E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků navazujícího magisterského studia

v akademickém roce 2018/2019 (aktualizace 24. 5. 2018)

 

Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě úředně ověřené plné moci. Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů.

Termíny a místa konání

(termíny zápisů jsou stanoveny Opatřením děkana č. 6/2018)

Termín zápisu Datum Místo konání
Předčasný termín zápisu *
O tento termín je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře.
Tento termín je určen pro uchazeče, kteří se z důvodu výjezdu do zahraničí v rámci programu ERASMUS či ze závažných osobních důvodů nebudou moci dostavit k řádnému termínu zápisu. 

10. července 2018, 10:00 hod

Krajinova posluchárna, Benátská 2, Praha 2
Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů, kteří ukončili studium absolvováním na PřF UK do 30. 6. 2018
 

14. září 2018

9:00 hod. pro programy Biologie (mimo učitelských oborů) a Ekologie a ochrana prostředí
11:00 hod. pro ostatní programy a všechny učitelské obory

Velká geologická posluchárna,
Albertov 6, Praha 2

Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy ostatních fakult UK a jiných vysokých škol
(dopolední informační program, po 12. hod. zápis do studia)

18. září 2018, 9,00 hod.

 

Posluchárna CH1,
Hlavova 8, Praha 2

 

Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů, kteří ukončili studium absolvováním na PřF UK od 1. 7. 2018 do 20. 9. 2018 a náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních, důvodů zúčastnit zápisu 14. a 18. 9. 2018
 

21. září 2018

9:00 hod. pro programy Biologie (mimo učitelských oborů) a Ekologie a ochrana prostředí
11:00 hod. pro ostatní programy a všechny učitelské obory

Velká geologická posluchárna,
Albertov 6, Praha 2

Akce dokumentů