E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2. kolo (2017) - návrhy znaku Přírodovědecké fakulty

Od 15. do 31. března bylo možné hlasovat pro konkrétní návrh. Výsledky hlasování projednala komise pro výběr znaku a jsou součástí zápisu z jejího jednání.

 

V souladu se schváleným procesem výběru fakultního znaku byli osloveni zpracovatelé - 3 grafická studia, která měla za úkol vytvořit návrhy znaku Přírodovědecké fakulty UK.

Po konzultaci s fakultními členy komise pro výběr znaku není zveřejněna identita zpracovatelů.


Tato stránka odpovídá postupu výběru znaku, který prezentoval Jakub Langhammer, proděkan pro vnější vztahy v novém kolegiu děkana Jiřího Zimy Akademickému senátu dne 16. února 2017. Akademický senát vzal svým usnesením tento postup na vědomí. 

Ve faktické rovině je do celofakultní diskuse a následného nezávazného hlasování zařazeno všech třináct návrhů, které byly zpracovány pro 2. kolo - na rozdíl od původně zveřejněného záměru děkana Bohuslava Gaše v srpnu 2016 diskutovat pouze o třech návrzích.


Celofakultní diskuse a hlasování

Pod tímto článkem se můžete zapojit do celofakultní diskuse přidáním komentáře - rychlý odkaz na diskusi.

Děkan fakulty prof. Jiří Zima ustanovil k 1.2.2017 nové složení komise, která má za úkol dokončit započatý proces výběru znaku fakulty. Komise pokračuje v procesu výběru znaku na základě dříve schváleného postupu.

Na základě podkladů, získaných v druhém kole výběru, tak proběhne diskuse a elektronické hlasování fakultní veřejnosti o oblíbenosti variant návrhů znaku. Do hlasování budou zařazeny veškeré varianty návrhů, které byly získány v průběhu druhého kola, které budou reflektovat všechny motivy, určené v prvním kole.

V rámci tohoto druhého kola má fakultní veřejnost možnost hlasovat také pro nevytvoření fakultního znaku. V takovém případě bude jako fakultní znak používán pouze znak UK (s Karlem IV. klečícím před svatým Václavem).

Celofakultní diskuse potrvá do 31. března. Souběžně s diskusí bude v jejích závěrečných dvou týdnech provedeno elektronické hlasování o oblíbenosti jednotlivých návrhů. 

Následně komise pro výběr znaku po přihlédnutí k výsledkům hlasování (to samo o sobě není závazné) určí pořadí prvních tří návrhů, které předá děkanovi. Děkan pak podle své úvahy s přihlédnutím k závěru komise zajistí dopracování konečné grafické podoby nového znaku a předloží Akademickému senátu jeden z návrhů ke schválení v rámci novelizace statutu.

Znak fakulty

Existence svébytného fakultního znaku fakultě umožní prezentovat se v rámci Univerzity Karlovy po boku třinácti dalších fakult, které mají své znaky. Dále pak vlastní znak umožňuje zpracovávat manuály vizuálního stylu fakulty, v rámci kterého je možno používat různých vizuálních odvozenin od fakultního znaku (na rozdíl od použití znaku UK).

Existence fakultního znaku však neznamená, že by fakulta nemohla používat ve vhodných případech, kdy se chce prezentovat navenek, znak univerzitní. Stanovisko vedení univerzity k fakultním znakům je součástí zápisu z jednání ediční komise Akademického senátu UK.

Stanovisko vedení UK

Jakkoli je zcela legální používat univerzitní znak jako součást fakultního loga (viz OR 1/2015, s. 26​), vedení UK považuje za optimální, má-li fakulta vlastní logo, splňující podmínky OR 1/2015.

Vlastní fakultní logo musí být v souladu s historickým znakem UK a příslušným logotypem; dobrým příkladem může být nové logo Pedagogické fakulty.

Dílčí pravidla pro nakládání s fakultním logem a jeho motivem jsou na jednotlivých fakultách (v tom smyslu, že fakulty vytvářejí své manuály fakultních znaků respektive log).

Existence vlastního loga fakulty nebrání tomu, aby v situacích, kdy členové fakulty chtějí identifikovat svoji příslušnost k UK, byl použit znak/logo UK podle stanovených pravidel dle OR 1/2015.

Komise pro výběr znaku

Členové komise pro výběr znaku jsou k únoru 2017:

  • Jakub Langhammer (proděkan pro vnější vztahy, předseda, jmenován v únoru 2017)
  • Jan Kotek (bývalý proděkan pro vnější vztahy, v komisi od počátku)
  • Jan Kříž (Akademický senát UK, ediční komise, v komisi od počátku)
  • Michal Vinkler (Akademický senát PřF, jmenován v únoru 2017)
  • Jiří Kotmel (externí grafik)
  • Michaela Nováková (externí grafička)

Návrhy fakultního znaku

Všechny návrhy jsou vyobrazeny ve třech možných použitích, které odpovídají pravidlům daných opatřením rektora 31/2016 o jednotném vizuálním stylu UK.

Motiv žezla

Tento motiv odkazuje na prvorepublikové fakultní žezlo, má tedy vztah k již zavedenému symbolu fakulty.

Návrh 1 - Žezlo detailní

 

 


Návrh 2 - Žezlo jednoduché

 

 


Návrh 3 - Žezlo - zelené

 

 


Návrh 4 - Žezlo - tvar stromu

 

 


Motiv velemloka

Tento motiv odkazuje na velemloka, kterého obdržela fakulta darem a dlouhá léta žil v budově ve Viničné.

Návrh 5 - Velemlok - červený

 

 


Návrh 6 - Velemlok - jin a jang

 

 


Návrh 7 - Velemlok - barevný

 

 


Motiv stromu

Motiv byl vybrán v prvním kole výběru fakultního znaku.

Návrh 8 - Strom - s knihou

 

 


Návrh 9 - Strom - s kořeny

 

 


Návrh 10 - Strom - šestiúhelník

 

 


Návrh 11 - Strom - letokruhy červené

 

 


Návrh 12 - Strom - letokruhy hnědé

 

 


Návrh 13 - Strom - zelený

 

 


Univerzitní znak použitý ve fakultním logu

Fakulty mohou používat univerzitní znak jako součást svého loga s omezeními danými vnitřními předpisy UK.


Přehled všech návrhů

Přehled je také dostupný ve vektorové podobě v PDF souboru.

Komentáře  - celofakultní diskuse

Na tomto místě se můžete zapojit do celofakultní diskuse. Komentovat můžou všichni zaměstnanci a studenti po zalogování se na fakultní web (přihlášení vpravo nahoře). Všechny komentáře jsou zveřejněny pod jménem přispívajícího.

Diskuse byla uzavřena spolu s koncem hlasování.

Akce dokumentů

RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. píše:
Středa 01.03.2017 14:16

Vyzývám všechny členy akademické obce, aby se zapojili do diskuze o podobě znaku fakulty. Věřím, že se v průběhu letního semestru podaří proces výběru znaku Přírodovědecké fakulty ukončit a definitivně rozhodnout o podobě našeho znaku. Radim Perlín, předseda Akademického senátu.

doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. píše:
Pátek 03.03.2017 12:17

Z předložených návrhů bych si dokázal představit použití návrhu 1 - žezlo detailní a návrhu 5-červený Velemlok. Ač biolog a tudíž ze všech sekcí nejvíce spjat s Velemlokem, mi z pohledu univerzálnosti znaku napříč jednotlivými sekcemi vychází návrh číslo 1 jako nejlepší.

Bc. Dominika Jettmarová
Bc. Dominika Jettmarová píše:
Středa 01.03.2017 19:10

Jsem pro červeného velemloka (č. 5).
a) Návrhy s žezlem jsou nesnadno identifikovatelné a příliš podrobné.
b) Návrhy se stromy jsou nespecifické a frekventované, přenechme je jiným.
c) Jin a jang – čínská filosofie se nehodí.
d) Barevný velemlok je příliš infantilní.
e) Červený velemlok ctí pečeť UK a doplňuje ji o jedinečného tvora. Navíc se z pozadí původně kosočtverečných polí stala nakladená vajíčka.

Bc. Dominika Jettmarová
Bc. Dominika Jettmarová píše:
Čtvrtek 02.03.2017 16:46

A měl by se změnit nápis, protože "v Praze" už v názvu UK nemá. Nebo se to tak nechá?

Bc. Aneta Hušková
Bc. Aneta Hušková píše:
Středa 01.03.2017 21:13

Za mě připadají v úvahu dvě varianty:
1) Návrh 8 - strom s knihou
2) Návrh 5 - velemlok červený
Důvody:
Když se zamyslím nad tím, že logo například použiji do prezentace na zahraniční konferenci, tak se dá očekávat, že kolegové nejspíše nebudou příliš vědět o "historii" naší fakulty - symbolika ženské á la prvorepublikového žezla tedy asi nedojde nikomu. Natož v zelené formě, kdy jediné, co na tom logu vidím já, je žena, co se zrovna koupe, což mi nepřijde jako příliš reprezentativní... Oproti tomu, symbolika stromu a knihy je o dost čitelnější - vědění, znalosti, příroda, moudrost, rozvoj, dlouhověkost a taky život.
U velemloka je to poněkud těžší - na jednu stranu je to unikátní zvíře a odkazuje jak na nevšední zvířata, tak i na vývoj, evoluci a mnohé další aspekty. Na druhou stranu (pokud jsem správně pochopila z několika zdrojů, pokud ne, tak se omlouvám), dělat logo z dárku Čínské lidové republiky pro zoologickou zahradu, který se nějakým způsobem dostal na fakultu, se mi nezdá příliš šťastné.
Co se týče "letokruhů" a "šestiúhelníku" - omlouvám se za název, ale ukázat někde kruhy, které vypadají jako nakreslené dítětem v první třídě (návrh 11), to bych snad raději zatajila, odkud jsem. Obávám se, že to není úplně šťastná forma - záměr zní hezky, ale výsledek je... nepěkný.

Mgr. Kristýna Flašarová
Mgr. Kristýna Flašarová píše:
Středa 01.03.2017 22:22

Já bych nechala pouze univerzitní znak. Měli bychom být pyšní na to, že jsme součástí jedné z nejstarších univerzit světa. Ani jeden z nových znaků nevystihuje všechny obory naší Fakulty, navíc úroveň navrhovaných znaků (ani jejich myšlenka)neodpovídá úrovni prezentovatelné v mezinárodním prostředí. Ale pro Rybičku super! ;)

Mgr. Jiří Hadrava
Mgr. Jiří Hadrava píše:
Sobota 04.03.2017 14:07

přesně to mě napadlo při pohledu na návrh 7, že by to bylo skvělé logo Rybičky :-) jen by se musela jmenovat Velemloček a ne Rybička

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. píše:
Úterý 14.03.2017 14:45

Přikláním se jednoznačně k tomuto návrhu.

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. píše:
Úterý 14.03.2017 14:46

Přikláním se jednoznačně k návrhu ponechat pouze univerzitní znak.

Mgr. Filip Beneš
Mgr. Filip Beneš píše:
Čtvrtek 02.03.2017 01:39

Zdravím,
připojím se tady ke kolegyni Huškové (viz komentář výše), jelikož se mi taky nejvíc líbí znak "strom s knihou" (návrh č. 8) a na druhém místě u mě je "červený velemlok" (návrh č. 5). Rozumím ale tomu, že se někteří chemici a geografové nemusí s těmito návrhy úplně ztotožnit. Ale přece jsme Přírodovědecká fakulta a jak strom, tak i velemlok přírodu vystihují. Návrhy 10 - 13 se mi vůbec nelíbí.
Co se týče používání jen univerzitního loga, tak si myslím, že ho může kdykoliv kdokoliv použít na svou prezentaci, pokud se mu nebude líbit fakultní logo. Nicméně si myslím, že v případě nezvolení žádného loga a používáním jen univerzitního loga budeme mezi ostatními fakultami tak trochu anonymní. Proto si myslím, že by se měla naše fakulta se svým logem nějak odlišit. Jestli to dobře chápu, tak v některých případech bude univerzitní znak vedle fakultního?

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Čtvrtek 02.03.2017 09:11

Ano, podle v textu výše odkazovaného opatření rektora je možné, aby fakulty, co mají vlastní znak, v některých případech (např. vizitky, hlavičkové papíry) používaly soutisk - tak, jak je vyobrazen na této stránce (tj. s upraveným logotypem - černým).

Také je pravda, že i v případě, kdy fakulta bude mít vlastní znak, bude možné používat znak univerzitní - viz vyjádření vedení UK pro ediční komisi v textu výše.

prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. píše:
Čtvrtek 02.03.2017 10:32

Červený velemlok č. 5 se mi taky zdá nejlepší. Trochu i odkazuje na univerzitní pečeť a ten podklad může být vykládán i jako struktura grafenu a tedy odkaz na chemii.

