E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikační aktivita v letech 2009 - 2016

O čem, jak a kde publikují pracovníci Přírodovědecké fakulty UK.

Odborné publikace jsou zásadním výstupem základního výzkumu fakulty. V roce 2015 pracovníci fakulty publikovali celkem 1146 původních vědeckých článků v časopisech (z toho 930 v mezinárodních časopisech). Většina výsledků fakulty je publikována v tzv. impaktových časopisech, tj. registrovaných na Web of Science.

Počty výsledků Přírodovědecké fakulty UK podle hodnocení RIV

  H09 H10 H11 H12 H13 H14
ohodnocené výsledky z let 2004 – 2008 2005 – 2009 2006 – 2010 2007 – 2011 2008 – 2012 2009-2013
publikační výsledky PřF Počet body počet body počet body počet body počet body počet body
článek v časopisu - Jimp 1 463 64 283 1 528 73 239 1 599 86 131 1 695 100 579 1 740 107 676 1 671 106 547
článek v časopisu - Jneimp 106 880 128 1 380 160 1 808 195 2 219 18 291 22 263
článek v časopisu - Jsc * 168 2 004 227 1 894
článek v časopisu - Jrec 287 1 203 333 1 654 331 1 579 364 2 002 324 1 782 307 1 464
monografie 335 2 818 481 3 750 96 3 268 89 3 005 74 1 866 71 1 328
celkem 2 240 70 158 2 550 81 055 2 305 94 852 2 610 112 847 2 324 133 004 2 298 133 603
* Pozn.: Metodika 2013–2015 oproti předchozím letům nově boduje i scopusové články    


Mezi nejvýznamnější výsledky fakulty z posledních let patří publikace v oborově nejvýznamnějších světových časopisech či také některé významné monografie (Tab. 2). Zejména díky těmto výsledkům je v současnosti Přírodovědecká fakulta UK druhou největší výzkumnou institucí v České republice. Výzkum na Přírodovědecké fakultě se soustředí především do tří velkých oborových skupin přírodních věd: Biologie, Chemie a Vědy o Zemi. Část výsledků fakulty nicméně vzniká také v oblasti věd společenských, které zahrnují např. sociální geografii, evoluční psychologii či antropologii.

 

Přehled vybraných významných publikačních výsledků fakulty podle sekcí za roky 2009-2016

