E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRozvrh

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 19. 4. 2023, pokud není u odpovědi uvedeno jinak.

Kdy bude možné si zapsat předměty z jiné fakulty UK? Nyní je v SIS uvedeno, že zápis je zakázán.

Období, ve kterém je otevřen SIS pro zápis předmětů na jiné fakultě UK, můžete zjistit v aktuálním harmonogramu akademického roku příslušné fakulty. Přehled období, kdy je otevřen SIS pro zápis předmětů na jednotlivých fakultách UK, najdete na stránce rektorátu UK.


Co mám dělat, když jiné fakulty UK, kde si chci zapsat volitelné předměty, mají otevřený zápis v jiném termínu (např. až 18.10.). Znamená to tedy, že pro mě bude SIS pro zápis předmětů PřF UK uzavřen 13. 9., a pak budu moci znovu zapisovat předměty z jiných fakult? Také by mě zajímalo, jak budu moct tyhle předměty studovat, když výuka na všech fakultách začne na začátku října a já si teprve 18. 10. budu zapisovat předměty.

Student si při předběžných zápisech předmětů zapíše, co potřebuje. Předměty fakult s pozdějším termínem předběžných zápisů předmětů (např. často předměty FF UK) jsou referentkami studijního oddělení naší fakulty zapsány závazně po uzavření SIS pro zápis předmětů na všech ostatních fakultách UK. Přehled období, kdy je otevřen SIS pro zápis předmětů na jednotlivých fakultách UK, najdete na stránce rektorátu UK.

Rozvrhovaná výuka začíná datem určeným rektorem, může se ale u jednotlivých fakult či předmětů lišit. Je zvykem, že o posunutí začátku pedagogové studenty informují přes SIS. Přístup na přednášky či cvičení není omezen datem zápisu předmětu.


Co mám dělat, když nevidím rozvrhový lístek v rozvrhu?

Příčinou je pravděpodobně to, že nejste na danou paralelku zapsáni. Zápisem na předmět, který má jediný rozvrhový lístek, není student automaticky na příslušný rozvrhový lístek zapsán. Použijte funkci RozvrhNG/Předměty (tedy nikoliv RozvrhNG/Muj rozvrh) a zkontrolujte rozvržení podle kódu předmětu.


Co mám dělat, když předmět, na který jsem se zapsal, nemá v SIS vidět rozvrhový lístek? Jak si tedy zajistím místo na tomto předmětu? A jak se dozvím přesný termín, kdy se vyučuje?

Některé předměty (zejména exkurze či určité turnusy) nemají dopředu rozvrhový lístek. U těchto předmětů většinou pedagog (garant předmětu) napíše ještě před začátkem semestru e-mail přes SIS s informacemi o způsobu a datu konání daného předmětu.


Chtěla bych vědět, co mám dělat, když na některý rozvrhový lístek není povolen zápis přes internet. Řeší se tento zápis nějak dodatečně?

U některých předmětů z různých důvodů (bloková cvičení, pozdější dohoda na termínu, exkurze, atp.) není umožněn zápis na rozvrhové lístky přes SIS. Bývá zvykem, že pedagog (garant předmětu) napíše ještě před začátkem semestru e-mail přes SIS s informacemi o zápisu na RL či datu konání daného předmětu. Kromě toho je vždy způsob výuky popsán na lístku předmětu, kde se můžete sami včas o výuce informovat.


Mám v rozvrhu překrývající se předměty, ale chtěla bych studovat tak, abych měla možnost chodit na všechny. Můžu s tím něco udělat?

Bohužel např. na Biologické sekci je cirka 2,5 x více předmětů, než vyučovacích hodin v týdnu, proto není možné zajistit nulové překryvy. Řešením je pouze jeden z překrývajících se předmětů splnit v dalším semestru či ročníku.

Zvýšená volnost v rozhodování, kterou studenti získali oproti minulosti, na ně klade také zvýšené nároky s ohledem na nutnost rozvrhové koordinace, uvážlivé volby předmětů a časového plánu. Fakultní rozvrháři zajišťují, aby se pevná povinná výuka studentům nekřížila, nemohou však vyřešit všechny individuálně vzniklé problémy (překryv povinné a volitelné výuky, komplikace v rámci modulové výuky, potíže vznikající při rozložení ročníku, přesunech oproti doporučenému studijnímu plánu apod.)


Je možné se nějak dodatečně přihlásit na další předmět či si některý škrtnout?

Ano, pro předměty naší fakulty je to možné v období dodatečného zápisu do SIS, které je uvedeno v Karolince a bývá na konci září až začátku října většinou 2 týdny, pro letní semestr pak v únoru.


Zdá se, že je nás zapsáno moc a na jednu přednášku se vejde jen 55 lidí. Zajímalo by mě, jestli pro lidi, kteří se nevešli, bude otevřená další paralelka?

Ve většině případů toto nastává maximálně u určitých rozvrhových lístků na cvičení, u přednášek nikoliv. Pokud situace nastane, doporučujeme kontaktovat garanta předmětu a ptát se na důvod omezení. U cvičení je kapacita zpravidla omezena počtem mikroskopů/počítačů/laboratorních stolů.


​Do prvního ročníku studia se budu zapisovat v náhradním termínu zápisu. Mám obavu, že v té době už bude omezený výběr předmětů a některé předměty budou obsazené. Budu si moct zapsat všechny předměty, které potřebuji?

Se studenty, kteří jsou přihlášeni na náhradní zápis 1. ročníků, se počítá u povinných předmětů, případně povinně volitelných doporučovaných k zápisu v 1. ročníku studia. 

I volitelné a povinně volitelné předměty musí být již v okamžiku náhradního zápisu v naprosté většině rozvrhovány, u většiny z nich není možno kapacity dodatečně upravovat. Obecně platí, že není zajištěno, aby si student mohl zapsat jakýkoli předmět, ať se jedná o náhradní zápis do studia nebo nikoliv. U některých předmětů je navíc kapacita pevně stanovena způsobem výuky (laboratoře).

U 1. ročníků bakalářského studia se nepředpokládá zápis většího množství volitelných předmětů, tady by neměl vzniknout problém.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na příslušného správce rozvrhu.

Akce dokumentů