Bc. Gabriela Šejnová
Bc. Gabriela Šejnová píše:
Čtvrtek 02.03.2017 10:41

Volila bych jeden z těchto návrhů:
1) Strom s knihou (návrh 8) - jasná symbolika, vizuálně pěkný, jednoduchý a symetrický. Takový znak mi přijde dostatečně reprezentativní a nerušivý, rozhodně bych se za něj nestyděla.
2) Žezlo detailní (návrh 1) - líbí se mi, že vychází již ze zavedeného znaku fakulty a díky provedení dobře ladí s univerzitním znakem. Paní navíc vypadá celkem sexy, což je pro image přírodovědců jedině plus. :)
Teď k tomu, proč mě ostatní loga nezaujala. Ze znaků se žezlem bych jednoznačně volila první - druhý má celkově spíš takový wellness lázeňský nádech a na třetím se dokážu soustředit akorát na ten účes á la Jágr. Mloci mě provedením ani motivem nezaujali, asi bych to viděla spíš jako logo pro zoology nebo pro cenu Studentský velemlok, ale pro celou fakultu mi to přijde málo výstižné. Použitím univerzitního znaku se asi nic nezkazí, ale přijde mi to zoufale neoriginální. No a ty ostatní kroužky, šestiúhelníky a barevné stromky mi prostě přijdou pekelné, to asi nemá cenu rozvádět. :)

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. píše:
Čtvrtek 02.03.2017 11:12

Z uvedených možností bych vyloučil návrhy 1, 2 a 3 (nejen že se mi nelíbí graficky, ale přijdou mi sexistické a opravdu graficky nevidím žádnou souvislost s přírodními vědami), 4 (myslím, že pro VŠ naší úrovně nereprezentativní), 5, 6, 7 (přijde mi absurdní, že by PřF stavěla svou grafickou identitu pouze na biologii a to ještě na druhu, který u nás není "doma"), 10 (spíše než strom vidím abstraktní vzorec - tzn. chemická konotace), 11 (přílišně abstrahující a graficky nepříliš originální - třeba takhle bude brzy označována i nová sluneční soustava Trapist), 12 (přijde mi jako zajímavé logo pro obor dendrologie, nemám pocit, že bychom se v letokruzích ovšem všichni našli), 13 (asi spíše pro neurovědy a i zde zaznamenávám určitý odklon od této mozkové stereotypizace).

Mimo zachování univerzitního znaku tedy zbývají návrhy 8 a 9. Myslím, že návrh 8 je vhodnější, protože konotuje vědění, vzdělání a univerzitu knihou - přičemž dostatečně rozmanité zobrazení stromu ukazuje na stabilitu a diverzitu (napadlo někoho udělat lístky různobarevné - aby reprezentovaly řadu zastoupených oborů?). Návrh 9 mi přijde také celkem přijatelný, avšak ty odhalené kořeny se mi z nějakého neurčeného důvodu nelíbí.

Zdá se mi, že se návrh 8 líbí většině. Uvidíme jestli jsme schopni dojít ke konsensu.

Mgr. Jiří Hadrava
Mgr. Jiří Hadrava píše:
Čtvrtek 02.03.2017 12:41

Copak strom reprezentuje celou přírodovědu lépe než velemlok? Vždyť návrhy 8 a 9, stejně jak 5, 6 a 7 taky zobrazují jen jeden druh, kterým se zabývá jen hrstka biologů a nikoli chemici/geologové/geografové.

Co se týče estetického hodnocení, tak návrh 8 je rozhodně povedený a taky by se mi líbil, stejně tak se mi ale líbí i návrh 5 a případně 7, kdybychom chtěli výraznější a lépe zapamatovatelné logo.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. píše:
Čtvrtek 02.03.2017 13:18

Podle mého názoru, strom, na rozdíl od velemloka je i symbolem, který překračuje svou druhovou kategorii - vědění se týká celé fakulty, velemlok jen určité skupiny na biologii. Strom jde napříč, v rámci různých kultur konotuje vědění, stabilitu, rozmanitost, atd. Dle mého názoru musí logo reprezentovat fakultu navenek srozumitelně - velemlok není ani všem lidem druhově znám, kolika lidem bude spíše připomínat pulce? Souvislost velemloka s fakultou nepovažuji za klíčovou - o tom, že to byl dar fakultě a velemlok zde žil v zajetí několik let se dozvídám až z tohoto dokumentu a nemyslím si, že jsem sám :-)

Sám nestojím za návrhem žádného z log, diskuse by ale měla být věcná a zahrnovat argumenty. Pokud bychom logo svěřilo do ruky nějakého prestižního studia, taky by mi to nevadilo, protože některé návrhy jsou skutečně amatérské.

Mgr. Jiří Hadrava
Mgr. Jiří Hadrava píše:
Čtvrtek 02.03.2017 14:02

Podle mě se dá skoro každý obrázek chápat jak konkrétně, tak symbolicky. Rozhodně s Vámi souhlasím, že ten symbolický význam stromu je mnohem známější a rozšířenější než historka s darováním velemloka, na druhou stranu právě proto má strom ve svém znaku kde kdo, logo se stromem by tak nemuselo být dobře odlišitelné od log jiných univerzit a dalších institucí. A ani bych si nebyl jistý, kolik lidí při pohledu na obrázek stromu napadne souvislost zrovna s "věděním, stabilitou a rozmanitostí". Stejně tak nevím, jak moc neznámý je ten příběh s velemlokem: já jsem určitě již na střední škole slyšel vyprávění o tom, jak PřF a Pražská zoo dostaly darem velemloky a zatímco ti v zoo hned pochcípali, tak na fakultě v malé kádi s vodou v suterénu přežil strašně dlouho, a od té doby mám velemloka a PřF tak nějak spojené - je ale možné že to je jen kvůli tomu, že jsem se již tehdy pohyboval mezi biology a že v jiných kruzích to takhle známo není.

Já také nestojím za žádným z těch návrhů, esteticky se mi líbí jak 5, tak 8, u obou vidím výhody (strom je snadno srozumitelný, velemlok je zas unikátní právě pro PřF) i nevýhody (strom je dost tuctový a bude se plést s jinými logy, velemlok zas nebude všem dobře srozumitelný), takže rozhodně nechci propagovat velemloka na úkor stromu, jen jsem se chtěl podělit o svůj pohled.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. píše:
Čtvrtek 02.03.2017 14:54

Myslím, že velemlok opravdu není moc známý. V ohledu té identity PřF UK v Česku mi ale u velemloka nejvíc vadí to, že to prostě není druh žijící v našem regionu, tak proto nechápu proč bychom měli stavět identitu celé PřF s opravdu dlouhou stabilní tradicí a doufám i dlouhou budoucností.

Souhlasím, že strom nemusí být tolik unikátní v aktuálním podání, proto jsem navrhoval třeba obarvit jeho listy barvami jednotlivých kateder nebo tak něco, aby se to trochu oživilo. Nicméně to je pak pohled konzervativní vs. progresivní a myslím, že v tuto chvíli by bylo dobré se dohodnout alespoň na "symbolu".

Mgr. Martin Minařík
Mgr. Martin Minařík píše:
Pátek 03.03.2017 15:21

Jen na okraj, aniz bych stranil velemlokovi: spojeni s CR je naopak celkem jasne - je to presne to zvire, se kterym lidstvo marne zapasi v Capkove Valce s mloky. Coz je mysim (dle vlastni zkusenosti) i mezinarodne srozumitelne.

Mgr. Jiří Hadrava
Mgr. Jiří Hadrava píše:
Sobota 04.03.2017 15:54

Ta souvislost s Čapkem mě nenapadla. Ohledně připomínky k "cizosti" toho druhu ale ještě musím upozornit, že velemloci v Evropě žili od Oligocénu do Pliocénu (Roček 1994, viz http://rocek.gli.cas.cz/Reprints/Magdeburg-1.pdf), díky čemuž lze velemloka chápat možná spíš jako symbol geologické/paleontologické části PřF než té biologické.

Po pročtení té diskuse a zvážení různých postřehů, co tu padly, bych se možná trochu víc klonil k velemlokovi 5 než ke stromu s knihou: strom s knihou má ty výhody, že působí velmi důstojně, je v něm dobře čitelný poměrně hluboký symbolický význam a je z něj patrná nějaká návaznost na tradici univerzitního vzdělání. Tím ale vlastně strom s knihou jen dubluje významy, které už nese univerzitní pečeť, kterou pro účely mezinárodní prezentace stejně můžeme a budeme dál používat. Co ale může velemlok nabídnout navíc oproti pečeti a stromu, tak je nějaký ten symbol vztahující se specificky jen na naši fakultu, symbol, který asi žádná jiná fakulta UK a dost možná ani žádná jiná fakulta kdekoli jinde na světě mít nebude. Díky tomu bude znak velemloka snadno přiřaditelný právě k naší instituci a může sloužit jako takový "maskot" fakulty, jak psal Martin Minařík o kus níže.

Na druhou stranu ale musím říct, že strom s knihou je asi graficky zdařilejší než velemlok 5 a že ostatní velemloci se na logo PřF moc nehoděj (návrh 6 by byl fajn třeba pro nějakou ochranářskou organizaci, návrh 7 pro mateřskou školku, nebo třeba pro zoologickou zahradu, ale ani jeden z nich nejde použít jako logo fakulty).

Technický dotaz na závěr: kdyby vyhrálo cokoli jiného než velemlok, bylo by teoreticky možné velemloka použít jako logo katedry?

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Úterý 14.03.2017 11:59

Tak pokud vím, tak zoologie velemloka v logu katedry má.

Zároveň - pro úroveň katedry nejsou nyní stanovena nějaké pravidla vizuálního stylu. Jen pravděpodobně budou nějaká doporučení a návody, jak používat nadřazených vizuálních stylů (univerzitního, fakultního) na dané katedře.

Bc. Barbora Straková
Bc. Barbora Straková píše:
Čtvrtek 02.03.2017 11:57

K návrhům se symbolikou žezla: Pozor, podobné zadání teď vydala filosofická fakulta viz http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2017/01/logo-FF-UK.pdf

Relativně se ztotožňuji s názory výše, je obtížné asi vybrat logo symbolizující jen část naší fakulty (velemlok, chem. vzorec), uvědomuji si však, že najít univerzální symbol, který by reprezentoval všechny obory, aniž by to byl paskvil (viz některé návrhy v 1. kole) je obtížné.

Mne osobně se líbí návrh č. 12, protože letokruhy symbolizují jednak strom, jednak i čas a pro mne osobně mohou být dobrým symbolem pro celou fakultu. Zároveň se jedná o pěkný moderní tvar, který však nevypadá, jako by ho někdo sestavil v malování jako třeba návrh č. 6 (který ostatně má v sobě určitou východní symboliku a nejsem si jistá, že to je pro logo vhodné)
Výše hojně zastávané návrhy stromu a stromu s knihou mi ideově přijdou pěkné, ale to grafické provedení se mi opravdu nelíbí. Strom s kořeny působí neuspořádaně a strom s knihou poněkud neuměle. Nicméně si myslím, že je tam velký potenciál, kdyby se tento motiv zpracoval nějak lépe.
Ostatní návrhy, jako mozek či návrh číslo 4. se mi zdají úplně mimo.

Na závěr nekonstruktivní poznámka: Je mi líto, že tak důležitá věc, jako je logo fakulty byla svěřena do rukou neprofesionálů. Grafika je umělecký obor a nemůže ho dělat každý. Zároveň nikdy není obecně přijatá (každému se líbí něco jiného), ale vždy musí být funkční - u loga jsou to vlastnosti jako: dobrá čitelnost, jednoduchost, černo-bílá úprava bez ztráty informace a podobně. Vím, že poznámka je zbytečná, ale prostě mi to nedá. Diskuze nad tímto tématem je uzavřena, přesto se musím vyjádřit a apeluji na ostatní hodnotící, aby nad grafikou loga přemýšleli šířeji než jen líbí/nelíbí.

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Čtvrtek 02.03.2017 14:07

Těchto 13 návrhů bylo zpracováno "profesionály" - tedy grafiky, kteří dostali jako zadání tři motivy - žezlo, strom a velemloka.

Amatéři stáli za návrhy těch motivů v prvním kole (kde většina motivů byla reprezentována právě nějakým grafickým návrhem).

Celé to ukazuje na to, že ve "slepém" testu se jako hlavní síla uplatní vlastní estetické preference před tím, co zpracovával profesionál/amatér. Tedy asi až na technickou stránku věci - všechny návrhy v 2. kole jsou k dispozici jako vektorový obrazový formát.

Bc. Barbora Straková
Bc. Barbora Straková píše:
Pátek 03.03.2017 08:52

Máš pravdu! Omlouvám se. Nedošlo mi, že se pak ty návrhy dávaly zpracovávat profesionálním formám. V tom případě mě výsledek dost překvapuje. :D
Ach jo...to je teda hrůza.

