E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlenové senátu

Členové Akademického senátu PřF UK podle komor k 16. 1. 2020.

Přehled komisí senátu

Předsednictvo

předseda: Radim Perlín

1. místopředseda: Aneta Formáčková

2. místopředseda: Michal Vinkler

Studentská komora

Biologický okrsek

 

Václav Bočan

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

vaclav.bocan@natur.cuni.cz

 

Albert František Damaška

člen komise pro rozvoj

albert.damaska@natur.cuni.cz

 

Barbora Lepková

členka komise pro rozvoj

barbora.lepkova@natur.cuni.cz

 

Kateřina Marcollová

členka studijní komise

katerina.marcollova@natur.cuni.cz

 

Jaromír Novák

novakj70@natur.cuni.cz

Jan Pačes

člen ekonomické komise
člen legislativní komise

jan.paces@natur.cuni.cz

 

Daniel Vašek

předseda studijní komise

daniel.vasek@natur.cuni.cz

Chemický okrsek

 

David Hurný

david.hurny@natur.cuni.cz

 

Jan Klouda

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

jan.klouda@natur.cuni.cz

 

Jan Kretschmer

člen komise pro rozvoj

jan.kretschmer@natur.cuni.cz

Geografický okrsek

 

Ema Fischerová

členka komise pro rozvoj

ema.fischerova@natur.cuni.cz

 

Jakub Petříček

člen komise pro rozvoj

jakub.petricek@natur.cuni.cz

Geologický okrsek a Ústav pro životní prostředí

 

Aneta Formáčková

1. místopředsedkyně senátu fakulty

členka studijní komise
členka ekonomické komise
členka komise pro rozvoj

aneta.huskova@natur.cuni.cz

 

Lucie Kunstmüllerová

členka studijní komise
členka legislativní komise
členka komise pro rozvoj

lucie.kunstmullerova@natur.cuni.cz

Zaměstnanecká komora

Biologický okrsek

 

Martin Černý

člen studijní komise
člen ekonomické komise

martin.cerny@natur.cuni.cz

 

 

Vladimír Krylov

člen studijní komise

vladimir.krylov@natur.cuni.cz
 

Martin Kuthan

člen studijní komise
předseda ekonomické komise
člen komise pro rozvoj

martin.kuthan@natur.cuni.cz

Marian Novotný

člen studijní komise
předseda komise pro rozvoj

marian.novotny@natur.cuni.cz
 

 

 

Pavel Škaloud

člen ekonomické komise

pavel.skaloud@natur.cuni.cz
 

Michal Vinkler

člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

michal.vinkler@natur.cuni.cz
 

Chemický okrsek

 

Jakub Hraníček

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

jakub.hranicek@natur.cuni.cz

 

Martin Kotora

člen studijní komise

martin.kotora@natur.cuni.cz

 

Pavel Teplý

člen studijní komise

pavel.teply@natur.cuni.cz
 

Geografický okrsek

 

Michal Jeníček

člen ekonomické komise
člen komise pro rozvoj

michal.jenicek@natur.cuni.cz

Radim Perlín

předseda senátu fakuty

člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

radim.perlin@natur.cuni.cz
 

Luděk Šídlo

člen ekonomické komise

ludek.sidlo@natur.cuni.cz

Geologický okrsek a Ústav pro životní prostředí

 

Jiří Bruthans

člen ekonomické komise

jiri.bruthans@natur.cuni.cz
 

 

Dobroslav Matějka

člen studijní komise
člen ekonomické komise
člen legislativní komise

dobroslav.matejka@natur.cuni.cz
 

 

Členové komisí

Studijní komise
studijni.komise@natur.cuni.cz
Daniel Vašek (předseda), Václav Bočan, Martin Černý, Jakub Hraníček, Aneta Formáčková, Jan Klouda, Jan Kotek, Martin Kotora, Vladimír Krylov, Vojtěch Kubíček, Lucie Kunstmüllerová, Tomáš Macháček, Kateřina Marcollová, Dobroslav Matějka, Marian Novotný, Olga Rothová, Pavel Teplý, Klára Tesárková Hulíková

Ekonomická komise
ekonomicka.komise@natur.cuni.cz
Martin Kuthan (předseda), Jiří Bruthans, Zdeněk Čermák, Martin Černý, Aneta Formáčková, Michal Jeníček, Dobroslav Matějka, Jan Pačes, Luděk Šídlo, Pavel Škaloud

Legislativní komise
legislativni.komise@natur.cuni.cz
Jan Pačes (předseda), Vojtěch Kubíček, Lucie Kunstmüllerová, Milada Matoušková, Radim Perlín, Olga Rothová, Michal Vinkler

Komise pro rozvoj
rozvoj.komise@natur.cuni.cz
Marian Novotný (předseda), Václav Bočan, Jan Černý, Albert František Damaška, Ema Fischerová, Jakub Hraníček, Aneta Formáčková, Michal Jeníček, Jan Klouda, Jan Kretschmer, Lucie Kunstmüllerová, Martin Kuthan, Barbora Lepková, Radim Perlín, Jakub Petříček, Michal Vinkler

Disciplinární komise (nejde o vnitřní komisi senátu)

Akce dokumentů