E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběr fakultního znaku

Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty
Dokument předložený vedením fakulty a schválený Akademickým senátem fakulty, který popisuje postup výběru nového fakultního znaku.
Výzva k podávání návrhů fakultního znaku a k následné celofakultní diskusi o návrzích
Výzva zaslaná všem členům akademické obce fakulty.
1. kolo - seznam návrhů motivu fakultního znaku
Přehled všech zaslaných a akceptovaných návrhů motivu fakultního znaku.
1. kolo - záměr a způsob hodnocení
Vysvětlení, co bude hodnotící komise brát na zřetel a jaký je záměr prvního kola.
1. kolo - hlasování o preferencích akademické obce při výběru znaku PřF UK
Technické podrobnosti hlasování v rámci prvního kola (výběr motivu znaku) ve dnech 21. 10. - 6. 11. 2015.
1. kolo - výsledky hodnocení komisí
Závěry hodnotící komise pro výběr fakultního znaku se třemi vybranými motivy pro rozpracování ve druhém kole.
2. kolo - návrhy znaku a diskuse
2. kolo - výsledky hodnocení komisí
Zápis z jednání komise pro výběr znaku fakulty dne 4. dubna 2017

Akce dokumentů