Mgr. Zuzana Kubínová
Mgr. Zuzana Kubínová píše:
Úterý 14.03.2017 23:19

FF UK zatím žádný návrh se zobrazením Sv. Kateřiny nevybrala:
http://www.ff.cuni.cz/2017/03/rozhodnuti-vyhlasovatele-vyberu-nejvhodnejsiho-soutezniho-navrhu/

Bc. David Fatka
Bc. David Fatka píše:
Čtvrtek 02.03.2017 13:10

Přidávám se do skupiny podporovatelů verzí 5 a 8. Mně osobně se líbí více návrh 5 (Velemlok - červený), a to proto, že obsahuje velkou jednobarevnou (bílou) nerozbitou plochu a tedy umožňuje i po letmém pohledu rozklíčovat, co na logu vlastně je.
Návrh 8 je o něco generičtější, nicméně stále důstojně reprezentuje fakultu, nepůsobí stylem "To je vtip?", jako některé jiné (typicky 10, 11 a minulé "čtyři trojúhelníky", kterým se někteří oprávněně smějí dosud).
Poslední, zbytečně přestylizovaný, ale ještě použitelný návrh je 13, jeho nevýhodou (podobně jako u např. návrhu 7) je, že stylem neodkazuje k Univerzitě Karlově.
K té sice odkazují motivy žezla (1-3), ale ať na mě koukám, jak na ně koukám, pro přírodovědce si je představit nedokážu. V lékařství nebo lázeňství ano, byť s výhradami, ale na Přírodovědeckou fakultu neodkazují nijak a působí zbytečně.

Mgr. Jindřich Brejcha
Mgr. Jindřich Brejcha píše:
Čtvrtek 02.03.2017 15:09

Tak abych take prispel do diskuze. V zasade se mi asi nejvice libi prvni navrh, jedine co mi tam chybi je silueta Prahy. Jinak za me jasna volba, prvni republika, secese, art deco to je proste Praha jak ji zna svet, plus ten krasny prvek zeny. Druhe nejlepsi jsou pro mne letokruhy ty hnede, tedy navrh dvanact az na to stinovani, to je divnost. Jinak je to takove jednoduche, ucesane. Strom mi prijde fadni a velemlok uz mi zase zacina prichaze prilis proflaknuty. :)

Mgr. Milan Chroust
Mgr. Milan Chroust píše:
Čtvrtek 02.03.2017 15:31

Pro naši fakultu jsou symbolické návrhy s žezlem nebo s velemlokem. Ostatní k fakultě zase takový vztah nemají. z těchto dvou jednoznačně volím velemloka a to variantu č. 5. Bhužel návrh č. 6 vypadá jako logo značky Ekokom, návrh č. 7 spíš vypadá vypadá jako ploštěnka (Dugesia gonocephala) než velemlok. Takže velemlok č. 5!

Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D. píše:
Čtvrtek 02.03.2017 16:18

Tak to zatím vypadá, že vyhrává velemlok, nejhorší varianta. Je pravda, že za tím je příběh, pro znalého OK, pro neznalého ale budeme (když to přeženu) pobočkou nějáké čínské university. To bych i překous, za 20 let bude příběh třeba všeobecně znám a velemlok ve znaku naopak velkým bonusem. Ani jeden z těch návrhů ale není graficky povedený. Esteticky se mi líbí návrh č.4. Má decentní barevnou variantu, která vedle loga university působí optimisticky a "progresivně". Asi jako dcera vedle matky :-). Nebarevná varianta přitom působí pořád hezky a zajímavě. Symboliku to ovšem má velmi širokou ale celkem nijak specifickou pro fakultu (je tam strom, rostlina, nějáká kolonie buněk, morula, chemik by v tom asi také něco našel...). Jako další nejlepší variantu bych viděl letokruhy, ty ale trochu "tahají za oči"

Bc. Petr Holý
Bc. Petr Holý píše:
Čtvrtek 02.03.2017 17:51

Logo by mělo být především důstojné a hodné jedné z nejstarších univerzit na světě. Proto bych se přikláněl k návrhu č. 1 (žezlo detailní) nebo 8 (strom s knihou). Ostatní znaky by se hodily spíš jako logo základní až mateřské školy - mlokům a barvičkám bych se vyhnul. Č. 10 působí velice chladně a letokruhy tahají za oči.

Ivan Kováč
Ivan Kováč píše:
Čtvrtek 02.03.2017 20:34

Je to ťažký výber. Jednak motívy a tiež grafické prevedenia mi pripadajú slabé, a niet sa prečo diviť, že sa nenachádza konsenzus. Výborné logá majú pražská zoo a botanická, ktoré som si zamiloval. Dávam za príklad ako vyzerá silné a estetické logo. Myslím si, že sa urobila chyba už na začiatku súťaže, keď grafické štúdiá mali obmedzené možnosti na základe vopred vybraných motívov fakultnou verejnosťou. Už aj tak boli dosť obmedzení univerzitným jednotným vizuálnym štýlom (ktorý ale zrejme aj tak nerešpektovali, okrem podmienky, že logo má byť kruhové). Nič z návrhov sa nehodí k elegancii historického písma Giambattistu Bodoniho ani k tým farbám. Ponechal by som používanie iba karolínskej pečate,teda bez vlastného loga, čo by zároveň malo uspokojiť tých, ktorí chcú to prvé staré logo (jedna obruč hore-dole). To by malo asi aj najširšiu podporu. A výber vlastného fakultného loga by som nechal na inokedy, na ďalšie pokusy. Snáď to nedopadne ako s dostavbou Staromestskej radnice. Medzitým sa môže uvažovať o celofakultných motívoch. :)

Mgr. Anna Bauerová
Mgr. Anna Bauerová píše:
Čtvrtek 02.03.2017 23:11

Za mě červený mlok (5) případně mlok v černé (6) a nebo strom s knihou. Osobně mi unikají hlavně první tři návrhy - rozhodně bych neocenila v logu něco, co vypadá jako poutač na erotickou masáž. Návrhy 4,7,14 jsou jak pro nějakej spolek. Zbytek by mě neurážel.

Milan Štefek
Milan Štefek píše:
Pátek 03.03.2017 01:24

Tak u mě vítězí (1) a (8). Je sice pravda, že pro člověka, který vyloženě neví, o co jde, je motiv žezla jen těžko pochopitelný (upřímně jsem dlouho přemýšlel, o co vlastně jde) a není ani moc čitelný. Ovšem za sexistický bych ho rozhodně neoznačil. Musím ale některým přispěvatelům dát za pravdu, že obzvlášť (2) a (3) jsou takové lázeňské. Loga s žezlem jsou ale rozhodně nejvíce zahrnující celou fakultu, byť to není moc poznat :D(8) je prostě hezká :D I jako chemik bych neviděl žádný problém v tom, že je tam "biologický motiv", jelikož strom mi přijde jako takový obecný přírodní symbol, přičemž kniha jasně ukazuje na vzdělání, o kterém by to tady asi mělo být především. Letokruhy by mi nepřišly až tak marné, dokonce si v (11) dokážu představit i velice jednoduché orbitaly nebo nějakou planetární soustavu, což by celkem šlo.
No a teď ten velemlok. Zase asi trochu hraje roli mé chemické zaměření, ale fakt nechápu, proč by měl být na logu fakulty (historii znám, jen mi to nedává smysl). To zvíře je sice možná zajímavé, ale prostě vypadá hloupě. Připadá mi to jako (a teď se asi pouštím na tenký led, nerad bych se tím někoho dotkl a pokud tak se i omlouvám) kdybyste člověka s poruchou nervové soustavy, který má spadlou čelist a slintá po sobě, navlékli do obleku a snažili se předstírat, že vypadá důstojně. To prostě nebude fungovat. A i kdyby nevypadal hloupě, tak prostě proč?!

Teď několik obecných poznámek. Držel bych se červeno-bílé kombinace. Je to takové čisté a nepůsobí to jako logo okresní organizace ochránců přírody. To se týká především vícebarevných log, která mi přijdou vážně děsivá.

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. píše:
Pátek 03.03.2017 09:26

Za mne návrh 1 (žezlo). Diskuse je diskuse a byla by chyba, kdyby zazněly silné hlasy určité frakce akademické obce pro nějaké varianty, protože by to pak mohlo ovlivnit výsledek hlasování, které má následovat. Je nutné, aby hlasování bylo objektivní.

Nicméně osobní preferenci nechávám stranou. V tomto komentáři bych se obrátil spíš k formě debaty. Aby bylo možné z ní něco konstruktivního usoudit, odpovědi by měly být stručné a konkrétní (typu - v návrhu 5 mi vadí provedení mřížky) - pokud se takovýchto konkrétních poznámek sejde k nejvíce preferovanému návrhu víc, komise pro výběr znaku na základě toho bude moci formulovat nějaký návrh změny ve fázi dopracování. Jinak se sice každý vyjádří (pro lepší pocit), ale jednotlivé argumenty budou roztříštěné a nebude možné z nich dohromady objektivně něco obecně platného vyvodit. Tolik alespoň můj názor.

Mgr. Markéta Vegrichtová
Mgr. Markéta Vegrichtová píše:
Pátek 03.03.2017 12:30

Návrh 1 - Žezlo detailní

doc. RNDr. František Půta, CSc.
doc. RNDr. František Půta, CSc. píše:
Pátek 03.03.2017 12:50

Návrh č. 1 nebo Univerzitní pečeť. Nad ostatními by heraldic brečel, ať už jsou dílem amatérů či profi grafiků.

Jana Dvořáková
Jana Dvořáková píše:
Pátek 03.03.2017 13:17

Za mne návrh č. 8 :Strom s knihou, působí hezky ( i bez brýlí :) )

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. píše:
Pátek 03.03.2017 13:54

Byl jsem teď upozorněn, že nebyly dostatečně vysvětleny některé souvislosti. Pokusím se to napravit:
1) proč potřebujeme fakultní znak ještě k pečeti? Primárně asi proto, že se tím prezentuje fakulta v rámci univerzity - jakmile se někde budou prezentovat všechny fakulty, my tam nebudeme mít svůj znak. Je to možné, ale zatím to tak mají 1 nebo 2 fakulty, ostatní své znaky mají.
2) proč je důležité jak vypadají návrhy fakultního znaku vedle pečeti? Na mnohých materiálech se počítá se soutiskem - ne jenom pečeť nebo jenom znak, ale pečeť a znak dohromady.
3) proč se vůbec navrhuje žezlo s "paní", když "paní" o nás nic neříká? Tady to vychází z tradice (to žezlo je nejpůvodnější symbol naší fakulty jako celku) a pokud je to pojetí "matky přírody", tak by mohl být i univerzální. Obdobné historické znaky různých akademických institucí to mají podobně, nebyla by to výjimka.
Toliko dovysvětlení kontextu, pokud zapadl.

RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.
RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. píše:
Pátek 03.03.2017 15:54

Hlasuji pro navrh c. 8 - strom s knihou.

Mgr. Martin Těšický
Mgr. Martin Těšický píše:
Pátek 03.03.2017 16:23

Motiv žezla osobně nepovažují za vhodný, protože jen omezeně vytihuje přírodovědeckou fakultu. Vlastně nás s tímto secesním motivem spojuje právě jen žezlo. Více by se podle mě hodil spíše pro humanitně či filozoficky zaměřené fakulty. S obdobím secese reprezentující tento znak nás kromě období, kdy byla založena PřF UK, nás ani nepojí ani architektonický styl budov, ani jakákoliv jiná vizuální stránka naší fakulty apod. Obdobně velemlok mi příjde jako málo známé zvíře a historie, které se za ním u nás skrývá mi nepřijde natolik reprezentativní či přímo heraldická (zéjména jeho neslavný konec).
Pokud bude logo PřF prezentováno zároveň s pečetí, pak by určitě měly být oba znaky esetiticky slazené a vyvážené - ladit barvou i komlexitou, která je u univerzitní pečeti vysoká. Ať už vyhraje kterýkoliv z těchto motivů, rozhodně by se měl držet těchto kritérií a měli bychom především vyloučit všechny různobarevné a schématické varianty. Za mě tedy z předložených návrhů vyhravá návrh č. 8 či č.9, byť jim nedávám svůj hlas zcela bezvýhradně a dokázal bych si představit zpracovat i jiné motivy. Ve stínu únavné dlouhotrvající diskuze už ale hlavně nějaké logo vyberme a soustřeďme se na důležitější problémy.

Mgr. Martin Minařík
Mgr. Martin Minařík píše:
Pátek 03.03.2017 16:43

Pomerne dulezitym kriteriem se mi od pocatku zdala moznost vizualnich odvozenin z loga pro rozlicne aplikace v komunikaci s verejnosti atd. Pokud se nakonec vybere nejake "dustojne" archaicky vyhlizejici logo, jake bude jeho realne vyuziti? Kdykoli budu chtit prezentovat svou prislusnost k fakulte, at uz v zahranici nebo na mimouniverzitni urovni v CR, sahnu po stare univerzitni peceti. Obavam se, aby tak nevzniklo jen "beckove" logo pro soutisky a pouziti na urednich dokumentech dekanatu a za pul roku se nehledal "maskot" co pujde tisknout detickam na propisky. Sam se tedy klonim k variante prezentovat se nadale peceti a grafickou prezentaci fakulty od loga oddelit. Tezko spojit obe v jednom aniz by vzniklo neco jako predchozi pokus. K jednotlivym navrhum:

1 - Pani z peceti - je dustojna nahrada, ale zaroven zaroven i zbytecna duplicita k peceti (viz vyse), moznost grafickych odvozenin miziva. C. 2 a 3 jen nepovedene varianty tehoz.

