E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků navazujícího magisterského studia

v akademickém roce 2019/2020 (aktualizace 20. 5. 2019)

 

Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě úředně ověřené plné moci. Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů.

Termíny a místa konání

TERMÍN ZÁPISU JE URČEN PRO: DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

Předčasný termín zápisu pro uchazeče, kteří se z důvodu výjezdu do zahraničí v rámci programu ERASMUS či ze závažných osobních důvodů nebudou moci dostavit k řádnému termínu zápisu.

O tento termín je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře.

 9. července 2019
10:00 hod.

Krajinova posluchárna, Benátská 2, Praha 2

- uchazeče, kteří ukončili studium absolvováním na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy do 30. 6. 2019 a budou se zapisovat do studijních programů:

Biologie (mimo učitelských oborů)
Reprodukční a vývojová biologie
Evoluční biologie
Ekologie a ochrana prostředí

13. září 2019
  9:00 hod.

Velká geologická posluchárna, Albertov 6, Praha 2

- uchazeče, kteří ukončili studium absolvováním na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy do 30. 6. 2019 a budou se zapisovat do studijních programů:

Bioinformatika
Chemie, Medicinální chemie, Chemie a fyzika materiálů
Biochemie, Klinická a toxikologická analýza
Geologie, Geobiologie,Hydrologie a hydrogeologie
Geografie, Demografie, Sociální epidemiologie
učitelské obory všech programů

 

13. září 2019
11:00 hod. 

Velká geologická posluchárna, Albertov 6, Praha 2

- uchazeče, kteří ukončili studium absolvováním na fakultách UK mimo Přírodovědeckou fakultu a jiných vysokých školách

(dopolední informační program, po 12. hod. zápis do studia)

17. září 2019
  9:00 hod.

Posluchárna CH1, Hlavova 8, Praha 2

- uchazeče, kteří ukončili studium absolvováním na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy od 1. 7. 2019 do 19. 9. 2019 a budou se zapisovat do studijních programů:

Biologie (mimo učitelských oborů)
Reprodukční a vývojová biologie
Evoluční biologie
Ekologie a ochrana prostředí

- uchazeče, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních, důvodů zúčastnit zápisu 13. a 17. 9. 2019 (= náhradní termín zápisu)

23. září 2019
9:00 hod.

Velká geologická posluchárna,

Albertov 6, Praha 2

- uchazeče, kteří ukončili studium absolvováním na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy od 1. 7. 2019 do 19. 9. 2019 a budou se zapisovat do studijních programů:

Programy:
Bioinformatika
Chemie, Medicinální chemie, Chemie a fyzika materiálů
Biochemie, Klinická a toxikologická analýza
Geologie, Geobiologie,Hydrologie a hydrogeologie
Geografie, Demografie, Sociální epidemiologie
učitelské obory všech programů

- uchazeče, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních, důvodů zúčastnit zápisu 13. a 17. 9. 2019 (= náhradní termín zápisu)

 

23. září 2019
11:00 hod. 

Velká geologická posluchárna,

Albertov 6, Praha 2

Termíny zápisů jsou stanoveny Opatřením děkana č. 6/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020

Akce dokumentů