E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Usnesení z řádného zasedání Akademického senátu PřF UK dne 21. 9. 2017

Schválení zapisovatele a programu zasedání, Schválení zápisu z 6. zasedání ASF, Představení kandidáta na rektora prof. Jana Černého, Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2018/2019, Výše stipendií na akademický rok 2017/2018, Stanovisko k dílčí změně Statutu č. 2, Výroční zpráva o činnosti za rok 2016, Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016, Stanovisko ASF k financování vysokých škol, Podpora mobilit 2017 Sdělení a informace Různé

Publikováno 22.9.2017

Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 21. 9. 2017

Datum konání 21.9.2017

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 7. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 21.9. 2017 od 14:00 hod učebně Mineralogie v 1. patře budovy PřF UK Albertov 6

Publikováno 14.9.2017

Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 22. 6. 2017

Datum konání 22.6.2017

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 6. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 22.2. 2017 od 14:00 hod zasedací místnosti výzkumného ústavu Biocev, Průmyslová 595, 252 42 Vestec

Publikováno 19.6.2017

Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 25. 5. 2017

Datum konání 25.5.2017

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na 5. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 25.5. 2017 od 14:00 hod Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 19.5.2017

Pozvánka na zasedání Akademického senátu fakulty dne 27. 4. 2017

Datum konání 27.4.2017

Předsednictvo Akademického senátu si vás dovoluje pozvat na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zasedání se uskuteční ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 14:00 hod. v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.

Publikováno 21.4.2017

Akce dokumentů