4 - Zezlostrom - technicky asi ok, moznost nejakych strohych grafickych odvozenin, dle me ale nuda

5 - Jako "dustojne" logo daleko za c.1, nicmene velemlok jako takovy je idealni maskot - ze vsech navrhu se bude nejlip aplikovat na propagacni materialy (spojeni s fakultou sice trochu asymetricky ve prospech Vinicne, nicmene storku zna dneska leckdo po medialni masazi venovane velemlokum v prazske ZOO, navic jak uz jsem tu nekde psal, je to Capkuv "Najf! Najf!" - i cizinci oceni).

6 - Jako by nestacilo, ze nam sem Krnda chce nasadit Pandu, jeste si budem cpat cinkse importy do loga :)

7 - Maskot ok, logo ne.

Obecne, pokud by oslovil i nebiology, ma velemlok potencial, ale na poster si osobne stejne dam radsi pecet a logo katedry, kde mame velemloka vlastniho.

8,9 - Neurazi, nepobavi. Graficky aplikovat se ale asi nejak da.

11,12 - Za letokruhy se da asi uplest celkem pekna storka (strom, vrstevnice, prurez nejakym sutrem, chemici doplni neco sobe vlastniho), uplne blbe to nevypada, ale taky si tezko predstavit jak na tom nekdo postavi propagaci.

13 - mozek je klise, to uz tam mohli klidne dat zarovku, ta taky trochu pripomina strom.

Shrnuti: Za pani z peceti bych se nestydel, ale ani bych ji nepouzil. Mlok je v soucasnem provedeni nepouzitelny, ale dokazu si predstavit ze by se dal dopracovat. Jako maskot je idealni, ale nemusi byt zaroven logem. Strom ma celkem srozumitelnou, ac nikterak sofistikovanou symboliku, omezeni nicmene stejne jako pani.

Mgr. Martin Minařík
Mgr. Martin Minařík píše:
Pátek 03.03.2017 16:50

Pokud se mi v tom nahodou utopila pointa: Jsem pro pouzivani stavajici univerzitni peceti. Pokud se hlas lidu bude klonit spise k novemu logu, pak za me je to pani nebo strom pokud hledame "dustojne logo", velemlok pokud hledame "maskota".

Mgr. Jiří Hadrava
Mgr. Jiří Hadrava píše:
Pátek 03.03.2017 17:10

To je podle mě velmi výstižné shrnutí.

MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.
MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D. píše:
Pátek 03.03.2017 16:53

Pokud nechceme používat pouze logo univerzity, pak mi z dostupných možností přijde nejlepší návrh č. 1. Má nejsilnější vztah k fakultě jako celku a vedle univerzitního loga nepůsobí jako pěst na oko. To že někdo souvislost s fakultou nezná (jako donedávna já), bych neviděl jako důvod k jeho nepoužití. Naopak, kdo bude mít zájem, může si souvislost dohledat a dozvědět se tak něco o historii fakulty. Jeho zavrhování na základě domnělého sexismu mi nepřijde opodstatněné. Sexistické by bylo, kdybychom pomocí obrázku nahé ženy chtěli prodat mužům hromadu pneumatik. Zobrazení ženy jako matky přírody mi naopak přijde jako důstojný symbol, který nijak levně a sexisticky nepůsobí. V češtině je příroda holt rodu ženského a zobrazení ženy vedle mužů na univerzitním logu naopak přispívá dnes tolik prosazované genderové vyváženosti. A i v malé verzi je tam jasně identifikovatelná sedící žena, takže ani s tou přílišnou detailností to není tak špatné.
Návrhy č. 2 a 3 už ale opravdu působí trochu lázeňsky.

Návrh č. 8 - použitelný, srozumitelný, ale tuctový. Návrh č. 9 už je v menší verzi už poměrně nejasný a celkově není tak povedený jako č. 8.

Velemlok - použitelný ve verzi č. 5, ale chybí mu silnější vztah k fakultě jako celku a nemá tak silnou symboliku jako č. 1.

Některé z ostatních také nejsou úplně špatné (č. 4 a 12), ale jako symboly fakulty se příliš nehodí a vedle univerzitního loga nevypadají dobře.

Opravdu špatný a infantilní je návrh č. 13.

RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
RNDr. Martin Kašný, Ph.D. píše:
Pátek 03.03.2017 17:23

č.1 je fajn, ale symbolika návratu k minulosti se mi nezdá pro Přf. vhodná. č. 8 a 9 se mi zdají graficky i konceptuálně pěkné. Ostatní se mi moc nelíbí.

Mgr. Barbora Kodedová
Mgr. Barbora Kodedová píše:
Pátek 03.03.2017 22:49

Návrh č.8 strom s knihou pro každého srozumitelný a za mě pěkný návrh. Jako student bych se za takový znak nestyděla.

Bc. Karolína Pokorná
Bc. Karolína Pokorná píše:
Sobota 04.03.2017 13:57

strom s knihou

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. píše:
Sobota 04.03.2017 19:15

Dobrý večer, ještě uvedu názor, který zazněl ohledně odvozenin z loga - v podstatě není potřeba, aby byl ve znaku strom, pokud chceme pro naši fakultu vytvořit propagační materiál v rohu s větvičkou či listem. Ta spojitost tam sice je, ale není tak silná. Myslím, že motiv listu je pro Přírodovědeckou fakultu využitelný na propagaci bez ohledu na to, který znak bude nakonec vybrán. Samozřejmě pokud bude vybrán strom, bude to o něco silnější, ale asi to není to nejdůležitější.

Mgr. Kateřina Abrhámová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Abrhámová, Ph.D. píše:
Sobota 04.03.2017 20:30

Strom s knihou (8)

Mgr. Ondřej Smolík
Mgr. Ondřej Smolík píše:
Neděle 05.03.2017 14:33

Návrh 11 - Při jednoduchosti samotného zpracování v něm lze pozorovat nejen letokruhy/buňky (biologie), Zemi (geologie/kartografie), atom (chemie). A to se mi líbí, obsahuje všechny součásti tvořící současnou fakultu.

Návrh 5 - O původu velemloka provázejícího část historie fakulty jsem do teď neměl tušení, ale když už o ní nyní vím, návrh se mi líbí. Domnívám se ale, že spousta ostatních členů je na tom obdobně a velemlok z důvodu této neznalosti nebude kladně přijímán.

Návrh 8/9 - Návrh je hezký. Nicméně symbolika stromu je pro přírodovědu možná až moc typická a fádní. Chceme mít takový znak?

Návrhy barvené jinak než černě/šedě a červeně zavrhuji jednoduše z důvodu, kdy vedle univerzitního loga bude to fakultní působit příliš nesourodě.

Návrhy 1/2 s původním žezlem mají chvályhodnou ideu, ale zpracování mi přijde na logo příliš komplikované.

Návrh 10 - Šestiúhelník ač moderní působí velmi sterilně, skoro jako logo firmy. Nevyjadřuje to, co bych od loga fakulty očekával.

Mgr. Michael Kotyk
Mgr. Michael Kotyk píše:
Neděle 05.03.2017 22:47

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vzhledem k tomu, že jsem měl výběr důstojného loga jako jeden z hlavních bodů svého senátorského programu, vyjádřím se k této problematice trochu obšírněji.
Osobně považuji způsob, kterým grafická studia zpracovala původní návrhy, za nešťastný. V původním zadání 2. kola procesu výběru, se píše: „Grafická studia budou mít za úkol rozpracovat vybrané motivy do podoby návrhů fakultního znaku.“ To si vykládám tak, že úkolem grafických studií bylo vzít již v podstatě vytvořená loga a pouze je upravit tak, aby se dala použít jako součást grafické identity fakulty (tj. převést je do vektorů a provést určité grafické úpravy, jež ovšem nebudou zasahovat do ducha věci). Pokud se ale podíváte na původní návrhy vytvořené členy akademické obce a srovnáte je s výslednými návrhy grafiků, zjistíte, že najatá studia k zadání v podstatě přistoupila formou volné tvorby na téma (strom, velemlok, žezlo).
Velemlok dopadl smutně. Ač by byly některé původní návrhy po kosmetických úpravách jednoduše použitelné, popustili místo toho grafici uzdy své fantazie a předložili nám plejádu infantilních ještírků. Jak by řekl klasik „ale což, roztomilé to je“. Nutno však dodat, že velemloka to připomíná stěží.
Ač jsem sám navrhoval v prvním kole logo jiné, sám bych podpořil motiv žezla. Motiv je to nadčasový, nadsekční, originální a vycházející z duchovní i hmotné historie fakulty. Opět ho bohužel sráží příliš inovativní zpracování ze strany grafiků. Kdo si jejich výtvor porovná s originálním žezlem, musí uznat, že se sice vždy jedná o paní v kolečku a okolo jsou nějaké věci, ale je to nějaká jiná paní, a jiné věci… Snad jen to kolečko je stejně kulaté. Taktéž by jeden opravdu nečekal, že vypuštěním panoramatu Prahy ztratí pečeť tak moc.
Nakonec tedy nejlépe dopadá návrh stromu. Hlavně asi proto, že na něm bylo nejméně co zkazit. Jak je ale hodnotné vítězství proti soupeřům, kteří se střelili do kolene? Mít ve znaku stromeček je jistě pěkné. Tak pěkné, že ho má ve znaku kdekdo. Laskavý čtenář nechť si do googlu sám zadá „tree logo“. Nutno uznat, že se stromem v logu se krapet přiblížíme Stanford University. Ale bude to stačit?

Pokud bych si tedy měl vybrat… Kdyby se z návrhu 3 smazal sedící David Bowie a dala se tam místo něj múza z návrhu 1, bylo by to asi schůdné, ale z hlediska procesu výběru a autorských práv asi taky neprůchozí.

Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. píše:
Pondělí 06.03.2017 11:25

Souhlasím s Michalem Kotykem a v návaznosti na doporučení Michala Vinklera navrhuji doupravit návrh 1 tak, aby se za sedící dámu (ze všech těch tří návrhů vypadá nejvíc důstojně a oduševněle) vrátilo panorama Prahy. Pak by byla souvislost mezi logem a naší fakultou o dost výraznější.
Sám jsem si taky (nezávisle na Michalovi) hodil do vyhledávače "tree logo" a nestačil jsem se divit, kdo všechno ho má ve znaku!

Mgr. Miloš Duchoslav
Mgr. Miloš Duchoslav píše:
Úterý 07.03.2017 11:15

Také souhlasím, preferuji návrh 1 s tím, že by bylo vhodné tam vrátit panorama Prahy.
Nemyslím si, že by pak to logo bylo příliš komplikované - rozhodně by nebylo komplikovanější než univerzitní logo. A že tam není na první pohled zjevná symbolika mi také nepřijde jako problém. Ta není např. ani u znaku 1. lékařské fakulty s pelikánem, který považuju za velmi pěkný.

Ing. Josef Rott
Ing. Josef Rott píše:
Středa 22.03.2017 16:28

Omlouvám se - googlil jsem "salamander logo" a výsledků je také hodně :-)

PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D. píše:
Sobota 25.03.2017 09:25

Naprosto souhlasím. V návrhu č. 1 to panorama Prahy prostě chybí, ale návrh č. 3 je graficky strašný a připomíná nejvíc právě zmíněného Davida Bowieho. Navíc zelená barva se podle mě vedle univerzitního znaku nehodí. Strom č. 8 se mi líbí, ale je pravda, že je to hodně tuctové. Velemlok není zlý, ale příliš to odkazuje na Činu.

Mgr. Jan Toman
Mgr. Jan Toman píše:
Neděle 05.03.2017 23:19

Kolegové, jen stručně. Podle mého názoru lze výsledné návrhy rozdělit na špatné a ještě horší. Těžko říct, zda za tím stojí přílišná volnost v návrzích profesionálních grafiků, nebo naopak jejich přílišná svázanost odhlasovanými motivy, problém vidím hlavně v tom, že žádná z možností není dostatečně odvážná či zajímavá a zároveň charakteristická pro naši fakultu a respektující její letitou tradici. Vzhledem k tomu, že historii, na rozdíl od podbízivosti, nelze nijak nahradit, bych se klonil spíše k historizujícímu, i když nepříliš zajímavému logu číslo 1 (bizarní názor o jeho "sexismu" prosím ponechme stranou). Z ostatních nabízených log bych raději dal stranou všechna ta barevná a prvoplánově líbivá připomínající znaky mateřských školek, stejně jako loga vyloženě graficky nevyvážená (hlavně č. 10). V rámci možností mi přijde přijatelné číslo 5 (třebaže když si nedokážu vysvětlit, jak hned několik studií nedokázalo přijít s opravdu dobrým logem na tak zajímavý námět jako je velemlok) a číslo 8, tj. kniha se stromem. Ta má pěknou symboliku, bohužel je ale zoufale neoriginální. Pokud bychom se přiklonili k ní, je otázkou, jestli se chceme spokojit s logem, které bude "jen" přijatelné, ale nikterak originální ani naši fakultu vystihující. Možná by opravdu bylo nakonec lepší používat jen znak školy a nechat výběr fakultního loga někomu na příště.

