E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlenové senátu

Členové Akademického senátu PřF UK podle komor k 18. 1. 2024.

Přehled komisí senátu naleznete na konci stránky.

Předsednictvo

předseda: Radim Perlín
1. místopředsedkyně: Anna Altová
2. místopředsedkyně: Kateřina Komrsková

Studentská komora

předseda: Daniel Vašek
místopředseda: Arnošt Polák

Biologický okrsek

 

 

Markéta Byronová

členka studijní komise

byronovm@natur.cuni.cz

 

Miroslav Bašta

člen studijní komise
člen ekonomické komise
člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

miroslav.basta@natur.cuni.cz

 

Arnošt Polák

místopředseda studentské komory senátu
člen legislativní komise
člen ekonomické komise

polakar@natur.cuni.cz

 

Petr Knotek

člen komise pro rozvoj

petr.knotek@natur.cuni.cz

Andrej Žitnay

člen legislativní komise

andrej.zitnay@natur.cuni.cz

 

 

Daniel Vašek

předseda studentské komory senátu
předseda studijní komise

daniel.vasek@natur.cuni.cz

 

 

 

Martin Kivader

 

kivaderm@natur.cuni.cz

 

   

Chemický okrsek

 

Lucie Pražáková

členka studijní komise
členka komise pro rozvoj

lucie.prazakova@natur.cuni.cz

 

Robert Willimetz

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

robert.willimetz@natur.cuni.cz

 

Tomáš Svoboda

člen studijní komise

svobodatoma@natur.cuni.cz

Geografický okrsek

 

Anna Altová

1. místopředsedkyně senátu fakulty
členka studijní komise
členka komise pro rozvoj
členka legislativní komise

anna.altova@natur.cuni.cz

 

Jiří-Jakub Zévl

 

předseda komise pro rozvoj
člen legislativní komise
člen ekonomické komise
člen studijní komise

jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

Geologický okrsek a Ústav pro životní prostředí

 

Dominik Šmok

člen ekonomické komise
člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

smokd@natur.cuni.cz

 

Lucie Kunstmüllerová

předsedkyně legislativní komise
členka studijní komise
členka komise pro rozvoj
zástupkyně studentů v kolegiu děkana

lucie.kunstmullerova@natur.cuni.cz

Zaměstnanecká komora

Biologický okrsek

 

Daniel Rösel

člen komise pro rozvoj
člen ekonomické komise

rosel@natur.cuni.cz

 

 

Jitka Žurmanová

členka studijní komise
členka komise pro rozvoj

jitka.zurmanova@natur.cuni.cz


 

 

Věra Opatová

členka legislativní komise

vera.opatova@natur.cuni.cz

 

Tomáš Pánek

člen ekonomické komise

tomas.panek@natur.cuni.cz
 

 

Pavel Škaloud

člen ekonomické komise

pavel.skaloud@natur.cuni.cz
 

Kateřina Komrsková

2. místopředsedkyně senátu fakulty

členka studijní komise
členka komise pro rozvoj

katerina.komrskova@natur.cuni.cz

Chemický okrsek

 

Jakub Hraníček

 

jakub.hranicek@natur.cuni.cz

Radim Hrdina

 

radim.hrdina@natur.cuni.cz

 

Svatava Janoušková

členka studijní komise
členka komise pro rozvoj

svatava.janouskova@natur.cuni.cz

Geografický okrsek

 

Michal Jeníček

člen ekonomické komise
člen komise pro rozvoj

michal.jenicek@natur.cuni.cz

Radim Perlín

předseda senátu fakuty

člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

radim.perlin@natur.cuni.cz
 

Luděk Šídlo

předseda ekonomické komise

ludek.sidlo@natur.cuni.cz

Geologický okrsek a Ústav pro životní prostředí

Kateřina Jandová

členka ekonomické komise
členka legislativní komise
členka komise pro rozvoj

 

katerina.jandova@natur.cuni.cz
 

 

 

 

Filip Tomek
 

filip.tomek@natur.cuni.cz

 

Členové komisí

Studijní komise
studijni.komise@natur.cuni.cz
Daniel Vašek (předseda)

Komrsková  Kateřina
Pileček Radek
Žurmanová Jitka
Matějka Dobroslav
Hraníček Jakub
Janoušková Svatava
Altová Anna
Kunstmüllerová Lucie
Bašta Miroslav
Svoboda Tomáš
Sidej  Nathan
Pražáková Lucie
Byronová Markéta
Tesárková Hulíková Klára
Macháček Tomáš
Rothová  Olga
Juha Ondřej
Zévl Jiří-Jakub
Willimetz Robert

Ekonomická komise
ekonomicka.komise@natur.cuni.cz
Luděk Šídlo (předseda)

Škaloud Pavel
Rosel  Daniel
Hrdina Radim
Kuthan Martin
Jeníček Michal
Pačes Jan
Zévl Jiří-Jakub
Šmok Dominik
Bašta Miroslav
Čermák Zdeněk
Polák Arnošt
Jandová Kateřina
Pánek Tomáš

Legislativní komise
legislativni.komise@natur.cuni.cz
Lucie Kunstmüllerová (předsedkyně)

Zévl Jiří-Jakub
Rothová  Olga
Perlín Radim
Pačes Jan
Opatová Věra
Vašek Daniel
Bašta  Miroslav
Žitnay Andrej
Šmok Dominik
Polák Arnošt
Altová Anna
Byronová Markéta
Jandová Kateřina

Komise pro rozvoj
rozvoj.komise@natur.cuni.cz
Jiří-Jakub Zévl (předseda)

Perlín Radim
Slovák Marek
Rösel  Daniel
Komrsková  Kateřina
Kotora Martin
Žurmanová Jitka
Novotný Marian
Jandová Kateřina
Jeníček Michal
Janoušková Svatava
Kunstmüllerová Lucie
Altová Anna
Pačes Jan
Anderlová Nikoleta
Šmok Daniel
Pražáková Lucie
Hiřman Matyáš
Bašta Miroslav
Knotek Petr
Willimetz Robert
Hraníček Jakub
Svoboda Tomáš

Disciplinární komise (nejde o vnitřní komisi senátu)

Akce dokumentů