E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení1. kolo - hlasování o preferencích akademické obce při výběru znaku PřF UK

Technické podrobnosti hlasování v rámci prvního kola (výběr motivu znaku) ve dnech 21. 10. - 6. 11. 2015.

Hlasování probíhá na adrese https://web.natur.cuni.cz/senat/volby/

Výsledky hlasování nejsou závazné, budou sloužit jako podklad pro hodnotící komisi.

Kdo hlasuje?

  • Hlasovat můžou všichni studenti a zaměstnanci Přírodovědecké fakulty s platným elektronickým vztahem k fakultě.
  • Systém hlasování i technické řešení je stejné jako u voleb do akademického senátu. Fakulta je rozdělena do několika okrsků – pokud je někdo příslušný ve více okrscích, tak mu aplikace nabídne možnost volby.

Průběh hlasování

  1. Přihlásíte se univerzitním číslem osoby (na průkazu studenta/zaměstnance pod fotografií) a heslem do CASu (stejné jako pro přihlašování do SIS). Nemáte-li platné heslo, můžete si jej nastavit na stránkách CAS, případně nechat změnit službou na studovně (A6-Věž).
  2. Ze zobrazeného seznamu vyberete 1 – 3 návrhy, kterým chcete dát hlas. Současně si zvolíte tajný klíč, který vám kdykoliv později v průběhu voleb umožní provedené hlasování zrušit a hlasovat znovu.
  3. Po uložení vašeho hlasování budete automaticky odhlášeni. Opakované hlasování se děje obdobným způsobem, jen před zobrazením kandidátní listiny budete vyzváni k zadání tajného klíče, se kterým jste předchozí hlasování uskutečnili. Pokud klíč zapomenete, není již technicky možné hlasování změnit.

Volby jsou tajné

I když se přihlašujete prostřednictvím čísla osoby a hesla, plně zůstává zachována tajnost voleb – nelze zjistit, jak kdo hlasoval. Jediné spojení mezi osobou voliče a vhozenou obálkou s hlasovacími lístky existuje v podobě tajného klíče, který se ovšem na straně voliče nikde neukládá – volič jej musí vždy zadat, aby mohl být přiřazen ke své hlasovací obálce.

Řešení problémů

Nemůžete-li se přihlásit, zkontrolujte si, zda máte platné heslo do CAS (např. se přihlaste do SIS). Nemáte-li platné heslo, můžete si jej nastavit na stránkách CAS, případně nechat změnit službou na studovně (A6-Věž). Pokud vám aplikace vypíše, že nejste v seznamu voličů, tak si zkontrolujte po přihlášení v CAS, že máte uveden vztah k Přírodovědecké fakultě PřF. Pokud takový vztah není v CAS uveden, tak nejste kvalifikování pro hlasování.

Pokud stále máte jakékoli problémy, napište na email: jan.kotek@natur.cuni.cz

Akce dokumentů