Mgr. Anna Vanclová
Mgr. Anna Vanclová píše:
Úterý 07.03.2017 12:44

Mohu se jen zeptat, proč je podle vás názor o sexismu návrhů s ženskou postavou tak bizarní, že ho "ponecháváte stranou"? Je to použití blíže nespecifikované ženské postavy jakožto estetického prvku. Námitky o tom, že to je na hranici / za hranicí sexismu chápu a nevím, proč by měly být smeteny ze stolu jakožto "bizarní"? To není úplně typ přístupu, který se mi na akademické půdě líbí.

RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. píše:
Středa 08.03.2017 20:32

Tady snad jen, podotknu, že motiv přírody jako "Matky" čili ženy opravdu není myslím nijak nový, propagandistický ani sexistický. Je to velmi tradiční spojení, které je známé už z nejstarších kultur. Chápu, že moderní doba přesouvá pojem matky mimo úroveň ženy, ale s přírodou to má velmi silnou symbolickou spojitost.

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. píše:
Středa 15.03.2017 19:33

Osobně mi přijde znak s "dívkou" sexistický, protože reprodukuje spíše stereotyp prsaté ženy, která právě odešla z kadeřnictví "aby se líbila" ... pokud byste chtěli evokovat "matku" nebo "nějak nestereotypní "ženu", tak zkuste třeba "Věstonickou Venuši"... která je aspoň naším kulturním a historickým dědictvím.

Mgr. František Ficek
Mgr. František Ficek píše:
Středa 15.03.2017 22:52

Věstonická Venuše ale nemá žádné pojítko s naší fakultou, potažmo přírodními vědami. Návrh č. 1 navíc poměrně dost přesně kopíruje postavu ženy z žezla, což zde bylo záměrem. Objektifikaci žen ani sexismus za tím nevidím. Chápu, že by mohli být lepší vypodobnění "Matky Přírody", ale tento se prostě držé předlohy žezla. Každopádně doufám, že všechni zde diskuzující budou o něketerém z předložených návrhů hlasovat.

Mgr. Václav Procházka, Ph.D.
Mgr. Václav Procházka, Ph.D. píše:
Úterý 28.03.2017 16:47

Nejsem rozhodně zastáncem toho, abychom za vším hledali "rasistu", "sexistu", "islamofoba" nebo jiného třídního nepřítele. Ovšem když návrh loga vypadá jako reklama na lázně z 19. století a s tím, co má symbolizovat, má společnou jen nějakou ženu, tak otazníky o sexismu jsou celkem na místě.

Hana Klášterková
Hana Klášterková píše:
Neděle 05.03.2017 23:38

Za mne jednoznačně návrh č. 8, tedy strom s knihou. Barevný "velemlok" se mi líbí sice nejvíc, ale opravdu, je příliš infantilní. Ať vyhraje ten nejlepší.

Bc. Tereza Bělinová
Bc. Tereza Bělinová píše:
Pondělí 06.03.2017 00:27

Jsem poněkud rozčarovaná z grafických provedení. Je někde možno dohledat jak bylo položeno grafikům zadání a která grafická studia se pod toto podepsala? Některé původní amatérské návrhy (např. velemlok) byly graficky o několik tříd lepší než tyto "profesionální" výtvory... Kdyby se měl volit jednooký král pak asi návrh č. 1 či 8

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Pondělí 06.03.2017 10:39

Jak se píše v úvodním textu, po dobu soutěže není identita zpracovatelů zveřejněna - což je záměr organizátora. Identita bude zveřejněna až posléze. Věcné diskusi neprospívá, když se něco personifikuje.

Alexandr Kozlov
Alexandr Kozlov píše:
Pondělí 06.03.2017 00:50

Je potřeba najít šikovnější grafiky. Loga jsou nedopracovaná a vůbec nesrovnatelná s logem UK. To už raději žádné nové logo, než to co je nám navrhováno.

Alexandr Kozlov
Alexandr Kozlov píše:
Pondělí 06.03.2017 01:14

Logo přírodovědy musí být srovnatelné, či lepší, než logo univerzity. A to nedokáží jen tak nějací grafici.
Dokonce je nejspíš potřeba najít nějakého umělce, který propracuje návrh a grafici návrh převedou do elektronické podoby. Samozřejmě pokud chceme logo důstojné Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. píše:
Pondělí 06.03.2017 07:33

Podporuji jednoznačně návrh 8 (strom s knihou).
Všechny návrhy s motivem žezla považuji za nevhodné, téměř nikdo neví, že jde o staré žezlo, a motiv sedící ženy tak vyvolává otázku, co to má vlastně symbolizovat...
Velemloci se bohužel příliš nevydařili (jing a jang je naprosto nevhodný).
S letokruhy bychom určitě byli originální, navíc by si každý mohl jednoduše nakreslit svoji vlastní verzi:-)

Bc. Antonín Knížek
Bc. Antonín Knížek píše:
Pondělí 06.03.2017 08:38

Z navrhovaných jednoznačně podporuji znak č. 8. Myslím, že logo by mělo zachovávat červenou barvu a latinský nápis. Připadá mi, že tím vyjadřujeme příslušnost ke Karlově Univerzitě, jejíž logo je koncipováno stejným způsobem. Některé z barevnějších znaků vypadají spíše jako loga národních parků nebo soukromých společností.

Bc. Jan Konečný
Bc. Jan Konečný píše:
Pondělí 06.03.2017 09:42

Když se kouknu na loga ostatních fakult (https://www.cuni.cz/UK-6632-version1-jvs_uk_finalni_manual_12_12_20.pdf), tak žádná "nekopíruje" univerzitní logo. Proto bych nešel do červené grafiky (1,2). Logo 3 mi přijde dobré, hlavně hozením do zelené, je to tím i takové modernější, ale chtěl bych logo 1 v grafice 3 :)

Přijde mi dobré mít na pozadí loga ty kosočtverce s tečkou. Některá fakultní loga to také využívají a podpoří to jednotnou grafiku. Tj. nesouhlasím s šestiúhelníkovou sítí, jakkoliv je to chemické...

Když na loga koukám v tom souhrném pdfku, kde jsou všechny vedle sebe, je to jiný pohled, než když to je v podstatě velký obrázek. U loga si představuji, že bude čitelné a rozlišitelné i v malé podobě. Některá loga (1,2,3,8,9) pak vypadají dost nečitelně (nemluvě o nekvalitní 1,2, kdy 1 se ztlušťuje do naprostého nečitelna a 2 zůstává strašně slabá, na některých tiskárnách by se v podstatě nemusela vytisknout). Naopak dobře vychází 4,10,13.


Mě osobně se nejvíce líbí návrh č. 13 - je jednoduchý, čitelný, universální (neupřednostňuje jednu sekci nad jinými - Strom si nehraje na botanický symbol, ale na rostoucí strukturu. Mozek si nehraje na anatomický symbol, symbolizuje přemýšlení, vědění...) Proto bych hlasoval pro tento návrh, aby byl rozveden, navržen ve vícero finálnějších podobách.

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Pondělí 06.03.2017 10:48

Co se týče log ostatních fakult (viz aktuální JVS UK - https://www.cuni.cz/UK-7708-version1-or_2016_31_pril.pdf - odkaz výše je už zastaralý), tak ty nově vznikající - které jsou datované po vzniku JVS a s informacemi o JVS, se červené barvy drží (pedagogická fakulta, farmaceutická fakulta).

Zachování čitelnosti při menších rozměrech je jistě jedno z relevantních hledisek. Jen tedy - u případného vítězného návrhu budou přímo připraveny varianty pro menší velikosti a pro větší (velikost, rozlišení). To samozřejmě pomůže jen mírně, ale trochu ano.

Mgr. Martin Minařík
Mgr. Martin Minařík píše:
Pondělí 06.03.2017 14:25

Jeste technicky dotaz - vime vlastne vsichni ktera loga prosla dodatecnym pripominkovanim ze strany dekanatu a dalsim kolem grafickych uprav pred zverejnenim k hlasovani? Dokazu si totiz predstavit ze treba velemlok mohl vypadat schopneji, kdyby nebyl od pocatku vniman jako nepruchozi.

Po opetovnem prohlednuti musim souhlasit s povzdechy nad poklesem kvality mezi 1. a 2. kolem. Velemlok c. 32 (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/vyber-fakultniho-znaku/seznam-navrhu-motivu-fakultniho-znaku-1.-kolo/navrh-32/32-all.png/view) ci strom c. 34 (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/vyber-fakultniho-znaku/seznam-navrhu-motivu-fakultniho-znaku-1.-kolo/navrh-34/34.png/view) se mi porad zdaji perspektivnejsi nez kterykoli z odpovidajicich vystupu grafiku.

Alexandr Kozlov
Alexandr Kozlov píše:
Pondělí 06.03.2017 22:17

Souhlasím, jako nejlepší návrh mi příjde strom č.34 (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/vyber-fakultniho-znaku/seznam-navrhu-motivu-fakultniho-znaku-1.-kolo/navrh-34/34.png/view) ale i tak by stálo za to zkusit nějaké variace a třeba to nějak vypilovat, což podle mě měla být práce grafiků.

RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
RNDr. Martin Vohník, Ph.D. píše:
Pondělí 06.03.2017 16:56

Našeho velemloka jsem na vlastní oči viděl jednou, někdy ke konci minulého století, v jednom ze spodních suterénů V7, zanechalo to na mně dva velmi silné dojmy, oba negativní: neuvěřitelný smrad, který jsme cestou museli překonat a pak zcela nedůstojné podmínky, ve kterých se velemlok nacházel (rezavá vana/káď, ve které se ani otočit nemohl). Nevím, jestli to nebyl jen nějaký přechodný stav, a třeba k životu ani víc nepotřeboval, nicméně mi ho bylo především líto – a nikdy jsem pak nebyl schopen pochopit tu z mého pohledu schizofrenii, kdy je to na jedné straně oblíbený maskot (byť nejspíš proto, že nic jiného nikoho nenapadlo/nic jiného nebylo po ruce), na druhé straně “hnije” kdesi v podzemí V7. Stejně tak schizofrenní by mi připadalo jeho umístění na logo naší fakulty, i v souvislosti PROČ a KÝM jí byl darován (věru nemyslím pražské ZOO). Za sebe bych nechal velemloka s tichou vzpomínkou na (a snad i omluvou za) výše uvedené maskotem a na logo bych ho nedával – vypadá tam jako nicneříkající ještěrka s odkazem pouze na biologii obratlovců, jeho historii mimo fakultu/v zahraničí nikdo nezná (není logo především prezentací navenek?) a osobně bych velmi nerad případnému tazateli vysvětloval, že to původně byl dar z komunistické ČLR (když jsem viděl velemločí jing-jang č. 6, musel jsem rychle zkontrolovat, jestli jsem pořád na doméně natur.cuni.cz, opravdu silné kafe!).

Nápaditost návrhů subjektivně není vysoká, ale zaplať Pánbůh třeba za nějakou mutaci č. 1 a č. 3, aspoň to má nějakou historii (jistě, kdo je to ta paní – nu, a kdo je to ten pán na logu UK, před kterým ten nejspíš Karel IV. klečí?), ani ten strom není graficky špatný (i když se to svou trivialitou blíží hranici “raději nic než toto”), a pokud nebude vybrána nějaká infantilita (č. 10, 13) nebo logo klubu mladých přírodovědců (č. 4, 7), bude to oproti stávajícím kosočtvercům nezpochybnitelný krok dopředu!

BTW jako vystudovaný kytičkář si nemohu odpustit poznámku k “letokruhům” – je jistě povznášející v nich vidět orbitaly apod., no mně to spíš přijde jako variace na téma Kruh (ten původně japonský horor) či kresba mentálně ne příliš vyvinutého dítěte (což vlastně s tím Kruhem souvisí…), popř. nepovedená hypnotizační spirálka (č. 11), nebo otisk palce (č. 12), což se spíš hodí pro detektivní agenturu. Nebo mám příliš bujnou fantazii?:)

Mgr. Kristýna Blažková
Mgr. Kristýna Blažková píše:
Pondělí 06.03.2017 17:42

Z mě rozhodně návrh číslo 8 - strom s knihou. Žena na žezlu je obtížně rozpoznatelná, pod stromem s knihou si aspoň lidi umí představit, co to reprezentuje. Líbí se mi ještě návrh číslo 10 - šestiúhelník. Je víc strohý, člověk si na něj chvíli zvyká, ale je napříč bio-chem-geo a je jasný.