Chemie

Autoři Název článku Časopis Rok vydání Obor IF DOI odkaz na WOS
ROTH, WJ., NACHTIGALL, P., MORRIS, RE., ČEJKA, J. Two-Dimensional Zeolites: Current Status and Perspectives Chemical Reviews 2014 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 46.568 10.1021/cr400600f 000336078200006
LYNN, G., LAGA, R., DARRAH, P., ISHIZUKA, A., BALACI, A., DULCEY, A., PECHAR, M., POLA, R., GERNER, M., YAMAMOTO, A., BUECHLER, C., QUINN, K., SMELKINSON, M., VANĚK, O., CAWOOD, R.et al. In vivo characterization of the physicochemical properties of polymer-linked TLR agonists that enhance vaccine immunogenicity Nature Biotechnology 2015 CE - Biochemie 43.113 10.1038/nbt.3371 000364916000028
SHIMIZU, T., HUANG, D., YAN, F., STRÁŇAVA, M., BARTOŠOVÁ, M., FOJTÍKOVÁ, V., MARTÍNKOVÁ, M. Gaseous O-2, NO, and CO in Signal Transduction: Structure and Function Relationships of Heme-Based Gas Sensors and Heme-Redox Sensors Chemical Reviews 2015 CE - Biochemie 37.369 10.1021/acs.chemrev.5b00018 000357963900005
ELIÁŠOVÁ, P., OPANASENKO, M., WHEATLEY, PS., SHAMZHY, M., MAZUR, M., NACHTIGALL, P., J. ROTH, W., E. MORRIS, R., ČEJKA, J. The ADOR mechanism for the synthesis of new zeolites Chemical Society Reviews 2015 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 34.090 10.1039/C5CS00045A 000362579900007
VESELÝ, J., RIOS, R. Enantioselective methodologies using N-carbamoyl-imines Chemical Society Reviews 2014 CC - Organická chemie 33.383 10.1039/c3cs60321k 000329071400009
ROITHOVÁ, J., SCHRODER, D. Selective Activation of Alkanes by Gas-Phase Metal Ions Chemical Reviews 2010 CC - Organická chemie 33.036 10.1021/cr900183p 000274705900017
SOBOTNIK, J., BOURGUIGNON, T., HANUS, R., DEMIANOVA, Z., PYTELKOVA, J., MARES, M., FOLTYNOVA, P., PREISLER, J., CVACKA, J., KRASULOVÁ, J., ROISIN, Y. Explosive Backpacks in Old Termite Workers Science 2012 CC - Organická chemie 31.027 10.1126/science.1219129 000306802300034
MAZUR, M., WHEATLEY, P., NAVARRO, M., ROTH, W., POLOŽIJ, M., MAYORAL, A., ELIASOVA, P., NACHTIGALL, P., CEJKA, J., MORRIS, R. Synthesis of 'unfeasible' zeolites Nature Chemistry 2016 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 27.893 10.1038/NCHEM.2374 000366675400012
ŠTĚPNIČKA, P. Phosphino-carboxamides: the inconspicuous gems Chemical Society Reviews 2012 CA - Anorganická chemie 24.892 10.1039/c2cs00001f 000303999800012
ROITHOVÁ, J. Characterization of reaction intermediates by ion spectroscopy Chemical Society Reviews 2012 CC - Organická chemie 24.892 10.1039/c1cs15133a 000298854900002
ROTH, W., NACHTIGALL, P., MORRIS, R., WHEATLEY, P., SEYMOUR, V., ASHBROOK, S., CHLUBNÁ, P., GRAJCIAR, L., POLOŽIJ, M., ZUKAL, A., SHVETS, O., ČEJKA, J. A family of zeolites with controlled pore size prepared using a top-down method Nature Chemistry 2013 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 23.297 10.1038/NCHEM.1662 000321042600017
ROITHOVÁ, J., GRAY, A., ANDRIS, E., JAŠÍK, J., GERLICH, D. Helium Tagging Infrared Photodissociation Spectroscopy of Reactive Ions Accounts of Chemical Research 2016 CC - Organická chemie 22.003 10.1021/acs.accounts.5b00489 000370453900006
CODDOU, C., YAN, Z., OBŠIL, T., HUIDOBRO-TORO, JP., STOJILKOVIC, SS. Activation and Regulation of Purinergic P2X Receptor Channels Pharmacological Reviews 2011 CE - Biochemie 20.225 10.1124/pr.110.003129 000292862800005
GOEKMEN, M., COSYNS, J., ARLT, V., STIBOROVÁ, M., PHILLIPS, D., SCHMEISER, H., SIMMONDS, M., COOK, H., VANHERWEGHEM, J., NORTIER, J., LORD, G. The Epidemiology, Diagnosis, and Management of Aristolochic Acid Nephropathy A Narrative Review Annals of Internal Medicine 2013 CE - Biochemie 16.104   000316565100015
COOPER, AI., BOJDYS, M. Carbon nitride vs. graphene - now in 2D! Materials Today 2014 CC - Organická chemie 14.107 10.1016/j.mattod.2014.10.001  
PEÑA-ÁLVAREZ, M., DEL CORRO, E., MORALES GARCÍA, Á., KAVAN, L., KALBAC, M., FRANK, O. Single Layer Molybdenum Disulfide under Direct Out-of-Plane Compression: Low-Stress Band-Gap Engineering Nano Letters 2015 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 13.779 10.1021/acs.nanolett.5b00229 000354906000055
ŽÁDNÝ, J., JANČAŘÍK, A., ANDRONOVA, A., ŠÁMAL, M., VACEK CHOCHOLOUŠOVÁ, J., VACEK, J., POHL, R., ŠAMAN, D., CÍSAŘOVÁ, I., STARÁ, I., STARÝ, I. A General Approach to Optically Pure [5]-, [6]-, and [7]Heterohelicenes Angewandte Chemie - International Edition 2012 CC - Organická chemie 13.734 10.1002/anie.201108307 000304814400011
ROITHOVÁ, J., JANKOVÁ, Š., JAŠÍKOVÁ, L., VÁŇA, J., HYBELBAUEROVÁ, S. Gold-Gold Cooperation in the Addition of Methanol to Alkynes Angewandte Chemie - International Edition 2012 CC - Organická chemie 13.734 10.1002/anie.201204003 000307215900046
SHAFFER, C., RĚVĚSZ, A., SCHRÖDER, D., SEVERA, L., TEPLÝ, F., ZINS, E., JAŠÍKOVÁ, L., ROITHOVÁ, J. Can Hindered Intramolecular Vibrational Energy Redistribution Lead to Non-Ergodic Behavior of Medium-Sized Ion Pairs? Angewandte Chemie - International Edition 2012 CC - Organická chemie 13.734 10.1002/anie.201203441 000309181700014
SEVERA, L., ONČÁK, M., KOVAL, D., POHL, R., ŠAMAN, D., CÍSAŘOVÁ, I., REYES-GUTIÉRREZ, PE., SÁZELOVÁ, P., KAŠIČKA, V., TEPLÝ, F., SLAVÍČEK, P. A Chiral Dicationic [8]Circulenoid: Photochemical Origin and Facile Thermal Conversion into a Helicene Congener Angewandte Chemie - International Edition 2012 CC - Organická chemie 13.734 10.1002/anie.201203562 000311705000006
HANNE, J., GOETTFER, F., SCHIMER, J., ANDERS-OESSWEIN, M., KONVALINKA, J., ENGELHARDT, J., MUELLER, B., HELL, S., KRAEUSSLICH, H. Stimulated Emission Depletion Nanoscopy Reveals Time-Course of Human Immunodeficiency Virus Proteolytic Maturation ACS Nano 2016 CE - Biochemie 13.334 10.1021/acsnano.6b03850 000384399300012
YAMADA, M., KURIHARA, H., SUZUKI, M., SAITO, M., SLANINA, Z., UHLÍK, F., AIZAWA, T., KATO, T., OLMSTEAD, M., BALCH, A., MAEDA, Y., NAGASE, S., LU, X., AKASAKA, T. Hiding and Recovering Electrons in a Dimetallic Endohedral Fullerene: Air-Stable Products from Radical Additions Journal of the American Chemical Society 2015 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 13.038 10.1021/ja509956y 000348483500050
