lucie Kunstmüllerová, Tomáš Macháček, Dobroslav Matějka, Marian Novotný, Olga Rothová, Pavel Teplý, Klára Tesárková Hulíková, David Hurný, Radek Pileček, Anna Altová, Marek Slovák, Natan Sidej, Tomáš Svoboda, Matyáš Hiřman, Kritýna Bubeníková

Ekonomická komise
ekonomicka.komise@natur.cuni.cz
Martin Kuthan (předseda), Jiří Bruthans, Zdeněk Čermák, Martin Černý, Aneta Formáčková, Michal Jeníček, Dobroslav Matějka, Jan Pačes, Luděk Šídlo, Pavel Škaloud, Michal Vinkler

Legislativní komise
legislativni.komise@natur.cuni.cz
Jan Pačes (předseda), Vojtěch Kubíček, Lucie Kunstmüllerová, Milada Matoušková, Radim Perlín, Olga Rothová, Michal Vinkler, Vojtěch Koštíř, Kristýna Bubeníková

Komise pro rozvoj
rozvoj.komise@natur.cuni.cz
Marian Novotný (předseda), Jan Černý, Jakub Hraníček, Aneta Formáčková, Michal Jeníček, Jan Kretschmer, Lucie Kunstmüllerová, Martin Kuthan, Barbora Lepková, Radim Perlín, Michal Vinkler, Kateřina Marcollová, Vojtěch Koštíř, Lucie Pražáková, Jan Pačes, Marek Slovák, Matyáš Hiřman, Kristýna Bubeníková, Martin Kotora, Nikoleta Anderlová

Disciplinární komise (nejde o vnitřní komisi senátu)

Akce dokumentů