E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDisciplinární komise

Disciplinární komise Přírodovědecké fakulty UK byla jmenována děkanem PřF UK prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc. na základě souhlasu Akademického senátu PřF UK s platností od 1.7. 2017 do 30.6. 2019.

 

Složení komise: 

 

Zaměstnanecká část: 

 

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. 

doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 

doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. 

 

Studentská část: 

 

Mgr. Michael Kotyk

Mgr. Jan Kretschmer

Mgr. Jan Pačes

Akce dokumentů