JAŠÍKOVÁ, L., ANANIA, M., HYBELBAUEROVÁ, S., ROITHOVÁ, J. Reaction Intermediates Kinetics in Solution Investigated by Electrospray Ionization Mass Spectrometry: Diaurated Complexes Journal of the American Chemical Society 2015 CC - Organická chemie 13.038 10.1021/jacs.5b08744 000363916600032
FRANK, O., BOUŠA, M., RIAZ, I., JALIL, R., NOVOSELOV, K., TSOUKLERI, G., PARTHENIOS, J., KAVAN, L., PAPAGELIS, K., GALIOTIS, C. Phonon and Structural Changes in Deformed Bernal Stacked Bilayer Graphene Nano Letters 2012 CG - Elektrochemie 13.025 10.1021/nl203565p 000299967800027
JAŠÍK, J., GERLICH, D., ROITHOVÁ, J. Probing Isomers of the Benzene Dication in a Low-Temperature Trap Journal of the American Chemical Society 2014 CC - Organická chemie 12.113 10.1021/ja412109h 000332144300007
SCHULZ, J., JAŠÍKOVÁ, L., ŠKRÍBA, A., ROITHOVÁ, J. Role of Gold(I) alpha-Oxo Carbenes in the Oxidation Reactions of Alkynes Catalyzed by Gold(I) Complexes Journal of the American Chemical Society 2014 CC - Organická chemie 12.113 10.1021/ja505945d 000340442700049
TAKANO, Y., SLANINA, Z., MATEOS, J., TSUCHIYA, T., KURIHARA, H., UHLÍK, F., HERRANZ, MA., MARTÍN, N., NAGASE, S., AKASAKA, T. Unprecedented Chemical Reactivity of a Paramagnetic Endohedral Metallofullerene La@Cs-C82 that Leads Hydrogen Addition in the 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction Journal of the American Chemical Society 2014 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 12.113 10.1021/ja509407j 000346682600032
BAKOVÁ, R., CHERGUI, M., DANIEL, C., VLČEK JR., A., ZÁLIŠ, S. Relativistic effects in spectroscopy and photophysics of heavy-metal complexes illustrated by spin-orbit calculations of [Re(imidazole)(CO)3(phen)]+. Coordination Chemistry Reviews 2011 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 12.110 10.1016/j.ccr.2010.12.027 000289663500023
AMATOV, T., POHL, R., CÍSAŘOVÁ, I., JAHN, U. Synthesis of Bridged Diketopiperazines by Using the Persistent Radical Effect and a Formal Synthesis of Bicyclomycin Angewandte Chemie - International Edition 2015 CC - Organická chemie 11.709 10.1002/anie.201504883 000363396000048
UCHMAN, M., ĎORĎOVIČ, V., TOŠNER, Z., MATĚJÍČEK, P. Classical Amphiphilic Behavior of Nonclassical Amphiphiles: A Comparison of Metallacarborane Self-Assembly with SDS Micellization Angewandte Chemie - International Edition 2015 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 11.709 10.1002/anie.201506545 000367722500050
DZIUBA, D., JURKIEWICZ, P., CEBECAUER, M., HOF, M., HOCEK, M. A Rotational BODIPY Nucleotide: An Environment-Sensitive Fluorescence-Lifetime Probe for DNA Interactions and Applications in Live-Cell Microscopy Angewandte Chemie - International Edition 2016 CC - Organická chemie 11.709 10.1002/anie.201507922 000368065300013
ANDRIS, E., JAŠÍK, J., GOMEZ, L., COSTAS, M., ROITHOVÁ, J. Spectroscopic Characterization and Reactivity of Triplet and Quintet Iron(IV) Oxo Complexes in the Gas Phase Angewandte Chemie - International Edition 2016 CC - Organická chemie 11.709 10.1002/anie.201511374 000371521000015
ŠÁCHA, P., KNEDLÍK, T., SCHIMER, J., TYKVART, J., PAROLEK, J., NAVRÁTIL, V., DVOŘÁKOVÁ, P., SEDLÁK, F., ULBRICH, K., STROHALM, J., MAJER, P., ŠUBR, V., KONVALINKA, J. iBodies: Modular Synthetic Antibody Mimetics Based on Hydrophilic Polymers Decorated with Functional Moieties Angewandte Chemie - International Edition 2016 CE - Biochemie 11.709 10.1002/anie.201508642 000369970500007
MATYAŠOVSKÝ, J., PERLÍKOVÁ, P., MALNUIT, V., POHL, R., HOCEK, M. 2-Substituted dATP Derivatives as Building Blocks for Polymerase-Catalyzed Synthesis of DNA Modified in the Minor Groove Angewandte Chemie - International Edition 2016 CC - Organická chemie 11.709 10.1002/anie.201609007 000390599400026
HAVLÍK, J., RAABOVÁ, H., GULKA, M., PETRÁKOVÁ, V., KREČMAROVÁ, M., MAŠEK, V., LOUŠA, P., ŠTURSA, J., BOYEN, H., NESLÁDEK, M., CÍGLER, P. Benchtop Fluorination of Fluorescent Nanodiamonds on a Preparative Scale: Toward Unusually Hydrophilic Bright Particles Advanced Functional Materials 2016 CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie 11.382 10.1002/adfm.201504857 000379731500010
JANČAŘÍK, A., RYBÁČEK, J., COCQ, K., VACEK CHOCHOLOUŠOVÁ, J., VACEK, J., POHL, R., BEDNÁROVÁ, L., FIEDLER, P., CÍSAŘOVÁ, I., STARÁ, I., STARÝ, I. Rapid Access to Dibenzohelicenes and their Functionalized Derivatives Angewandte Chemie - International Edition 2013 CC - Organická chemie 11.336 10.1002/anie.201301739 000324309900020
DAĎOVÁ, J., ORSÁG, P., POHL, R., BRÁZDOVÁ, M., FOJTA, M., HOCEK, M. Vinylsulfonamide and Acrylamide Modification of DNA for Cross-linking with Proteins Angewandte Chemie - International Edition 2013 CC - Organická chemie 11.336 10.1002/anie.201303577 000325091500024
SCHIMER, J., PÁVOVÁ, M., ANDERS, M., PACHL, P., ŠÁCHA, P., CÍGLER, P., WEBER, J., MAJER, P., ŘEZÁČOVÁ, P., KRAEUSSLICH, H., MUELLER, B., KONVALINKA, J. Triggering HIV polyprotein processing by light using rapid photodegradation of a tight-binding protease inhibitor Nature Communications 2015 CE - Biochemie 11.329 10.1038/ncomms7461 000352697100002
VANÍKOVÁ, Z., HOCEK, M. Polymerase Synthesis of Photocaged DNA Resistant against Cleavage by Restriction Endonucleases Angewandte Chemie - International Edition 2014 CC - Organická chemie 11.261 10.1002/anie.201402370 000338021600028
KIELKOWSKI, P., FANFRLÍK, J., HOCEK, M. 7-Aryl-7-deazaadenine 2 '-Deoxyribonucleoside Triphosphates (dNTPs): Better Substrates for DNA Polymerases than dATP in Competitive Incorporations Angewandte Chemie - International Edition 2014 CC - Organická chemie 11.261 10.1002/anie.201404742 000339564800025
KAFKA, F., HOLAN, M., HIDASOVÁ, D., POHL, R., CÍSAŘOVÁ, I., KLEPETÁŘOVÁ, B., JAHN, U. Oxidative Catalysis Using the Stoichiometric Oxidant as a Reagent: An Efficient Strategy for Single-Electron-Transfer-Induced Tandem Anion-Radical Reactions Angewandte Chemie - International Edition 2014 CC - Organická chemie 11.261 10.1002/anie.201403776 000342678200048
SCHRÖDER, D., BUDEŠÍNSKÝ, M., ROITHOVÁ, J. Deprotonation of p-Hydroxybenzoic Acid: Does Electrospray Ionization Sample Solution or Gas-Phase Structures? Journal of the American Chemical Society 2012 CC - Organická chemie 10.677 10.1021/ja3060589 000309099700047