Markéta Rehbergerová
Markéta Rehbergerová píše:
Pondělí 06.03.2017 19:19

Návrhy 8 a 9 jsou sice graficky povedené, ale neoriginální. Použití motivu z žezla mi rovněž nepřipadá nápadité, a proto myslím, že nejlepší by bylo nadále používat univerzitní logo.

Jakub Hradečný
Jakub Hradečný píše:
Pondělí 06.03.2017 20:42

Návrh 1 mi jako logo přijde vhodný, je důstojný a reprezentativní. I přes to bych ale jako logo zvolil spíše velemloka 5. Logo s ním je jasné a čitelné i v malém provedení, poměrně zajímavým způsobem kombinuje historickou pečeť se symbolem, kterým velemlok nepochybně je. I s ohlédnutím na loga ostatních fakult mi velemlok přijde jako dobrá volba.

Ondřej Šimera
Ondřej Šimera píše:
Úterý 07.03.2017 09:48

Jsem pro návrhy 8 a 9. Líbí se mi i některé motivy s velemlokem, ale pro ty bych byl, kdyby byl velemlok na fakultě i nadále. Navíc je pro mne velemlok více symbolem pouze pro biologickou sekci. Strom a jeho větve by mi více symbolizovaly rozdílnost a širokou škálu oborů na fakultě.

Mgr. Anna Vanclová
Mgr. Anna Vanclová píše:
Úterý 07.03.2017 12:24

Za mě rozhodně velemlok (tj. návrh 5, možná 7, rozhodně ale NE ten v jing-jangu). Logo má být svébytné a odkazující na naši fakultu. Strom / strom s knihou je vkusný, hezky provedený, ale zcela neoriginální. Je to logo pro generickou přírodovědeckou fakultu (a možná nejen přírodovědeckou) - nikoli pro Přírodovědeckou fakultu Univerizty Karlovy. Naopak velemlok je takový náš neoficiální maskot, leckdo ho pamatuje, jmenuje se po něm ocenění, má i zcela aktuální návaznost na Prahu v tom, že ho máme v pražské ZOO jakožto v jedné z mála široko daleko atd. Zároveň je ale čitelný jako symbol přírody a tudíž přírodovědy obecně (narozdíl od ženské postavy ze žezla). Toho, že nebude čitelný pro zahraniční kolegy, kteří neznají naši historii s velemlokem, bych se tudíž vůbec nebála. Naopak strom je tak strašně univerzální, archetypální a široce používaný symbol pro mnoho věcí (přírodu, vědění, moudrost, historii, rodinu...), že je v logu čehokoli už působí opravdu velmi nenápaditě, neutrálně, genericky, nudně. Bylo by mi opravdu líto, kdybychom měli mít v logu strom. Přijde mi to jako grafická rezignace na osobitost a jedinečnost naší instituce.

Veronika Salajková
Veronika Salajková píše:
Úterý 07.03.2017 14:37

Jsem pro návrh 5 a 3

Bc. Michaela Hrášková
Bc. Michaela Hrášková píše:
Úterý 07.03.2017 15:34

Jsem pro 8., 12. a 13.

Bc. Valérie Hoffmannová
Bc. Valérie Hoffmannová píše:
Úterý 07.03.2017 19:54

Můj favorit je návrh č. 8 - Strom s knihou. Strom je jasným symbolem přírody. Kniha zase vyjadřuje učenost a moudrost. Myslím si, že tento návrh celkově působí velmi elegantně, důstojně a přitom výstižně.

Štěpán Mareš
Štěpán Mareš píše:
Úterý 07.03.2017 23:02

Podle mého názoru, je nejlépe vypracován návrh č. 8. - Strom s knihou. Provedení je velmi čisté a jednoduché a kvalitně vyskytuje přírodovědeckou fakultu. Za mne jasná volba.

Jakub Štěpán
Jakub Štěpán píše:
Úterý 07.03.2017 23:03

Za mě motiv 8 nebo používání univerzitního loga :-).

Eva Matoušková
Eva Matoušková píše:
Čtvrtek 09.03.2017 14:18

Návrhy jsou buďto nic neříkající, neoriginální, nevkusné, nebo kombinace předchozího.
Návrh 1 není nevkusný, ale ani mi nepřijde nějak extra výstižný. Bohužel je to jeden z těch lepších, což mě mrzí.
Návrhy 2-3 mi přijdou přímo příšerné, za návrh 3 bych se vyloženě styděla.
Návrh 4 příliš nechápu a nepřijde mi úplně vhodný pro celou fakultu.
Návrhy 5-7 taky žádná sláva. Ač jsem v prvním kole byla pro velemloka, tady mě nenadchnul. První je z nich asi nejlepší, nicméně barevně nepříjemný. Návrhy 6 a 7, jak už někdo psal, by byly skvělé pro Rybičku.
A pak jsou tu stromy. 8 vychází asi nejlépe, je nejméně podivný, ale nic neříká, ani není moc originální. 9 je horší verze 8. Pokud je 10 strom, tak jsem na botanice asi nedávala pozor. 11 a 12 nejsou úplně strašné co se týče zpracování, ale opět mi nepřijdou ani moc pěkné, a v případě 11 ani na první pohled výstižné. 13 je barevně ošklivá, a černobíle to není lepší, i když mi to přijde jako zajímavý nápad.

Seřazení návrhů: 8, 5, 1, pak možná 12 a dál to už nemám ani odvahu řadit. Nicméně to je řazení dostupných návrhů, nikoliv nějaké silné preference. Pečeť je pěkná a těší mě, že se bude moci používat.

Na závěr tak trochu zbytečný pláč na špatném hrobě, který si nicméně nemohu odpustit. Z předchozích návrhů jsem byla pro ty, které mi přišly vhodné nejen svým nápadem, ale i tím co na nich doopravdy je. Rozhodně jsem nehlasovala pro nějaké abstraktno, ale pro návrh jako takový. Zvlášť, když tam byl vícekrát návrh toho samého, hlasovala jsem pro ten, který mi přišel nejlepší, nikoliv pro všechny dané varianty (tedy aby se do zpracování dostal ten či onen nápad).
Chápu, že je asi nějak nutné, aby návrhy studentů byly zpracovány nějakým profesionálem, ale to nemohl být autor návrhu třeba připuštěn k realizaci návrhu profesionálem? (pokud by o to stál) Případně nešlo nějakým způsobem zadat, aby se co nejvíce drželi předlohy? U některých vzniknuvších počinů bych bez popisků jen matně tápala, kterým z návrhů v prvním kole se to vlastně inspirovalo (jisté "stromy").

RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. píše:
Pátek 10.03.2017 10:29

Milé kolegyně a kolegové,

svůj komentář jsem uváděl již v letní diskuzi na toto téma a zde ho tedy jen zopakuji. Rád bych vyjádřil svojí podporu tomu, abychom nevytvářeli "vlastní" fakultní znak, ale abychom svůj vizuální styl postavili na znaku naší univerzity. Jsem přesvědčen, že univerzitní znak je jedna z věcí, která jednotlivé fakulty spojuje (nehledě na historický kontext a tradici) a dle mého názoru bychom se neměli od něj oddělovat. Osobně si myslím, že pro prezentaci našich výsledků mezinárodní vědecké komunitě je důležitější spojení s univerzitou, než s fakultou (spousta mých kolegů ze zahraniční jméno své fakulty vůbec neuvádí).

Koneckonců to lze vidět na celé řadě příkladů jiných světových univerzit, které používají jednotné logo pro všechny své součásti (občas se vlastním logem ve spojení s tím univerzitním prezentují konkrétní výzkumné skupiny). Neříkám, že to je tak všude, ale domnívám se, že jednotné logo převažuje.

RNDr. Michaela Moserová, Ph.D.
RNDr. Michaela Moserová, Ph.D. píše:
Úterý 14.03.2017 11:43

Za mě návrh číslo 8, pořád jsme fakulta a vzděláváme lidi, proto ze mi líbí znázornění knihy (věda), strom pěkně zdůrazní část přírody. Žena, ať už v jakémkoliv ztvárnění (žezla...) mi přijd nevhodná. Velemlok se mi opravdu nelíbí.. úplně mi stačí, že máme takovouto cenu. Šestiúhelník si myslím, by byl vhodnější pro vyloženě "chemickou školu" a mozek mi příjde až děsivý :(

Klára Kosatíková
Klára Kosatíková píše:
Úterý 14.03.2017 13:37

Jsem pro ponechání znaku UK. Návrhy by snad seděly pro soutěže, pořady nebo ochrané programy, ne tak pro univerzitu. Snaha se za každou cenu odlišit a vymezit proti ostatním fakultám mi k univerzitnímu prostředí nesedí, ve volbě odděleného znaku nevidím nic moc jiného. Navíc mi to i z čistě estetického pohledu přijde jako hrozná škoda.

Mgr. PhDr. Eva Novotná
Mgr. PhDr. Eva Novotná píše:
Úterý 14.03.2017 14:49

Dobrý den,
připojuji se k návrhu zůstat u znaku UK, který má punc poctivé tradice a dobrého díla. Karel IV. a sv. Václav vystihují smysl a cíl univerzity, vědy i vzdělání.

RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. píše:
Úterý 14.03.2017 15:30

Upřimně, točí se to pořád dokola. Na jedné straně tradice - nedovolila bych si zpochybnit její význam -, na druhé snaha o moderní vizualicaze (z čehož ve finále vylezly "obrázky"). Pro ty tradicionalnější z nás, no prosím, používejme univerzitní znak, který je nádherný. Nicméně stále věřím tomu, že jsem moderní instituce. A logo nejsou obrázky, jak se nám tady snaží různé návrhy ukazovat, nejsou to včeličky, stromečky, myšičky ani mločci...chybí tady něco, co má fakt koule, je moderní, provokativní (v dobrém slova smyslu), co přitáhne pozornost...a přestaňme se bát abtrakce, osvobozuje ;-) Za mne tedy návrhy žezla i stromů jen kopírují tradiční znak a ztrátí tím naprosto svůj důvod k existenci. Obrázky za logo nepovažuju a ve finále mi zůstane alespoň trochu vyzývavé letokruhy, které provokují a upoutají pozornost.

Bc. Petr Tauš
Bc. Petr Tauš píše:
Středa 15.03.2017 20:04

Naprosty souhlas.

Mgr. Zuzana Kubínová
Mgr. Zuzana Kubínová píše:
Úterý 14.03.2017 23:02

Dobrý den,

bude případný latinský nápis konzultován s odborníkem? V návrzích se překlad druhého pádu "Univerzity Karlovy" liší, přičemž v obou je překlep (chybí "r" nebo "i"): Univesitatis Carolinae (1,8,9), Unversitatis Caroli (3,4,6,7,12,13). Jestliže se latinsky jmenujeme "Universitas Carolina", asi by bylo správně "Universitatis Carolinae", ale snad to posoudí odborník. Návrhy 5 a 10 zase používají neexistující název univerzity v češtině.

K pečeti UK se dle mého v současné podobě nejvíce hodí návrhy 1 a 8. Nejelegantnější mi přijde návrh 12, ten se ovšem barevností ani typem písma k pečeti a názvu nehodí. Ze současných návrhů je strom na první pohled přírodovědecký a č. 8 s knihou vypadá relativně dobře.

Pokud by se daly návrhy ještě pozměnit, přiklonila bych se k úpravě návrhu č. 1 vzešlého z žezla dle prapůvodního návrhu č. 17:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/vyber-fakultniho-znaku/seznam-navrhu-motivu-fakultniho-znaku-1.-kolo/navrh-17/17a.jpg/view - tj. přidat siluetu Hradčan, odebrat ty slovníky nebo alespoň ta matoucí písmena na nich; písmo je lepší na tom novém návrhu. U varianty č. 3 není jasné, že se dáma opírá o glóbus a č. 2 evokuje lázeň zdáním, že dáma má vlasy v ručníku.

Nejméně vhodné mi přijdou návrhy 3, 4, 6, 7, 10 a 13.
V návrhu 9 je ten nesoulad nejpíš v mělkém kořenovém systému, č. 4 mi připomíná logo British Petroleum, č. 6 Eko-kom, jak již někdo psal, č. 7 pulce, č. 10 chemický vzorec nebo prsten, č. 11 může připomínat kromě letokruhů taky terč. Velemloka bych nepoužila.

K prostudování pro zájemce doporučuji i původní diskusi a průvodní komentáře autorů návrhů 2. kola (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/vyber-fakultniho-znaku/navrhy-znaku-pro-druhe-kolo/2-kolo-navrhy-znaku-prirodovedecke-fakulty). Mimo jiné se v nich dozvíte, že v současném č. 10 je plný šestiúhelník kmen a nevyplněný koruna stromu a k č. 7 o velemlokovi že "toto slizké stvoření není buhvíjaký sympaťák" a k č. 6 že "dva mloci jsou lepší než jeden".

Bude možné do vítězného návrhu ze strany fakulty ještě nějak zasahovat? Např. zadat úpravu barevnosti či typu písma a opravu nápisu?

