E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Pozvánka na 5. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 1.6.2023

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 5. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 1.6. 2023 od 14:00 hod. v učebně Pravý rýsovna v budově PřF UK Albertov 6, Praha 2

Publikováno 25.5.2023

Pozvánka na 3. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 16.3.2023

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 3. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 16.3. 2023 od 14:00 hod. v učebně Pravý rýsovna v budově PřF UK Albertov 6, Praha 2

Publikováno 10.3.2023

Pozvánka na 2. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 16.2.2023

Výsledky doplňovacích voleb a slib nového senátora, nové studijní programy, kapitálový rozpočet, provozní rozpočet ASF, aktualizace webu, jmenování komisí, zprávy z ASUK, mimořádná stipendia.

Publikováno 10.2.2023

Pozvánka na 11/1. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 19.1.2023

Slib nových senátorů; Volba orgánů senátu; Vyjádření ke jmenování vedoucích kateder/ústavů; Nové studijní programy - záměr; Jmenování členů komisí ASF; Informace o průběhu doplňovacích voleb; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Publikováno 13.1.2023

Pozvánka na 10. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 15.12.2022

Úkoly z minulého jednání; Potvrzení výsledků hlasování per rollam; Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory v okrsku Biologie; Úprava znění a počtu otázek v Hodnocení výuky studenty; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace

Publikováno 9.12.2022

Pozvánka na 9. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 24.11.2022

Úkoly z minulého jednání; Zpráva volební komise; Podmínky přijímacího řízení do bakalářského SP Science; Informace z rozvojové komise; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKA, Sdělení a informace, Různé

Publikováno 21.11.2022

Pozvánka na 8. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 14.10.2022

Převod mezi fondy; Poplatky spojené se studiem v cizím jazyce; Podmínky k přijímacímu řízení do bakalářského SP Science; Centrum dalšího vzdělávání; Změna webových stránek fakulty; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS

Publikováno 14.10.2022

Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 16.6.2022

Rozdělení prostředků na program Cooperatio; Rozpis a rozpočet fakulty; Finanční rozvaha; Převody prostředků; Výroční zpráva; Návrh podmínek pro přiznávání stipendií a výše stipendií v akademickém roce 2022/2023; Opatření děkana k atestacím; Podmínky přijímacího řízení; Pověření předsednictva; Vyhodnocení Albertovské stráně; Informace z jednání AS UK; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace: a. Vyhodnocení výjezdního zasedání KD a ASF, b. Termíny jednání ASF na další období

Publikováno 10.6.2022

Pozvánka na 4. zasedání Akademického senátu fakulty

Datum konání 17.4.2022

Výroční zpráva o hospodaření; Akreditace studijních programů Bioinformatika, Didaktika chemie; Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů; Svěření majetku – Růstové komory; Doplnění komisí ASF; Informace z jednání AS UK; Humanitární opatření v souvislosti s válkou proti Ukrajině; Schválení poskytnutí mimořádného stipendia prostřednictvím ASF – SKAS; Sdělení a informace; Různé

Publikováno 15.4.2022

Akce dokumentů