 

 

 

Biologie

Autoři Název článku Časopis Rok vydání Obor IF DOI odkaz na WOS
NEL, A., ROQUES, P., NEL, P., PROKIN, A., BOURGOIN, T., PROKOP, J., SZWEDO, J., AZAR, D., DESUTTER-GRANDCOLAS, L., WAPPLER, T., GARROUSTE, R., COTY, D., HUANG, D., ENGEL, M., KIREJTSHUK, A. The earliest known holometabolous insects Nature 2013 EG - Zoologie 42.351 10.1038/nature12629 000326894200050
VAN KLEUNEN, M., DAWSON, W., ESSL, F., PERGL, J., WINTER, M., WEBER, E., KREFT, H., WEIGELT, P., KARTESZ, J., NISHINO, M., ANTONOVA, L., BARCELONA, J., CABEZAS, F., CARDENAS, D., CARDENAS-TORO, J.et al. Global exchange and accumulation of non-native plants Nature 2015 EH - Ekologie - společenstva 38.138 10.1038/nature14910 000360594100033
SIMBERLOFF, D., ALEXANDER, J., ALLENDORF, F., ARONSON, J., ANTUNES, PM., BACHER, S., BARDGETT, R., BERTOLINO, S., BISHOP, M., BLACKBURN, TM., BLAKESLEE, A., BLUMENTHAL, D., BORTOLUS, A., BUCKLEY, R., BUCKLEY, Y.et al. Non-natives: 141 scientists object Nature 2011 EF - Botanika 36.280 10.1038/475036a 000292461300028
MEYERSON, L., PERGL, J., PYŠEK, P. Making waves about spreading weeds Science 2014 EF - Botanika 33.611   000337077500025
JEFFARES, D., RALLIS, C., RIEUX, A., SPEED, D., PŘEVOROVSKÝ, M., MOURIER, T., MARSELLACH, F., IQBAL, Z., LAU, W., BAEHLER, M. The genomic and phenotypic diversity of Schizosaccharomyces pombe Nature Genetics 2015 EB - Genetika a molekulární biologie 31.616 10.1038/ng.3215 000350327900013
NOVIKOVA, P., HOHMANN, N., NIZHYNSKA, V., TSUCHIMATSU, T., ALI, J., MUIR, G., GUGGISBERG, A., PAAPE, T., SCHMID, K., FEDORENKO, O., HOLM, S., SÄLL, T., SCHLÖTTERER, C., MARHOLD, K., WIDMER, A.et al. Sequencing of the genus Arabidopsis identifies a complex history of nonbifurcating speciation and abundant trans-specific polymorphism Nature Genetics 2016 EF - Botanika 31.616 10.1038/ng.3617 000382398800021
BANKS, JA., NISHIYAMA, T., HASEBE, M., BOWMAN, JL., GRIBSKOV, M., DEPAMPHILIS, C., ALBERT, VA., AONO, N., AOYAMA, T., AMBROSE, BA., ASHTON, NW., AXTELL, MJ., BARKER, E., BARKER, MS., BENNETZEN, JL.et al. The Selaginella genome identifies genetic changes associated with the evolution of vascular plants. Science 2011 EF - Botanika 31.201 10.1126/science.1203810 000290766600042
SIMBERLOFF, D., GENOVESI, P., PYŠEK, P., CAMPBELL, K. Recognizing conservation success Science 2011 EF - Botanika 31.201   000289784900018
BRÁBEK, J., FERNANDES, M. Affordable cancer care Lancet Oncology 2012 FD - Onkologie a hematologie 25.117 10.1016/S1470-2045(11)70419-3 000299014500005
HARTERINK, M., PORT, F., LORENOWICZ, MJ., MCGOUGH, I., ŠILHÁNKOVÁ, M., BETIST, MC., VAN WEERING, J., VAN HEESBEEN, RGHP., MIDDELKOOP, TC., BASLER, K., CULLEN, PJ., KORSWAGEN, HC. A SNX3-dependent retromer pathway mediates retrograde transport of the Wnt sorting receptor Wntless and is required for Wnt secretion Nature Cell Biology 2011 EB - Genetika a molekulární biologie 19.488 10.1038/ncb2281 000293373700009
VILA, M., ESPINAR, JL., HEJDA, M., HULME, PE., JAROŠÍK, V., MARON, JL., PERGL, J., SCHAFFNER, U., SUN, Y., PYŠEK, P. Ecological impacts of invasive alien plants: a meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems Ecology Letters 2011 EF - Botanika 17.557 10.1111/j.1461-0248.2011.01628.x 000292865200009
TAN, A., BATY, J., DONG, L., BEZAWORK-GELETA, A., ENDAYA, B., GOODWIN, J., BAJZÍKOVÁ, M., KOVAROVA, J., PETERKA, M., YAN, B., PESDAR, E., SOBOL, M., FILIMONENKO, A., STUART, S., VONDRUSOVÁ, M.et al. Mitochondrial genome acquisition restores respiratory function and tumorigenic potential of cancer cells without mitochondrial DNA Cell Metabolism 2015 EB - Genetika a molekulární biologie 17.303 10.1016/j.cmet.2014.12.003 000347467900012
ESSL, F., DULLINGER, S., RABITSCH, W., HULME, P., PYŠEK, P., WILSON, J., RICHARDSON, D. Delayed biodiversity change: no time to waste Trends in Ecology & Evolution 2015 EH - Ekologie - společenstva 16.735 10.1016/j.tree.2015.05.002 000357755500007
HORÁK, P., MIKEŠ, L., LICHTENBERGOVÁ, L., SKÁLA, V., SOLDANOVA, M., BRANT, S. Avian Schistosomes and Outbreaks of Cercarial Dermatitis Clinical Microbiology Reviews 2015 FN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 16.187 10.1128/CMR.00043-14 000347460400007
HULME, PE., PYŠEK, P., DUNCAN, RP. Don't be fooled by a name: a reply to Thompson and Davis Trends in Ecology and Evolution 2011 EF - Botanika 15.748 10.1016/j.tree.2011.03.018 000292676400002
BLACKBURN, T., PYŠEK, P., BACHER, S., CARLTON, JT., DUNCAN, RP., JAROŠÍK, V., WILSON, JRU., RICHARDSON, DM. A proposed unified framework for biological invasions Trends in Ecology and Evolution 2011 EF - Botanika 15.748 10.1016/j.tree.2011.03.023 000292676400007
HULME, P., PYŠEK, P., JAROŠÍK, V., PERGL, J., SCHAFFNER, U., VILA, M. Bias and error in understanding plant invasion impacts Trends in Ecology & Evolution 2013 EF - Botanika 15.353 10.1016/j.tree.2012.10.010 000317802900009
SIMBERLOFF, D., MARTIN, J., GENOVESI, P., MARIS, V., WARDLE, D., ARONSON, J., COURCHAMP, F., GALIL, B., GARCIA-BERTHOU, E., PASCAL, M., PYŠEK, P., SOUSA, R., TABACCHI, E., VILA, M. Impacts of biological invasions: what's what and the way forward Trends in Ecology & Evolution 2013 EH - Ekologie - společenstva 15.353 10.1016/j.tree.2012.07.013 000314142100012
ČÁP, M., ŠTĚPÁNEK, L., HARANT, K., VÁCHOVÁ, L., PALKOVÁ, Z. Cell Differentiation within a Yeast Colony: Metabolic and Regulatory Parallels with a Tumor-Affected Organism Molecular Cell 2012 EB - Genetika a molekulární biologie 15.280 10.1016/j.molcel.2012.04.001 000304518900008
MITCHELL, CE., BLUMENTHAL, D., JAROŠÍK, V., PUCKETT, EE., PYŠEK, P. Controls on pathogen species richness in plants' introduced and native ranges: roles of residence time, range size and host traits Ecology Letters 2010 EH - Ekologie - společenstva 15.253 10.1111/j.1461-0248.2010.01543.x 000284369200008
