E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDisciplinární komise

Disciplinární komise Přírodovědecké fakulty UK byla jmenována děkanem PřF UK prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc. na základě souhlasu Akademického senátu PřF UK.

 

Členové komise

s platností od 18.2.2022

 
Zaměstnanecká část: 

doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.

náhradníci:
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.

Studentská část: 

Mgr. Lucie Kunstmüllerová
Mgr. Jan Pačes
​Mgr. Daniel Vašek

náhradníci:
Tomáš Svoboda
​Mgr. Kristýna Bubeníková

 

 

Akce dokumentů