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Středa 15.03.2017 18:41

Ahoj Zuzko,

k drobným zásahům dojde zcela určitě - zejména co se okruží týká a uvedení všeho ve správné variantě - toho si je komise (aspoň já jako její člen) vědoma.

Komise (potažmo děkan a senát) zároveň ocení konkrétní postřehy a argumenty, které detaily jsou třeba špatně nebo by mohly být jinak. Počítá se s nějakým drobným doladěním, zejména na základě věcné diskuse. Nedojde ale k nějaké zásadní alternaci návrhů.

Co se barevnosti týká, tak jako pravděpodobné považuji použití stejné červené jako v pečeti UK (pro různé situace je to dobré). Pokud by v hlasování a posléze v dalších krocích uspěl vícebarevný návrh, tak opět počítám, že může dojít k mírnému posunu barev, nikoli ale nějaké podstatné alternaci.

Vojtěch Kohoutek
Vojtěch Kohoutek píše:
Středa 15.03.2017 09:47

Jsem pro návrh č. 1 - Žezlo detailní, a to čistě z estetických důvodů. Je elegantní, není příliš moderní (což beru jako klad - vyjadřuje to dlouhou tradici UK), působí vznešeně, a pokud tento znak chápu správně, "neupřednostňuje" žádný obor přírodních věd.

Josef Chalupský
Josef Chalupský píše:
Středa 15.03.2017 11:27

Jsem pro číslo 8. Chalupský

Mgr. Adéla Růžičková
Mgr. Adéla Růžičková píše:
Středa 15.03.2017 19:33

Je otázkou, kde se bude nejvíce znak PřF UK používat. Myslím si, že na většině dokumentů se vědecká obec chce hlásit ke své univerzitě. Já osobně bych tak např. na vědecké konferenci měla poster a řešila, jaká loga tam dát. Na prvním místě bych tam dala znak UK, aby bylo na první pohled jasné, že jsem z Karlovky. Na druhém místě bych dala logo katedry, ke které má má práce nejblíže. Teprve třetí v pořadí bych volila znak PřF UK. Pokud bych tam tedy měla dávat loga 3, tak by měla mít všechna smysl. V úvahu mi z návrhů přijdou č. 1 a 8. Jenže ta nejsou nijak výrazně motivově odlišná od znaku UK. Tedy bych tam ani jeden z nich nedala, ač mi nejvíce vyhovují. Představa těchto výběrů vedle znaku UK mi přijde nemastná, neslaná a tím i přebytečná.
Ostatní návrhy mi nevyhovují a většina mne svým "omalovánkovým" vzhledem přímo děsí. Ostře se vymezuji i k velemlokovi, ke kterému mám shodný názor jako Martin Vohník. Podmínky v jakých byl chován byly ostudné a hlásit se k tomu nechci ani v náznaku.
Z výše uvedených důvodů jsem tedy pro používání pouze znaku UK.

Mgr. Kristina Roučová
Mgr. Kristina Roučová píše:
Pátek 17.03.2017 10:31

Byt patrim mezi biology, motiv velemloka na fakultnim znaku opravdu nechci. Chapala bych to vic jako symbol pro zoology, ale rozhodne ne pro celou fakultu. Jako nejlepsi se mi jevi prvni verze zezla. Jednoznacny symbol fakulty, ktery neni nekde v bedne a nevytahuje se jen na slavnosti. Zaroven hodici se sparing pro univerzitni logo. Strom s knihou jeste take zachovava stejnou myslenku, a za me je na solidnim druhem miste. Zbytek vnimam jako esteticky neprilis zajimavy.

Jako dulezitejsi bych spis mela dotaz. First-past-the-post je dle meho velmi nestastne zvoleny system vyberu uz jen diky tomu, ze z komentaru vyplyva, ze spousta lidi ma vice favoritu. Predpokladam, ze uz nelze implementovat nejakou zmenu systemu (styl jednoho prenosneho hlasu ci "approval voting"), ale budou k dispozici alespon nejake predbezne vysledky, ktere by umoznily cloveku, aby nevyhodil svuj hlas do prazdna v momente, kdyby napriklad mohl zvratit situaci, kdy jeho "dvojka" tesne nasleduje neco, co jednoznacne nechce?

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Sobota 18.03.2017 22:44

O tom jak se bude hlasovat se přemýšlelo. Důležité ale je, že hlasování neurčí výsledek. Jako takové je nezávazné a pouze se stane podkladovým materiálem pro stanovení pořadí komisí - ta dané pořadí předá děkanovi, který (o své úvaze) nějaký znak předloží senátu (který ho schválí - nebo taky nemusí, samozřejmě). Tenhle postup je popsaný výše (a vlastně od začátku v pravidlech výběru).

Za dané situace současný způsob hlasování považuji za dostatečný, resp. i vhodný. A i s tím, že předběžné výsledky naopak nebudou. Konečné určení pořadí je na komisi, tak ať má zhruba přehled o rozložení sympatií mezi fakultní obcí.

Václav Bočan
Václav Bočan píše:
Neděle 19.03.2017 08:16

A do jakého termínu musí být logo dedinitivně vybráno? Do dne schvalování statutu senátem?

doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. píše:
Neděle 19.03.2017 16:44

Dobrý den všem diskutujícím,
svůj příspěvek zestručňuji do následujících bodů:
1) Výběrová komise. Nechápu přítomnost dvou grafiků. V této části by měla soutěžit loga graficky správná. Pokud tomu tak není, je toto kolo pouze ztrátou času. Pokud tomu tak je, jsou grafici zbyteční. Výběr by měl být na uživatelích.
2) Zkuste se podívat, jak všechna loga vypadají vedle tradičního univerzitního. Pro mě strašně. Ten nepoměr a nesoulad jsou až iritující.
3) V prvních fázích vyběru loga vznikla diskuze, kdy jsem se vyjadřoval ve prospěch užívání univerzitního loga. To nadále trvá. Poprosil bych správce, jestli by byl tak laskav a můj původní příspěvek přidal za tento text neb vyjadřuje i moje současné stanovisko. Případně bych byl vděčný za proklik do původní diskuze, aby byl jasný kontext vzešlých návrhů. Děkuji.

prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. píše:
Pondělí 20.03.2017 19:42

Podle mého názoru je vymýšlení nového loga fakulty zcela zbytečné plýtvání časem a hlavně penězi daňových poplatníků. Zajímalo by mne, kolik akce logo daňového poplatníka stála (včetně výroby těch minulých barevných čar, nebo co to bylo, a včetně sumy člověkohodin všech akademických pracovníků, kteří tím zabili drahocenný čas, který by mohli věnovat třeba výzkumu nebo studentům). Žádné logo nemá šanci se ani vzdáleně přiblížit univerzitní pečeti. Proto budu jakékoliv jiné logo v klidu ignorovat a používat pečeť univerzity, stejně jako dosud.

Ing. Josef Rott
Ing. Josef Rott píše:
Středa 22.03.2017 14:51

Dobrý den přeji,
dovolím si reagovat. Je podle mého názoru více věcí a malichernějších, nad kterými by se dalo polemizovat ve smyslu výdajů daňového poplatníka. Univerzitní logo je nepřekonatelné - souhlasím, ale pouze z hlediska Univerzity - má to historický ráz. Ale Přírodovědecká fakulta je tuším mladší a tak logo modernějšího pojetí od věci není - samozřejmě, nepřekonatelnost loga z důvodu především té vlastní hodnoty loga nutno dle mého názoru respektovat.

prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. píše:
Úterý 21.03.2017 08:28

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prof. Žák ve svém předchozím komentáři přesně vystihuje mé pocity. Jen bych ještě dodal, že z návrhů (značně poznamenaných lidovou tvořivostí) je vidět, jaký jsme národ kutilů a chalupářů a jak všemu hned rozumíme. Tvorba takového znaku by měla být úkolem pro osoby s náležitou erudicí, tedy zejména heraldiky a historiky, případně pro příslušně zaměřené umělce. Navíc pečeť naší alma mater je natolik výrazná, jednoznačná a v záplavě pseudoznaků jasně identifikovatelná, že není vůbec jasné, proč bychom se jako součást University k ní nemohli s hrdostí přihlásit? A kolegou Žákem nastolená otázka, kolik celé ty tanečky kolem výběru nového loga stály, také není bez zajímavosti - myslím, že veřejnost mimo UK rozhodně neočekává, že budeme utrácet peníze daňového poplatníka tímto způsobem. Proto i já osobně jednoznačně hlasuji pro zachování universitní pečeti.

doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. píše:
Úterý 21.03.2017 14:27

Protože mé přání (o dva komentáře výše) nebylo vyslyšeno, našel jsem svůj původní komentář a doplňuji svůj příspěvek o rok starý text:
Jsem jednoznačně pro používání loga univerzity i pro fakultu. Podíval jsem se jen pro zajímavost, jak je tomu v zahraničí a kromě colleges v Británii, není příliš rozšířeným zvykem, mít vlastní loga pro jednotlivé součásti univerzity. I když to neberu jako rozhodující a jsem si vědom, že záleží na organizaci univerzity apod., myslím si, že je to dobrý zvyk. Dát najevo jasně sounáležitost s historií naší alma mater, ostatními obory i její současností je podle mě důležitější než se z tohoto celku nenápadně vydělovat. Nevidím pro to ani historické důvody. A že to dělají ostatní (fakulty) ještě neznamená, že to musíme dělat rozněž.

RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D. píše:
Pátek 24.03.2017 10:07

Naprostý souhlas s věcnými argumenty, správnými postřehy a názory pana doc. Krafta, pana prof. Přikryla, pana prof. Žáka a Dr. Michala Jeníčka.

Mgr. Marian Novotný, Ph.D.
Mgr. Marian Novotný, Ph.D. píše:
Úterý 21.03.2017 15:21

Vazene kolegyně, vážení kolegové,

necítím se vůbec odborníkem na loga, ale letmé googlení vede k tomu, ze by loga měla být unikátní, jednoduchá a nadčasová - z mého pohledu jsou všechny motivy se žezlem velmi komplikované a na první pohled není vůbec zřejmé, proč by zrovna tyto pani měly reprezentovat fakultu. Taky se mi zdá, ze loga s paní vytvářejí dojem, že se nacházíme v 19. století. Nejvíc se mi líbí návrh č. 8, protože je nejjednodušší, nejsnáze rozpoznatelný a myslím, že i nadčasový. Dovedl bych však klidně žít i s tou pečetí, nemyslím, že urgentně potřebujeme nové logo, pokud dostaneme šablony a templáty k používání toho současného.

Ing. Josef Rott
Ing. Josef Rott píše:
Středa 22.03.2017 09:37

Vážení hlasující,
za mne se přikláním k logu 8, popřípadě ponechání univerzitní pečeti. Možná by bylo dobré trochu dopracovat logo 4 - má to podle mne velký potenciál, v zobrazení lze vidět květinu, strom, buňky (a co já vím ještě), přijde mi ale trochu v porovnání s univerzitní pečetí fádní. Ono tedy i to logo 8 by možná zasloužilo nějakou úpravu - předpokládám nicméně, že to již nelze(?)

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Středa 22.03.2017 09:45

Jak jsem zmiňoval výše, tak s minoritními úpravami se počítá určitě (např. sjednocení textu okruží tak, aby to bylo správně podle představ fakulty (text okruží nebyl součástí zadání, což je možná chyba, ale je to drobnost, kterou lze napravit).
Kompletní či zásadnější modifikace návrhů již možná není. Co je ale ještě malá úprava k lepšímu při zachování návrhu a co už je jeho alternace, to bude na rozhodování a diskusi komise. A ta bude mít jako podklad mimo jiné tuto diskusi. Ale samozřejmě bude přemýšlet i o dalších hlediscích.

Ing. Josef Rott
Ing. Josef Rott píše:
Středa 22.03.2017 14:36

Dobré odpoledne, určitě je věcí rozhodnutí míra úpravy.

Když se to vezme vylučovací metodou - zaprvé - logo musí být v první řadě logické. I když se mi z čistě grafického principu líbí č. 1 - nechápu, jaký význam má ten - nevím jak ,to nazvat - lascivní posed slečny.

Zadruhé si myslím, že logo by mělo být univerzální, z tohoto hlediska se jeví jako nejlepší č. 8, kdy kniha a strom obecně symbolizují hodnoty generované ze studia přírody. Ale právě proto mě zaujalo i č. 4 (v tom symbolu je zobrazeno mnoho a konkrétně, podle zaměření ústavů, oborů) - myslím si, že tam chybí něco jako okrajový oblouk, nevím.

Zatřetí - logo by mělo být důstojné a adekvátní statutu školy.

Uvidíme, věřím, že komise nakonec vybere logo nejvhodnější.

Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Mgr. Václav Treml, Ph.D. píše:
Středa 22.03.2017 11:03

Za naší dendrochronologickou laboratoř se jednoznačně přikláním k letokruhům. Doposud se žádném dendro pracovišti nepodařilo vpašovat letokruhy do univerzitního znaku.
Omlouvám se za nekonstruktivní příspěvek do diskuse. Václav Treml

Ing. Josef Rott
Ing. Josef Rott píše:
Středa 22.03.2017 15:10

Ještě mi připomněl diskutující výše - co zmenšit u č. 8 strom a dát kosočtverečky s tečkou? Ono i když by třeba vylepšení nebylo velké, alespoň by to bylo trošku bohatší a v souladu s logem univerzitním o něco více.