SEASTEDT, TS., PYŠEK, P. Mechanisms of plant invasions of North American and European grasslands Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 2011 EF - Botanika 14.373 10.1146/annurev-ecolsys-102710-145057  
GEBERT, N., GEBERT, M., OELJEKLAUS, S., VON DER MALSBURG, K., STROUD, D., KULAWIAK, B., WIRTH, C., ZAHEDI, R., DOLEŽAL, P., WIESE, S., SIMON, O., SCHULZE-SPECKING, A., TRUSCOTT, K., SICKMANN, A., REHLING, P.et al. Dual Function of Sdh3 in the Respiratory Chain and TIM22 Protein Translocase of the Mitochondrial Inner Membrane Molecular Cell 2011 EB - Genetika a molekulární biologie 14.178 10.1016/j.molcel.2011.09.025 000297962600015
MARHAVY, P., BIELACH, A., ABAS, L., ABUZEINEH, A., DUCLERCQ, J., TANAKA, H., PAŘEZOVÁ, M., PETRÁŠEK, J., FRIML, J., KLEINE-VEHN, J., BENKOVA, E. Cytokinin Modulates Endocytic Trafficking of PIN1 Auxin Efflux Carrier to Control Plant Organogenesis Developmental Cell 2011 EB - Genetika a molekulární biologie 14.030 10.1016/j.devcel.2011.08.014 000296366000021
NÝVLTOVÁ, E., STAIRS, CW., HRDÝ, I., RÍDL, J., MACH, J., PAČES, J., ROGER, AJ., TACHEZY, J. Lateral Gene Transfer and Gene Duplication Played a Key Role in the Evolution of Mastigamoeba balamuthi Hydrogenosomes Molecular Biology and Evolution 2015 EB - Genetika a molekulární biologie 13.649 10.1093/molbev/msu408 000353560900017
JANOUŠEK, V., MUNCLINGER, P., WANG, L., TEETER, K., TUCKER, P. Functional Organization of the Genome May Shape the Species Boundary in the House Mouse Molecular Biology and Evolution 2015 EB - Genetika a molekulární biologie 13.649 10.1093/molbev/msv011 000355318400008
HRON, T., FARKAŠOVÁ, H., PADHI, A., PAČES, J., ELLEDER, D. Life History of the Oldest Lentivirus: Characterization of ELVgv Integrations in the Dermopteran Genome Molecular Biology and Evolution 2016 EE - Mikrobiologie, virologie 13.649 10.1093/molbev/msw149  
PLESKOT, R., LI, J., ŽÁRSKÝ, V., POTOCKY, M., STAIGER, C. Regulation of cytoskeletal dynamics by phospholipase D and phosphatidic acid Trends in Plant Science 2013 ED - Fyziologie 13.479 10.1016/j.tplants.2013.04.005 000325058400006
SAMSON, R., VISAGIE, C., HOUBRAKEN, J., HONG, S., HUBKA, V., KLAASSEN, C., PERRONE, G., SEIFERT, K., SUSCA, A., TANNEY, J., VARGA, J., KOCSUBÉ, S., SZIGETI, G., YAGUCHI, T., FRISVAD, J. Phylogeny, identification and nomenclature of the genus Aspergillus Studies in Mycology 2014 EF - Botanika 13.250 10.1016/j.simyco.2014.07.004 000345924400003
DOSTAL, P., MÜLLEROVÁ, J., PYŠEK, P., PERGL, J., KLINEROVA, T. The impact of an invasive plant changes over time Ecology Letters 2013 EF - Botanika 13.042 10.1111/ele.12166 000324313600006
PAWLOWSKI, J., AUDIC, S., ADL, S., BASS, D., BELBAHRI, L., BERNEY, C., BOWSER, S., ČEPIČKA, I., DECELLE, J., DUNTHORN, M., FIORE-DONNO, A., GILE, G., HOLZMANN, M., JAHN, R., JIRKŮ, M.et al. CBOL Protist Working Group: Barcoding Eukaryotic Richness beyond the Animal, Plant, and Fungal Kingdoms PLoS Biology [online] 2012 EB - Genetika a molekulární biologie 12.690 10.1371/journal.pbio.1001419 000311888300002
TĚŠINA, P., ČERMÁKOVÁ, K., HOŘEJŠÍ, M., PROCHÁZKOVÁ, K., FÁBRY, M., SHARMA, S., CHRIST, F., DEMEULEMEESTER, J., DEBYSER, Z., DE RIJCK, J., VEVERKA, V., ŘEZÁČOVÁ, P. Multiple cellular proteins interact with LEDGF/p75 through a conserved unstructured consensus motif Nature Communications 2015 EB - Genetika a molekulární biologie 11.329 10.1038/ncomms8968 000360346900009
FERNANDES, V., ALSHAMALI, F., ALVES, M., COSTA, M., PEREIRA, J., SILVA, N., CHERNI, L., HARICH, N., ČERNÝ, V., SOARES, P., RICHARDS, M., PEREIRA, L. The Arabian Cradle: Mitochondrial Relicts of the First Steps along the Southern Route out of Africa AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2012 AC - Archeologie, antropologie, etnologie 11.202 10.1016/j.ajhg.2011.12.010 000300742200017
HUI, C., RICHARDSON, D., PYŠEK, P., LE ROUX, J., KUCERA, T., JAROŠÍK, V. Increasing functional modularity with residence time in the co-distribution of native and introduced vascular plants Nature Communications 2013 EF - Botanika 10.742 10.1038/ncomms3454 000325533900001
ZOLL, S., STANCHEV, S., BEGAN, J., ŠKERLE, J., LEPSIK, M., PECLINOVSKÁ, L., MAJER, P., STRISOVSKY, K. Substrate binding and specificity of rhomboid intramembrane protease revealed by substrate-peptide complex structures EMBO Journal 2014 EB - Genetika a molekulární biologie 10.434 10.15252/embj.201489367 000343922500012
ALCOCK, F., WEBB, C., DOLEŽAL, P., HEWITT, V., SHINGU-VASQUEZ, M., LIKIC, V., TRAVEN, A., LITHGOW, T. A Small Tim Homohexamer in the Relict Mitochondrion of Cryptosporidium Molecular Biology and Evolution 2012 EB - Genetika a molekulární biologie 10.353 10.1093/molbev/msr165 000298383900017
SOARES, P., ALSHAMALI, F., PEREIRA, J., FERNANDES, V., SILVA, N., AFONSO, C., COSTA, M., MUSILOVÁ, E., MACAULAY, V., RICHARDS, M., ČERNÝ, V., PEREIRA, L. The Expansion of mtDNA Haplogroup L3 within and out of Africa MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 2012 AC - Archeologie, antropologie, etnologie 10.353 10.1093/molbev/msr245 000300496800005
VÁCHOVÁ, L., ŠŤOVÍČEK, V., HLAVÁČEK, O., CHERNYAVSKIY, O., ŠTĚPÁNEK, L., KUBÍNOVÁ, L., PALKOVÁ, Z. Flo11p, drug efflux pumps, and the extracellular matrix cooperate to form biofilm yeast colonies Journal of Cell Biology 2011 EE - Mikrobiologie, virologie 10.264 10.1083/jcb.201103129 000294602500006
ŠILHÁNKOVÁ, M., PORT, F., HARTERINK, M., BASLER, K., KORSWAGEN, HC. Wnt signalling requires MTM-6 and MTM-9 myotubularin lipid-phosphatase function in Wnt-producing cells EMBO Journal 2010 EB - Genetika a molekulární biologie 10.124 10.1038/emboj.2010.278 000285407200006

