E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků navazujícího magisterského studia

v akademickém roce 2017/2018 (aktualizace 24. 8. 2017)

 

Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia -  bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě úředně ověřené plné moci. Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů.

Termíny a místa konání

(termíny zápisů jsou stanoveny Opatřením děkana č. 9/2017)

Termín zápisu Datum Místo konání
Předčasný termín zápisu *
O tento termín je nutné požádat prostřednictvím elektronického formuláře.
Než žádost podáte, přečtěte si prosím informace pod tabulkou.

11. července 2017, 10:00 hod

Krajinova posluchárna, Benátská 2, Praha 2
Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy státních závěrečných zkoušek na PřF v jarním zkouškovém termínu
 

15. září 2017

9:00 hod. pro programy Biologie (mimo učitelských oborů) a Ekologie a ochrana prostředí
11:00 hod. pro ostatní programy a všechny učitelské obory

Velká geologická posluchárna,
Albertov 6, Praha 2

Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy ostatních fakult UK a jiných vysokých škol
(dopolední informační program, po 12. hod. zápis do studia)

19. září 2017, 9,00 hod.

 

Posluchárna CH1,
Hlavova 8, Praha 2

 

Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy státních závěrečných zkoušek na PřF v podzimním zkouškovém termínu a náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních, důvodů zůčastnit zápisu 15. a 19.9.2017
 

22. září 2017

9:00 hod. pro programy Biologie (mimo učitelských oborů) a Ekologie a ochrana prostředí
11:00 hod. pro ostatní programy a všechny učitelské obory

Velká geologická posluchárna,
Albertov 6, Praha 2

* Předčasný termín zápisu je určen pro uchazeče, kteří se ze závažných osobních důvodů či z důvodu výjezdu do zahraničí v rámci programu ERASMUS nebudou moci dostavit k řádnému termínu zápisu. 

Akce dokumentů