Lucie Kunstmüllerová
Lucie Kunstmüllerová píše:
Neděle 26.03.2017 00:48

Jen tak pro zajímavost, mohu se zeptat, proč do 2. kola nebyly zařazeny některé návrhy z kola prvního? Jak už zde zmínilo několik lidí přede mnou, několik návrhů mělo již v začátku mnohem profesionálnější kvalitu než "profesionální" výtvory. Do hlasování bych za mne s klidem připustila návrhy: 12-1, 34, 46, 56-1, 56-2, 56-3, 56-4.
Docela by mne také zajímalo, zda grafická studia alespoň viděla původní návrhy nebo měla skutečně jen zadána tři slova...

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Pondělí 27.03.2017 09:46

Pro druhé kolo bylo plánované zadat motivy vybrané v kole prvním. To proběhlo. Grafikům byly "závazně" zadány právě ty motivy (slova) ale samozřejmě s tím, že podkladem pro další tvorbu jsou všechny předchozí materiály - tedy původní návrhy, diskuse na webu, hlasování v prvním kole atd. Čili ano, grafici viděli původní návrhy.

RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. píše:
Úterý 28.03.2017 04:32

Standardní postup?
1. Racionálně zvážit důvody, zda je potřebné k zavedenému logu vytvářet další.
2. Umožnit zaměstnancům rozhodnout o dalším postupu hlasováním.
3. Respektovat většinový názor.
4a. V případě podpory stávajícímu logu akci ukončit.
4b. V opačném případě stanovit podmínky soutěže a tuto vyhlásit.
5. Soutěžní návrhy nechat zpracovat profesionály a posoudit porotou.
6. Vyhlásit výsledky soutěže.

prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. píše:
Úterý 28.03.2017 15:32

Myslím, že znak by měl být oborově neutrální - pak vy vypadly návrhy s živočichy a rostlinami nejrůznějšího druhu. Pokud není poloobnažená dáma z různých důvodů vhodná, zbývají letokruhy (šestiúhelník je moc hranatý). Letokruhy mají myslím bohatou symboliku a mně se líbí víc ty nepravidelné, č. 12. Musela by se jim dát ale tmavší barva, hnědé jsou při malé velikosti málo zřetelné.

Mgr. Václav Procházka, Ph.D.
Mgr. Václav Procházka, Ph.D. píše:
Úterý 28.03.2017 16:04

Výtvarně se mi líbí č. 8 a 5. Sice také 13, který je ovšem nepoužitelný z mnoha důvodů (včetně problémů s tiskem); špatně nevypadá ani 1, který se však jako logo fakulty nehodí.
Velemloka (č.5) si umím představit i v jiné barvě než červené.
"Kniha" pod stromem vypadá spíše trochu jako půdní profil, což je téma blízké většině oborů. Otázka je, jestli je taková "nechtěná" reprezentace dostatečná... I zde by možná stála za pokus také jiná barva (samozřejmě ne zelená).
Naproti tomu velemlok s šestiúhelníky dobře reprezentuje i chemické a geologické obory.
"Matka příroda" přeci jen vypadá spíše jako nudící se filozofka (nebo také klientka lázní), takže bez ohledu na to, co nakonec vybere FF, je reprezentace PřF skutečně nulová, navíc Matka příroda a Hradčany se k sobě moc nehodí.

Mgr. Václav Procházka, Ph.D.
Mgr. Václav Procházka, Ph.D. píše:
Úterý 28.03.2017 16:18

...ovšem když jsem si v komentářích přečetl, že velemlok byl chován v nedůstojných podmínkách, tak s tím také mám trochu problém.

Mgr. Václav Procházka, Ph.D.
Mgr. Václav Procházka, Ph.D. píše:
Úterý 28.03.2017 16:42

Oprava, chtěl jsem napsat, "špatně nevypadá ani č. 12", ne 13! Ten mozek je jeden z nejnepovedenějších.

Petra Miletínová
Petra Miletínová píše:
Úterý 28.03.2017 16:52

Hlasují pro číslo 8 či 13 :)

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Úterý 28.03.2017 19:29

Hlasování se provádí v samostatné aplikaci, tady v diskusi se nezapočítá.

Tato diskuse slouží ke sdělení (pokud možno věcných) argumentů a jako taková je možností jak svůj názor a postřehy prezentovat.

doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. píše:
Středa 29.03.2017 12:04

Já osobně jsem se od doby zjevení trojúhelníků obrátil k logu Univerzity a zjevně u něj setrvám i pokud by některý z nově navrhovaných znaků uspěl.

Vzhledem k tomu, že jsem jen prostý chemik, barvy příliš nerozlišuji a o grafice vím jen tolik, že existuje, obrátil jsem se ještě na odborníka, který se logy zabývá celý život. A tady je jeho (nijak neupravovaný) názor, který s jeho svolením předkládám diskutujícím ke zvážení:

... v první řadě je chyba vedení univerzity, že povoluje jinou variantu než "Univerzitní znak použitý ve fakultním logu". Patrně jde o nějaký typ akademické svobody, ale v praxi jde jen o to, že odstraní zátarasy od díry v chodníku, protože máš mít právo, ničím neomezován, do té díry svobodně spadnout. Návrhy vykazují tu malé, tu ještě menší pochopení co je fakulta vůbec zač, ale dají se shrnout společným heslem "radši uděláme něco než nic". Ale korunu tomu dává, jestli to tedy dobře chápu, že o výsledku rozhodne hlasování. Panuje jakýsi všeobecně rozšíření mýtus, že co Čech to absolutní znalec fotbalu, piva a hlavně designu. Takže až si nebudeš jistý v nějakém dílčím postupu chemické syntézy, dej o možných dalších krocích hlasovat široké plénum, jsem si naprosto jist, že čím větší dav, tím geniálnější řešení z toho vzejde. Já bych každopádně hlasoval pro velemloka vytetovaného na hlavách, ve kterých se tento nápad zrodil.
...

Mgr. Jan Kříž
Mgr. Jan Kříž píše:
Čtvrtek 30.03.2017 10:55

Ano, čistě z pohledu klasického grafika vytvářející značky, loga a vizuální styly pro firmy / centrálně řízené subjekty má váš známý úplnou pravdu.

V prostředí demokratických uskupení (jak sám zmiňujete, budete si dělat "co chcete") to ale takhle jednoduché není.

Doporučuji přečíst rozhovory s grafikem a brand designerem Lumírem Kajnarem. Ten vytváří vizuální a brand identitu pro české skauty. Což je v mnohém podobné univerzitě - také je zde mnoho uživatelů/příležitostných grafiků, na které centrum nemá moc "páku". V takovém demokratickém prostředí se na to musí myslet.

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2230-brand-je-neco-jako-totem-rozhovor-s-autorem-noveh-logao
http://www.m-journal.cz/cs/praxe/brandstorming--prace-na-vizualni-identite-skauta-naucila-lumira-kajnara-vytvaret-nastroje--nikoliv-pravidla__s284x12802.html

Krátký úryvek:
"K vybudování značky potřebujete komunitu
Lumír Kajnar brzy zjistil, že tou nejkreativnější části jeho práce bude vytvořit něco, co bude všeobecně přijato. A to i tím nejposlednějším grafikem / ne-grafikem, který nevládne programům od Adobe a sestavuje si plakáty ve Wordu.

Z toho důvodu u Kajnara prý zafungovala pokora pro zachování kontinuity. Sám kriticky hodnotí svou práci pro Skauta jako něco, co by na mezinárodních grafických soutěžích ceny nevyhrálo. Úroveň top grafiky musela poklesnout, aby se mohla zvednout celková úroveň. Bylo totiž jasné, že ústředí zvládne pár kampaní za rok. Skutečnou tvář organizace ale tvoří mnohem více výše zmíněné každotýdenní plakáty a pozvánky od stovek grafiků, je tvoří z vlastní iniciativy ve svém volném čase."

Proto to hlasování, proto ten veřejný výběr. Aby byl znak přijat co nejvíce lidmi. I když graficky nebude ideální. Bude se relativně velké skupině zamlouvat. A další podstatné skupině se možná nebude líbit, ale bude cítit, že je za ním demokratický proces, takže určitá větší legitimita, než když to nařídí centrum.

Ještě dodám, že Lumír Kajnar byl pro 2. kolo také osloven, ale pro nedostatek kapacit zakázku odmítl.

Bc. Ondřej Míček
Bc. Ondřej Míček píše:
Středa 29.03.2017 13:06

Co se návrhů 1-3 týče tak bych si je dokázal představit jako vývěsní štít lázní, ale těžko jako znak akademické instituce.
Letokruhy 11 a 12 jsou příliš abstraktní a nevýrazné.
10 je zcela sterilní a evokuje spíš znak extrémně pravicové bojůvky.
Stromy na znacích 4, 8, 9 a 13 nejsou principiálně špatné, nicméně jejich konkrétní zpracování mi přijde nešťastné.
Takže zbývají velemloci - 7 je infantilní, čínská tématika 6 je podle mě nevhodná, takže můj hlas má velemlok 5.
Přijde mi vhodné mít na znaku živého tvora, protože symbolizuje přírodu, takže i jako nebiolog se s ním dokážu ztotožnit a jeho zpracování není ani přeplácané, ani příliš jednoduché.

Mgr. Jakub Kocurek
Mgr. Jakub Kocurek píše:
Středa 29.03.2017 22:58

Jednoznačně STROM S KNIHOU (návrh č. 8). Strom (biologie) vyrůstá z půdy (geologie) využívá biochemických reakcí (chemie). Lesy tvoří výrazný prvek krajiny (geografie). Navíc má významnou kulturní a náboženskou symboliku (filosofie). Takže ideální symbol pro celou fakultu a všechny sekce.
Navíc strom i kniha jsou jasně poznatelné a srozumitelné objekty i pro širokou veřejnost. Kniha jako symbol poznání, vědomosti, ale i metafora knihy přírody.
Strom je pravda dosti rozšířený symbol v heraldice i jinde, ale tak už to se symboly nabytými významy bývá. Třeba červeno-modro-bílá vlajka a lev jsou taky dost běžné a chtěli bychom kvůli tomu růžovo-fialovou vlajku a ve statním znaku třeba škrkavku?

Pár poznámek k ostatním návrhům:
Velemlok. Zvíře, které nežije v Evropě, drtivá většina lidí ho nikdy neviděla a neuvidí. Navíc symbolizuje především biologickou sekci. V neposlední řadě jde o Velemloka čínského! a družby s Čínou už snad bylo dost. Návrh č. 6 naprosto ideální pro spolek taoistu na PřF či kroužek Tai-chi.
Souhlasím ale, že Velemlok je ideální maskot minimálně pro biologickou sekci.
Návrhy 1-3 lazebnice možná tak super symbol pro wellness spa resort.
Návrhy 10-13 nesrozumitelné a neidentifikovatelné pro veřejnost a asi nejen pro ni. Návrhy 11 a 12 vypadají navíc jako výsledky výtvarného workshopu v mateřské školce.

Bc. Jan Lukáš
Bc. Jan Lukáš píše:
Pátek 31.03.2017 11:09

Návrh č.8 jak jej zdůvodňujete chápu. Nicméně pokud chceme se vymanit z historie a chceme tímto znakem reprezentovat fakultu, tak přece čistě z grafického a výtvarného hlediska je to naprosto konzervativní a vypadá to jako kdyby to vzniklo před 50 lety a nikoliv v roce 2017. Líbí se mi osobně návrh č.11. Je to dle mého názoru jediný skutečně progresivní svěží návrh, který paradoxně zvýrazňuje oba znaky, jak univerzity, tak fakulty. Pojítkem je jednotná červená barva. Znaky podobné znakům univerzity jen zapadnou do šedi. Žezlo, mloka ani stromy nepovažuju za šťastné návrhy.

Ing. Josef Rott
Ing. Josef Rott píše:
Čtvrtek 30.03.2017 10:55

Dobrý den přeji,
vzhledem k logu č. 1 - myslím si, že kdyby se zvolilo jiné oblečení dámy, nějaká tunika, nebo co já vím, a posed bez té ruky přes opěradlo (nebo bez posedu), bude to vylepšení..

Bc. Jan Lukáš
Bc. Jan Lukáš píše:
Pátek 31.03.2017 00:41

Za mě jediný opravdový svěží progre představuje návrh č. 11. Navíc vedle sebe s univerzitním znakem se vůbec neruší, naopak se dobře doplňují v tom, že je každý koncipován jinak. Najde se dostatek lidí, kteří nebudou volit divné mloky a divné stromy? :-)

Bc. Jan Lukáš
Bc. Jan Lukáš píše:
Pátek 31.03.2017 00:42

* progres (omlouvám se za překlep)

Komentáře byly zakázány.