 

Geologie

Autoři Název článku Časopis Rok vydání Obor IF DOI odkaz na WOS
VANDENABEELE, P., EDWARDS, H., JEHLIČKA, J. The role of mobile instrumentation in novel applications of Raman spectroscopy: archaeometry, geosciences, and forensics Chemical Society Reviews 2014 DD - Geochemie 33.383 10.1039/c3cs60263j 000333330200012
BRUTHANS, J., SOUKUP, J., VACULÍKOVÁ, J., FILIPPI, M., SCHWEIGSTILLOVA, J., MAYO, A., MAŠÍN, D., KLETETSCHKA, G., ŘIHOŠEK, J. Sandstone landforms shaped by negative feedback between stress and erosion Nature Geoscience 2014 DB - Geologie a mineralogie 11.740 10.1038/NGEO2209 000341635100019
NAPIER, W., BUNCH, T., KENNETT, J., WITTKE, J., TANKERSLEY, K., KLETETSCHKA, G., HOWARD, G., WEST, A. Reply to Boslough et al.: Decades of comet research counter their claims Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2013 DB - Geologie a mineralogie 9.809 10.1073/pnas.1315467110 000326550800002
WITTKE, J., BUNCH, T., TANKERSLEY, K., DANIEL, IR., KLOOSTERMAN, J., KLETETSCHKA, G., WEST, A., FIRESTONE, R. Reply to Ives and Froese: Regarding the impact-related Younger Dryas boundary layer at Chobot site, Alberta, Canada Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2013 DB - Geologie a mineralogie 9.809 10.1073/pnas.1313408110 000325395600005
WITTKE, J., BUNCH, T., KENNETT, J., KENNETT, D., CULLETON, B., TANKERSLEY, K., DANIEL, IR., KLOOSTERMAN, J., KLETETSCHKA, G., WEST, A., FIRESTONE, R. Reply to van Hoesel et al.: Impact-related Younger Dryas boundary nanodiamonds from The Netherlands Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2013 DB - Geologie a mineralogie 9.809 10.1073/pnas.1313207110 000325395600003
WITTKE, J., WEAVER, J., BUNCH, T., KENNETT, J., KENNETT, D., MOORE, A., HILLMAN, G., TANKERSLEY, K., GOODYEAR, A., MOORE, C., DANIEL, IR., RAY, J., LOPINOT, N., FERRARO, D., ISRADE-ALCANTARA, I.et al. Evidence for deposition of 10 million tonnes of impact spherules across four continents 12,800 y ago Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2013 DB - Geologie a mineralogie 9.809 10.1073/pnas.1301760110 000320503000005
BUNCH, TE., HERMES, RE., MOORE, AM., KENNET, DJ., WEAVER, JC., WITTKE, JH., DECARLI, PS., BISCHOFF, JL., HILLMAN, GC., HOWARD, GA., KIMBEL, DR., KLETETSCHKA, G., LIPO, CP., SAKAI, S., REVAY, Z.et al. Very high-temperature impact melt products as evidence for cosmic airbursts and impacts 12,900 years ago Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2012 DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země 9.737 10.1073/pnas.1204453109 000306642100005
FARYAD, SW., COLLETT, S., FINGER, F., SERGEEV, S., ČOPJAKOVÁ, R., SIMAN, P. The Kabul Block (Afghanistan), a segment of the Columbia Supercontinent, with a Neoproterozoic metamorphic overprint Gondwana Research 2016 DB - Geologie a mineralogie 8.743 10.1016/j.gr.2015.02.019 000384702600015
NAHODILOVÁ, R., ŠTÍPSKÁ, P., POWELL, R., KOŠLER, J., RACEK, M. High-Ti muscovite as a prograde relict in high pressure granulites with metamorphic Devonian zircon ages (Běstvina granulite body, Bohemian Massif): Consequences for the relamination model of subducted crust Gondwana Research 2014 DB - Geologie a mineralogie 8.235 10.1016/j.gr.2012.08.021 000333140600011
MAIEROVÁ, P., LEXA, O., SCHULMANN, K., ŠTÍPSKÁ, P. Contrasting tectono-metamorphic evolution of orogenic lower crust in the Bohemian Massif: A numerical model Gondwana Research 2014 DB - Geologie a mineralogie 8.235 10.1016/j.gr.2012.08.020 000333140600005
GUY, A., SCHULMANN, K., CLAUER, N., HASALOVÁ, P., SELTMANN, R., ARMSTRONG, R., LEXA, O., BENEDICTO, A. Late Paleozoic-Mesozoic tectonic evolution of the Trans-Altai and South Gobi Zones in southern Mongolia based on structural and geochronological data Gondwana Research 2014 DB - Geologie a mineralogie 8.235 10.1016/j.gr.2013.03.014 000328099900018
MARSHALL, A., JEHLIČKA, J., ROUZAUD, J., MARSHALL, C. Multiple generations of carbonaceous material deposited in Apex chert by basin-scale pervasive hydrothermal fluid flow Gondwana Research 2014 DD - Geochemie 8.235 10.1016/j.gr.2013.04.006 000328099900016
FARYAD, S., JEDLIČKA, R., ETTINGER, K. Subduction of lithospheric upper mantle recorded by solid phase inclusions and compositional zoning in garnet: Example from the Bohemian Massif Gondwana Research 2013 DB - Geologie a mineralogie 8.122 10.1016/j.gr.2012.05.014 000315543400008
HROUDA, F., FARYAD, S., FRANĚK, J., CHLUPÁČOVÁ, M. Magnetic fabrics in garnet peridotites-pyroxenites and host felsic granulites in the South Bohemian Granulites (Czech Republic): Implications for distinguishing between primary and metamorphism induced fabrics Gondwana Research 2013 DB - Geologie a mineralogie 8.122 10.1016/j.gr.2012.05.020 000315543400009
FARYAD, S., DOBRZHINETSKAYA, L., HOINKES, G., ZHANG, J. Ultrahigh-pressure and high-pressure metamorphic terranes in orogenic belts: Reactions, fluids and geological processes: Preface Gondwana Research 2013 DB - Geologie a mineralogie 8.122 10.1016/j.gr.2012.11.001 000315543400001
ŽÁK, J., VERNER, K., JOHNSON, K., SCHWARTZ, J. Magnetic fabric of Late Jurassic arc plutons and kinematics of terrane accretion in the Blue Mountains, northeastern Oregon Gondwana Research 2012 DB - Geologie a mineralogie 7.396 10.1016/j.gr.2011.09.013 000305106800026
HAJNÁ, J., ŽÁK, J., KACHLÍK, V. Structure and stratigraphy of the Tepla-Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif: A new plate-tectonic reinterpretation Gondwana Research 2011 DB - Geologie a mineralogie 6.659 10.1016/j.gr.2010.08.003 000287289400011
HAJNÁ, J., ŽÁK, J., KACHLÍK, V., DÖRR, W., GERDES, A. Neoproterozoic to early Cambrian Franciscan-type mélanges in the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif: Evidence of modern-style accretionary processes along the Cadomian active margin of Gondwana? Precambrian Research 2013 DB - Geologie a mineralogie 6.023 10.1016/j.precamres.2012.11.007 000313765800037
FILIP, J., YNGARD, RA., ŠIŠKOVÁ, K., MARUŠÁK, Z., ETTLER, V., SAJDL, P., SHARMA, VK., ZBOŘIL, R. Mechanisms and efficiency of the simultaneous removal of metals and cyanides by using ferrate(VI): crucial roles of nanocrystalline iron(III)oxyhydroxides and metal carbonates Chemistry - A European Journal 2011 CA - Anorganická chemie 5.925 10.1002/chem.201100711 000295357800031
VANEK, A., GROSSLOVA, Z., MIHALJEVIČ, M., TRUBAČ, J., ETTLER, V., TEPER, L., CABALA, J., ROHOVEC, J., ZADOROVA, T., PENIZEK, V., PAVLU, L., HOLUBIK, O., NEMECEK, K., HOUSKA, J., DRABEK, O.et al. Isotopic Tracing of Thallium Contamination in Soils Affected by Emissions from Coal-Fired Power Plants Environmental Science and Technology 2016 DD - Geochemie 5.393 10.1021/acs.est.6b01751 000384037900009
ETTLER, V., MIHALJEVIČ, M., ŠEBEK, O., GRYGAR, TM., KLEMENTOVÁ, M. Experimental in Situ Transformation of Pb Smelter Fly Ash in Acidic Soils Environmental Science and Technology 2012 DD - Geochemie 5.257 10.1021/es301474v 000309431200023

