E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka výhod

Nabídka slev na zboží a akce
Členství v Alumni Klubu PřF UK opravňuje své nositele nejen k účasti na v síti kontaktů a akcích, určených pouze pro zvané členy klubu, ale také k řadě slev na akce a fakultní zboží.
Pro rodiče a děti
Posláním Přírodovědecké fakulty UK je rozvíjení vědy a vědeckého vzdělávání. I když se náš zájem pochopitelně soustředí v první řadě na vysokoškolské studenty, nezapomínáme ani na studenty středních škol, žáky všech stupňů základních škol a dokonce ani na ty nejmenší. Vzdálenost místa bydliště od Prahy často nehraje roli. Přidáte se také se svými dětmi?
Sport a rekreace
Katedra tělesné výchovy naší fakulty je velmi aktivní a pro současné studenty nabízí stále řadu pobytů a kurzů. Své vzpomínky si ve sportovních areálech fakulty mohou od nynějška osvěžit i studenti bývalí. Kapacity sportovišť i ubytovacích zařízení mohou využívat i zaregistrovaní členové Alumni Klubu PřF UK.
Pronájem fakultních prostor
Přírodovědecká fakulta disponuje v současnosti řadou prostor, které je možné využívat pro pořádání akcí pro absolventy. Jejich pronájem nabízíme členům Alumni Klubu PřF UK po předchozí dohodě ZDARMA, v případě Botanické zahrady za zvýhodněných podmínek.
Pracovní příležitosti na PřF UK
Nabídka pracovních pozic na Přírodovědecké fakultě UK (akademické i administrativní pozice).
Celoživotní vzdělávání
Přírodovědecká fakulta UK nabízí hned několik typů programů celoživotního vzdělávání, vhodných i pro bývalé studenty.
Nabídka ubytování

Akce dokumentů