E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDisciplinární komise

Disciplinární komise Přírodovědecké fakulty UK byla jmenována děkanem PřF UK prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc. na základě souhlasu Akademického senátu PřF UK.

 

Členové komise:

s platností od 20.6.2019

 
Zaměstnanecká část: 

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.

Studentská část: 

Mgr. Jan Klouda
Mgr. Jan Kretschmer
Mgr. Jan Pačes​

Náhradníci:

Bc. Lucie Kunstmüllerová
Bc. Václav Bočan

 

Akce dokumentů