Geografie

Autoři Název článku Časopis Rok vydání Obor IF DOI odkaz na WOS
MACKENBACH, JP., KULHÁNOVÁ, I., BOPP, M., BORRELL, C., DEBOOSERE, P., KOVACS, K., LOOMAN, CW., LEINSALU, M., MÄKELÄ, P., MARTIKAINEN, P., MENVIELLE, G., RODRÍGUEZ-SANZ, M., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., DE GELDER, . Inequalities in Alcohol-Related Mortality in 17 European Countries: A Retrospective Analysis of Mortality Registers PLoS Medicine [online] 2015 FN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 13.585 10.1371/journal.pmed.1001909 000368451100002
MARAUN, D., WIDMANN, M., GUTIERREZ, J., KOTLARSKI, S., CHANDLER, R., HERTIG, E., WIBIG, J., HUTH, R., WILCKE, R. VALUE: A framework to validate downscaling approaches for climate change studies EARTHS FUTURE 2015 DG - Vědy o atmosféře, meteorologie 5.620 10.1002/2014EF000259 000358138100001
RYCHTAŘÍKOVÁ, J., STICKLEY, A., LEINSALU, M., KUNST, AE., BOPP, M., STRAND, BH., MARTIKAINEN, P., LUNDBERG, O., KOVÁCS, K., ARTNIK, B., KALEDIENE, R., WOJTYNIAK, B., MACKENBACH, JP. Socioeconomic inequalities in homicide mortality: a population-based comparative study of 12 European countries European Journal of Epidemiology 2012 FN - Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 5.118 10.1007/s10654-012-9717-3 000311311500006
LHOTKA, O., KYSELÝ, J. Spatial and temporal characteristics of heat waves over Central Europe in an ensemble of regional climate model simulations Climate Dynamics 2015 DG - Vědy o atmosféře, meteorologie 4.708 10.1007/s00382-015-2475-7 000363952100005
ENGEL, Z., SKRZYPEK, G., CHUMAN, T., ŠEFRNA, L., MIHALJEVIČ, M. Climate in the Western Cordillera of the Central Andes over the last 4300 years Quarternary Science Reviews 2014 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 4.572 10.1016/j.quascirev.2014.06.019 000340980100005
MENTLIK, P., ENGEL, Z., BRAUCHER, R., LEANNI, L. Chronology of the Late Weichselian glaciation in the Bohemian Forest in Central Europe Quarternary Science Reviews 2013 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 4.571 10.1016/j.quascirev.2013.01.020 000316531600009
ENGEL, Z., SKRZYPEK, G. Reply to the comment by A. Sáez et al. on 'Climate in the Western Cordillera of the Central Andes over the last 4300 years' by Engel et al. (2014) Quaternary Science Reviews 2015 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 4.521 10.1016/j.quascirev.2014.12.006 000348957200012
ENGEL, Z., MENTLIK, P., BRAUCHER, R., MINAR, J., LEANNI, L. Geomorphological evidence and Be-10 exposure ages for the Last Glacial Maximum and deglaciation of the Velka and Mala Studena dolina valleys in the High Tatra Mountains, central Europe Quarternary Science Reviews 2015 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 4.521 10.1016/j.quascirev.2015.07.015 000361258000006
SKRZYPEK, G., ENGEL, Z., CHUMAN, T., ŠEFRNA, L. Distichia peat - A new stable isotope paleoclimate proxy for the Andes Earth and Planetary Science Letters 2011 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 4.180 10.1016/j.epsl.2011.05.002 000293258300007
SAGOVA-MARECKOVA, M., ZADOROVA, T., PENIZEK, V., OMELKA, M., TEJNECKY, V., PRUCHOVA, P., CHUMAN, T., DRABEK, O., BURESOVA, A., VANEK, A., KOPECKY, J. The structure of bacterial communities along two vertical profiles of a deep colluvial soil Soil Biology and Biochemistry 2016 DF - Pedologie 4.152 10.1016/j.soilbio.2016.06.026 000383300200007
MÜLLER, M., KAŠPAR, M., VALERIÁNOVÁ, A., CRHOVÁ, L., HOLTANOVÁ, E., GVOŽDÍKOVÁ, B. Novel indices for the comparison of precipitation extremes and floods: an example from the Czech territory Hydrology and Earth System Sciences 2015 DA - Hydrologie a limnologie 3.990 10.5194/hess-19-4641-2015 000365981100015
JENÍČEK, M., SEIBERT, J., ZAPPA, M., STAUDINGER, M., JONAS, T. Importance of maximum snow accumulation for summer low flows in humid catchments Hydrology and Earth System Sciences 2016 DA - Hydrologie a limnologie 3.990 10.5194/hess-20-859-2016 000377697600018
MARI-DELL'OLMO, M., GOTSENS, M., PALENCIA, L., BURSTROEM, B., CORMAN, D., COSTA, G., DEBOOSERE, P., DIEZ, E., DOMINGUEZ-BERJON, F., DZÚROVÁ, D., GANDARILLAS, A., HOFFMANN, R., KOVACS, K., MARTIKAINEN, P., DEMARIA, M.et al. Socioeconomic inequalities in cause-specific mortality in 15 European cities Journal of Epidemiology and Community Health 2015 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.865 10.1136/jech-2014-204312 000352545300005
HU, Y., VAN LENTHE, F., BORSBOOM, G., LOOMAN, C., BOPP, M., BURSTROM, B., DZÚROVÁ, D., EKHOLM, O., KLUMBIENE, J., LAHELMA, E., LEINSALU, M., REGIDOR, E., SANTANA, P., DE GELDER, R., MACKENBACH, J. Trends in socioeconomic inequalities in self-assessed health in 17 European countries between 1990 and 2010 Journal of Epidemiology and Community Health 2016 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.865 10.1136/jech-2015-206780 000378061200003
NOVOTNÝ, J., CHESHIRE, J. The Surname Space of the Czech Republic: Examining Population Structure by Network Analysis of Spatial Co-Occurrence of Surnames PLoS ONE 2012 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.730 10.1371/journal.pone.0048568 000310600500171
OULEHLE, F., CHUMAN, T., MAJER, V., HRUŠKA, J. Chemical recovery of acidified Bohemian lakes between 1984 and 2012: the role of acid deposition and bark beetle induced forest disturbance Biogeochemistry 2013 DD - Geochemie 3.730 10.1007/s10533-013-9865-x 000328197800007
TREML, V., PONOCNÁ, T., KING, G., BÜNTGEN, U. A new tree-ring-based summer temperature reconstruction over the last three centuries for east-central Europe International Journal of Climatology 2015 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.609 10.1002/joc.4201 000359632500034
LHOTKA, O., KYSELÝ, J. Characterizing joint effects of spatial extent, temperature magnitude and duration of heat waves and cold spells over Central Europe International Journal of Climatology 2015 DG - Vědy o atmosféře, meteorologie 3.609 10.1002/joc.4050 000355953600004
LHOTKA, O., KYSELÝ, J. Hot Central-European summer of 2013 in a long-term context International Journal of Climatology 2015 DG - Vědy o atmosféře, meteorologie 3.609 10.1002/joc.4277 000365518600029
KAŠPAR, M., MÜLLER, M., CRHOVÁ, L., HOLTANOVÁ, ., POLÁŠEK, JF., POP, ., VALERIÁNOVÁ, A. Relationship between Czech windstorms and air temperature International Journal of Climatology 2017 DG - Vědy o atmosféře, meteorologie 3.609 10.1002/joc.4682  
HUTH, R., BECK, C., KUCEROVA, M. Synoptic-climatological evaluation of the classifications of atmospheric circulation patterns over Europe International Journal of Climatology 2016 DG - Vědy o atmosféře, meteorologie 3.609 10.1002/joc.4546 000377276300004
CAHYNOVA, M., HUTH, R. Atmospheric circulation influence on climatic trends in Europe: an analysis of circulation type classifications from the COST733 catalogue International Journal of Climatology 2016 DG - Vědy o atmosféře, meteorologie 3.609 10.1002/joc.4003 000377276300006
