E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAlumni Klub PřF UK

Co je Alumni Klub PřF UK? - slovo děkana
Komu je Alumni Klub PřF UK určen?
Absolvováním některého ze studijních programů, vypsaných Přírodovědeckou fakultou UK, získává každý student ve svém oboru vysoký stupeň odbornosti. Kromě toho však odchází z fakulty vybaven i dalším kapitálem: kontakty se „spřízněnými dušemi“, tedy svými učiteli a kolegy. Nenechat tyto kontakty zapadnout a poskytnout tak absolventům výhody široké sítě profesionálů spřízněných studiem na naší fakultě: to je hlavní cíl a smysl existence Alumni Klubu PřF UK.
Podmínky členství
Registrace
Členství v Alumni Klubu PřF UK vzniká zadáním údajů do registračního rozhraní. Proces registrace zabere jen několik minut.
Fotogalerie
Fotogalerie Alumni klubu PřF UK

Akce dokumentů