E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřihlašování studentů do SIS a návody k SIS

Přihlašování do SIS

Studenti se do SIS [http://sis.cuni.cz] přihlašují platnými přihlašovací údaji k Centrální autentizační službě (CAS) [http://cas.cuni.cz] sloužícími pro přihlašování do apliakcí UK. Registrační emailovou adresu s heslem uchazeče o studium lze použít pouze pro přístup uchazeče do modulu Přijímací řízení v SIS.

Průkaz studenta UK a též přihlašovací údaje k CAS (login, číslo osoby a počáteční heslo) jsou vydávány při osobní návštěvě Výdejních center průkazů UK (informace o průkazech UK: http://cuni.cz/prukazy). Počáteční heslo slouží výhradně pro změnu hesla v CAS, neslouží k přihlašování do jiných apliakcí UK. Úspěšná změna hesla v CAS je v CAS signalizována zeleným pruhem s informací o době platnosti právě nastaveného hesla (neúspěšná je signalizování červeným pruhem s informací o důvodu neúspěchu).

V případě zápisu do studia v zastoupení nebo dočasné nemožnosti po zápisu do studia osobně navštívit výdejní centrum průkazů lze použít dočasný přístup do SIS.

Postup při problému s přihlášením do SIS

Emailová adresa a telefonní číslo v CAS

V CAS ověřená emailová adresa a telefonní číslo slouží k autorizaci nastavení hesla v případě, že heslo zapomenete nebo propadne jeho platnost. K autorizaci tak není potřeba osobní návštěvy pověřeného pracoviště fakulty či výdejního centra průkazů UK. Proto důrazně doporučujeme si v CAS nastavit a udržovat tam vaše aktuální telefonní číslo, vámi používanou nefakultní emailovou adresu a v CAS provést její ověření. Nefakultní z důvodu, že při zapomenutí nebo propadnutí platnosti hesla nebo po ukončení studia se do fakultní emailové schránky nepřihlásíte a tedy nemáte jak autorizovat změnu hesla. Emailová adresa v CAS slouží taktéž pro zasílání upozornění na blížící se konec platnosti hesla. V CAS je možné si nastavit a ověřit více emailových adres.

Emailová adresa studenta v SIS

Emailová adresa studenta se v SIS nastavuje nezávisle na CAS a ta v SIS slouží pro komunikaci fakulty se studentem ohledně studijních záležitostí, včetně zasílání elektronických písemností studijním odborem fakulty. Studenti si v modulu Osobní údaje v SIS nastavují primárně fakultní e-mailovou adresu, která jim byla přidělena CITem po zápisu do studia (student si z ní může přesměrovat zprávy na jinou). Fakultní e-mailovou adresu studenti používají při veškeré e-mailové komunikaci související se studiem (komunikace s vyučujícími, studijním odobrem apod.).

Doručovací adresa studenta v SIS

Doručovací adresa studenta v SIS slouží pro zasílání listinných písemností studijním odborem fakulty a je též společná pro všechna studia na UK, tedy i tuto adresu je důležité v SIS udržovat aktuální. Její změna se provádí taktéž v modulu osobní údaje v SIS.

Návody k SIS

Součástí úvodního soustředění 1. ročníků je podrobnější názorné seznámení studentů s prací se SIS i vysvětlení jak se do informačních systémů univerzity nebo fakulty přihlašovat. Fakultní návody k SIS jsou dostupné na stránce Návody a informace. K jednotlivým modulům SIS je v SIS k dispozici kontextová nápověda (ikona ? v pravém horním rohu), na jednotlivých fakultách mohou být jednotlivé moduly nastaveny odlišně, při práci se SIS je proto důležité postupovat v souladu s fakultními návody a informacemi.

Další podrobnější informace k problematice informačních systémů

Informace o způsobech přihlašování do informačních systému univerzity a fakulty jsou uvedeny v prezentaci "Informační technologie, elektronické identity a přihlašování do systémů" Centra informačních technologií PřF UK (CIT). Vhodné je též se seznámit s informacemi v Příručce prváka.

Akce dokumentů