PHILIPP, A., BECK, ., HUTH, R., JUCUNDUS, . Development and comparison of circulation type classifications using the COST 733 dataset and software International Journal of Climatology 2016 DG - Vědy o atmosféře, meteorologie 3.609 10.1002/joc.3920 000377276300002
TVEITO, O., HUTH, R. Circulation-type classifications in Europe: results of the COST 733 Action International Journal of Climatology 2016 DG - Vědy o atmosféře, meteorologie 3.609 10.1002/joc.4768 000377276300001
HORÁK, J., HOLUŠA, J., NOVÁKOVÁ, P., LUKÁŠOVÁ, K., LOSKOTOVÁ, T., ROMPORTL, D. Agricultural landscapes with prevailing grassland can mitigate the population densities of tree-demaging alien species Agriculture, Ecosystems & Environment 2016 DO - Ochrana krajinných území 3.564 10.1016/j.agee.2016.06.013  
EMMER, A., VILÍMEK, V. New method for assessing the susceptibility of glacial lakes to outburst floods in the Cordillera Blanca, Peru Hydrology and Earth System Sciences 2014 DA - Hydrologie a limnologie 3.535 10.5194/hess-18-3461-2014 000343118500009
PAVLÍNEK, P., ŽÍŽALOVÁ, P. Linkages and spillovers in global production networks: firm-level analysis of the Czech automotive industry Journal of Economic Geography 2016 AH - Ekonomie 3.429 10.1093/jeg/lbu041 000374190300003
BLAŽEK, J. Towards a typology of repositioning strategies of GVC/GPN suppliers: the case of functional upgrading and downgrading Journal of Economic Geography 2016 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.429 10.1093/jeg/lbv044 000381163100004
RODIN, D., STIRBU, i., EKHOLM, O., DZÚROVÁ, D., COSTA, G., MACKENBACH, JP., KUNST, AE. Educational inequalities in blood pressure and cholesterol screening in nine European countries Journal of Epidemiology and Community Health 2012 AO - Sociologie, demografie 3.392 10.1136/jech-2011-200273 000309650500015
PAVLÍNEK, P. The Internationalization of Corporate R&D and the Automotive Industry R&D of East-Central Europe Economic Geography 2012 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.389 10.1111/j.1944-8287.2012.01155.x 000304088600003
HOFFMANN, R., EIKEMO, TA., KULHANKOVÁ, I., DAHL, E., DEBOOSERE, P., DZÚROVÁ, D., OYEN, Hv., RYCHTAŘÍKOVÁ, J. The potential impact of a social redistribution of specific risk factors on socioeconomic inequalities in mortality: illustration of a method based on population attributable fractions Journal of Epidemiology and Community Health 2013 AO - Sociologie, demografie 3.294 10.1136/jech-2011-200886 000311961900010
PAVLÍNEK, P., ŽENKA, J. Upgrading in the automotive industry: Firm-level evidence from Central Europe Journal of Economic Geography 2011 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.261 10.1093/jeg/lbq023 000289627500007
URBAN, A., DAVÍDKOVOVÁ, H., KYSELÝ, J. Heat- and cold-stress effects on cardiovascular mortality and morbidity among urban and rural populations in the Czech Republic International Journal of Biometeorology 2014 DN - Vliv životního prostředí na zdraví 3.246 10.1007/s00484-013-0693-4 000339419900008
HORÁK, J., PELTANOVÁ, A., PODÁVKOVÁ, A., ŠAFÁŘOVÁ, L., BOGUSCH, P., ROMPORTL, D., ZASADIL, P. Biodiversity responses to land use in traditional fruit orchards of a rural agricultural landscape Agriculture, Ecosystems and Environment 2013 EH - Ekologie - společenstva 3.203 10.1016/j.agee.2013.06.020 000325595800009
JAGGER, C., WESTON, C., CAMBOIS, E., VAN OYEN, H., NUSSELDER, W., DOBLHAMMER, G., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., ROBINE, J. Inequalities in health expectancies at older ages in the European Union: findings from the Survey of Health and Retirement in Europe (SHARE) Journal of Epidemiology and Community Health 2011 AO - Sociologie, demografie 3.192 10.1136/jech.2010.117705 000296143300013
KOPAČKOVÁ, V., HLADÍKOVÁ, L. Applying Spectral Unmixing to Determine Surface Water Parameters in a Mining Environment Remote Sensing 2014 DJ - Znečištění a kontrola vody 3.180 10.3390/rs61111204 000345530700043
KUŠKOVÁ, P. A case study of the Czech agriculture since 1918 in a socio-metabolic perspective - From land reform through nationalisation to privatisation Land Use Policy 2013 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.134 10.1016/j.landusepol.2012.05.009 000311193400059
PĚLUCHA, M., KVĚTOŇ, V., JÍLKOVÁ, J. Territorial dimension of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic Land Use Policy 2013 AH - Ekonomie 3.134 10.1016/j.landusepol.2013.01.006 000320971800009
DUŽÍ, B., VIKHROV, D., KELMAN, I., STOJANOV, R., JAKUBÍNSKÝ, J. Household flood risk reduction in the Czech Republic Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 2015 AO - Sociologie, demografie 3.085 10.1007/s11027-013-9504-9 000350993100001
SKALOŠ, J., WEBER, M., TRPÁKOVÁ, I., LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., UHLÍŘOVÁ, L., KUKLA, P. Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes - Case study (Czech Republic) Applied Geography 2011 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.082 10.1016/j.apgeog.2010.10.004 000288971900004
NOVOTNÝ, J., HASMAN, J. The Emergence of Regional Immigrant Concentrations in USA and Australia: A Spatial Relatedness Approach PLoS ONE 2015 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.057 10.1371/journal.pone.0126793 000354543500075
VARILOVA, Z., KROPACEK, J., ZVELEBIL, J., ST'ASTNY, M., VILÍMEK, V. Reactivation of mass movements in Dessie graben, the example of an active landslide area in the Ethiopian Highlands Landslides 2015 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.049 10.1007/s10346-015-0613-2 000361983500011
SMOLÍKOVÁ, J., BLAHŮT, J., VILÍMEK, V. Analysis of rainfall preceding debris flows on the Smědavská hora Mt., Jizerské hory Mts., Czech Republic Landslides 2016 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.049 10.1007/s10346-015-0601-6  
VILÍMEK, V., SMOLÍKOVÁ, J. Scientific research for landslide risk analysis and international education for mitigation and preparedness Landslides 2015 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.049 10.1007/s10346-015-0636-8 000366124000016
KLIMEŠ, J., NOVOTNÝ, J., NOVOTNÁ, I., URRIES, J., VILÍMEK, V., EMMER, A., KUSÁK, M., RAPRE, C., HARTVICH, F., FREY, H. Landslides in moraines as triggers of glacial lake outburst floods: example from Palcacocha Lake (Cordillera Blanca, Peru) Landslides 2016 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.049 10.1007/s10346-016-0724-4  
SUPIYEV, A., KOSSUMOV, A., KASSENOVA, A., NURGOZHIN, T., ZHUMADILOV, Z., PEASEY, A., BOBÁK, M. Diabetes prevalence, awareness and treatment and their correlates in older persons in urban and rural population in the Astana region, Kazakhstan Diabetes Research and Clinical Practice 2016   3.045 10.1016/j.diabres.2015.11.011 000369732000002
MIRIJOVSKY, J., LANGHAMMER, J. Multitemporal monitoring of the morphodynamics of a mid-mountain stream using UAS photogrammetry Remote Sensing 2015 DE - Zemský magnetismus, geodesie, geografie 3.036 10.3390/rs70708586 000360919900016

Akce dokumentů