E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do navazujícího magisterského studia

v akademickém roce 2020/2021 (aktualizace 17. 6. 2020)

 

Dokumenty nutné k zápisu do studia -  bez jejich předložení nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě plné moci. Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů.

Termíny a místa konání

TERMÍN ZÁPISU JE URČEN PRO: DATUM
A MÍSTO KONÁNÍ       
INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

- uchazeče, kteří absolvovali bakalářské  studium na Přírodovědecké fakultě  Univerzity Karlovy do 31. 7. 2020

31. srpna 2020
Posluchárna CH1
Hlavova 8
Praha 2

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v  SIS podle tohoto návodu nejpozději do půlnoci před dnem zápisu

- uchazeče, kteří absolvovali  bakalářské  studium na jiných vysokých školách a na fakultách UK mimo Přírodovědeckou fakultu

15. září 2020
 Posluchárna CH1
Hlavova 8
Praha 2

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v  SIS podle tohoto návodu nejpozději do půlnoci před dnem zápisu.

- uchazeče, kteří absolvovali bakalářské  studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy od 1. 9. do 24. 9. 2020

- uchazeče, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů zúčastnit
zápisu 31. 8. 2020 a 15. 9. 2020 (= náhradní termín zápisu)

 

25. září 2020
Posluchárna CH1
Hlavova 8
Praha 2

 

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v  SIS podle tohoto  návodu nejpozději do půlnoci před dnem zápisu.

Akce dokumentů