E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeloživotní vzdělávání

Přírodovědecká fakulta UK nabízí hned několik typů programů celoživotního vzdělávání, vhodných i pro bývalé studenty.

 

Univerzita třetího věku PřF UK

Kurzy Univerzity 3. věku jsou určeny zejména seniorům v důchodovém věku (není nezbytnou podmínkou) nejrůznějšího profesního zaměření. Obvyklým předpokladem je absolvování maturity.
Smyslem těchto kurzů je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich vlastního oboru, získat základní poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu, osvojit si některé vědomosti, které jsou i pro seniory důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky. Kurzy U3V nejsou zaměřeny na profesní zdokonalení využitelné v předchozím nebo současném povolání seniorů. Těžiště spočívá v přínosu pro zkvalitnění života starších občanů a umožnění jejich dalšího vzdělávání.

Obecné informace naleznete zde, momentální nabídka kurzů je zde.

Více informací o kurzech CŽV a Univerzity třetího věku poskytne Veronika Tesaříková

 

 

 

Další nabídku kurzu Univerzity třetího věku naleznou zájemci na stránkách Univerzity Karlovy

 

Akce dokumentů