E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlenové senátu

Členové Akademického senátu PřF UK podle komor k 17. 2. 2022.

Přehled komisí senátu naleznete na konci stránky.

Předsednictvo

předseda: Radim Perlín

1. místopředseda: Radek Pileček

2. místopředseda: Martin Kotora

Studentská komora

Biologický okrsek

 

Nikoleta Anderlová


členka komise pro rozvoj

anderlon@natur.cuni.cz

 

Kristýna Bubeníková

členka studijní komise
členka legislativní komise
členka komise pro rozvoj

kristyna.bubenikova@natur.cuni.cz

 

Matyáš Hiřman

člen studijní komise

matyas.hirman@natur.cuni.cz

 

Tereza Kořánová

 

koranovt@natur.cuni.cz

 

Vojtěch Koštíř

 

vojtech.kostir@natur.cuni.cz

Jan Pačes

předseda legislativní komise
člen ekonomické komise
člen komise pro rozvoj

jan.paces@natur.cuni.cz

 

Daniel Vašek

předseda studijní komise

daniel.vasek@natur.cuni.cz

Chemický okrsek

 

Lucie Pražáková

členka studijní komise

lucie.prazakova@natur.cuni.cz

 

Natan Sidej

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

natan.sidej@natur.cuni.cz

 

Tomáš Svoboda

člen studijní komise

svobodatoma@natur.cuni.cz

Geografický okrsek

 

Anna Altová

členka studijní komise
členka komise pro rozvoj

anna.altova@natur.cuni.cz

 

Radek Pileček

1. místopředseda senátu fakulty

člen studijní komise

radek.pilecek@natur.cuni.cz

Geologický okrsek a Ústav pro životní prostředí

 

Alois Burian

 

burianalo@natur.cuni.cz

 

Lucie Kunstmüllerová

členka studijní komise
členka legislativní komise
členka komise pro rozvoj

lucie.kunstmullerova@natur.cuni.cz

Zaměstnanecká komora

Biologický okrsek

 

Daniel Rösel

člen komise pro rozvoj

rosel@natur.cuni.cz

 

 

Jitka Žurmanová

členka studijní komise
členka komise pro rozvoj

jitka.zurmanova@natur.cuni.cz


 

 

Věra Opatová

 

vera.opatova@natur.cuni.cz

 

Marek Slovák

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

marek.slovak@natur.cuni.cz
 

 

Pavel Škaloud

člen ekonomické komise

pavel.skaloud@natur.cuni.cz
 

Kateřina Komrsková

členka studijní komise
členka komise pro rozvoj

katerina.komrskova@natur.cuni.cz

Chemický okrsek

 

Jakub Hraníček

 

jakub.hranicek@natur.cuni.cz

 

Martin Kotora

2. místopředseda senátu fakulty

člen studijní komise

martin.kotora@natur.cuni.cz

 

Svatava Janoušková

členka studijní komise
členka komise pro rozvoj

svatava.janouskova@natur.cuni.cz

Geografický okrsek

 

Michal Jeníček

člen ekonomické komise
člen komise pro rozvoj

michal.jenicek@natur.cuni.cz

Radim Perlín

předseda senátu fakuty

člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

radim.perlin@natur.cuni.cz
 

Luděk Šídlo

předseda ekonomické komise

ludek.sidlo@natur.cuni.cz

Geologický okrsek a Ústav pro životní prostředí

 

Jiří Bruthans

člen ekonomické komise

jiri.bruthans@natur.cuni.cz
 

 

 

Martin Mazuch

člen studijní komise
 

martin.mazuch@natur.cuni.cz

 

Členové komisí

Studijní komise
studijni.komise@natur.cuni.cz
Daniel Vašek (předseda)

Slovák Marek
Komrsková  Kateřina
Pileček Radek
Žurmanová Jitka
Matějka Dobroslav
Kotora Martin
Janoušková Svatava
Mazuch Martin
Formáčková  Aneta
Kunstmüllerová Lucie
Hiřman Matyáš
Bubeníková  Kristýna
Sidej  Nathan
Altová Anna
Hurný David
Tesárková Hulíková Klára
Macháček Tomáš
Rothová  Olga

Ekonomická komise
ekonomicka.komise@natur.cuni.cz
Luděk Šídlo (předseda)

Škaloud Pavel
Rosel  Daniel
Bruthans Jiří
Kuthan Martin
Jeníček Michal
Pačes Jan

Legislativní komise
legislativni.komise@natur.cuni.cz
Jan Pačes (předseda)

Bubeníková  Kristýna
Kunstmüllerová Lucie
Rothová  Olga
Perlín Radim

Komise pro rozvoj
rozvoj.komise@natur.cuni.cz
Martin Kotora (předseda)

Perlín Radim
Vinkler Michal
Sidej Nathan
Slovák Marek
Rösel  Daniel
Komrsková  Kateřina
Žurmanová Jitka
Novotný Marian
Jeníček Michal
Janoušková Svatava
Kunstmüllerová Lucie
Bubeníková  Kristýna
Altová Anna
Pačes Jan
Anderlová Nikoleta

Disciplinární komise (nejde o vnitřní komisi senátu)

Akce dokumentů