E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2. kolo - výsledky hodnocení komisí

Zápis z jednání komise pro výběr znaku fakulty dne 4. dubna 2017

Přítomni: Jakub Langhammer, Jan Kotek, Jan Kříž, Michal Vinkler, Jiří Kotmel, Michaela Nováková

Komise pro výběr znaku se seznámila se všemi dostupnými podklady, kontextem a průběhem procesu výběru znaku fakulty, diskusí i hlasováním celofakultní veřejnosti o oblíbenosti jednotlivých návrhů. S přihlédnutím ke všem dostupným informacím komise doporučuje následující.

Doporučení komise

Komise doporučuje děkanovi fakulty navrhnout Akademickému senátu jako znak Přírodovědecké fakulty UK návrh č. 8 - Strom s knihou.

Použité motivy knihy a stromu srozumitelně odkazují na klíčové hodnoty vědění a vzdělání a přírodu jako společný základ, propojující fakultu a její obory.

Návrh má konzervativní formu, která souzní se znakem UK, se kterým bude v určitých situacích uváděn v soutisku.

Výsledky hlasování celofakultní veřejnosti ukázaly, že tato varianta znaku má jednoznačně nejširší podporu a má tak potenciál být pozitivně přijata a stát se autentickým symbolem fakulty.

Doporučení pro aplikace

Hlavní identitou vnímanou vnějším, neuniverzitním, světem je v případě fakult UK značka Univerzity Karlovy. V souladu s tím je vhodné pro prezentaci fakulty vně univerzity používat znak UK a to zejména v mezinárodním kontextu.

Znak fakulty je vhodné používat tam, kde je cílem znázornit příslušnost k fakultě a odlišení se od ostatních fakult UK. Typickým použitím je oficiální komunikace v rámci Univerzity Karlovy. Tam, kde je to možné, je vhodné použít soutisk znaku fakulty a znaku univerzity

Doporučení pro další postup

Komise dále doporučuje:

  1. Ověřit věcnou a gramatickou správnost návrhu znaku a v případě potřeby provést korekturu latinského nápisu v okruží.

  2. Zvážit částečné zjednodušení vnitřní struktury stromu tak, aby jeho struktura zůstala zřetelná i při menší velikosti znaku.

  3. Zvážit stylizaci knihy, aby bylo patrné, že se jedná o knihu i při menší velikosti znaku.

  4. Zajistit barevnou shodu znaku se znakem UK (červená barva tak, jak je definována pro znak UK).

  5. Určit pravidla upravující používání znaku.

 

Pořadí návrhů stanovené komisí dle schváleného postupu výběru znaku

  1. Návrh 8 - Strom - s knihou

  2. Nemít fakultní znak a používat vždy pouze znak UK

  3. Návrh 1 - Žezlo detailní

 

Příloha 1 - výsledky hlasování

 

   

počet hlasů

 

 

absolutně

relativně

1.

Návrh 8 - Strom - s knihou

621

37,3%

2.

Nemít fakultní znak a používat vždy pouze znak UK

273

16,4%

3.

Návrh 1 - Žezlo detailní

216

13,0%

4.

Návrh 5 - Velemlok - červený

205

12,3%

5.

Návrh 9 - Strom - s kořeny

87

5,2%

6.

Návrh 4 - Žezlo - tvar stromu

49

2,9%

7.

Návrh 13 - Strom - zelený

42

2,5%

8.

Návrh 6 - Velemlok - jin a jang

42

2,5%

9.

Návrh 12 - Strom - letokruhy hnědé

33

2,0%

10.

Návrh 3 - Žezlo - zelené

24

1,4%

11.

Návrh 7 - Velemlok - barevný

22

1,3%

12.

Návrh 11 - Strom - letokruhy červené

22

1,3%

13.

Návrh 10 - Strom - šestiúhelník

20

1,2%

14.

Návrh 2 - Žezlo jednoduché

8

0,5%

 

CELKEM

1664

100,0%

 

Akce dokumentů