E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do navazujícího magisterského studia

v akademickém roce 2021/2022 (aktualizace 21. 9. 2021)

Dokumenty nutné k zápisu do studia -  bez jejich předložení nebude zápis proveden.

Termíny a místa konání

TERMÍN ZÁPISU JE URČEN PRO: DATUM A
MÍSTO KONÁNÍ
INFORMACE A PŘIHLÁŠKA

- uchazeče, kteří absolvovali bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy do 31. 7. 2021

31. srpna 2021

Posluchárna CH2
Hlavova 8
Praha 2

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v modulu Přijímací řízení (návod) nejpozději
den předem.

- uchazeče, kteří absolvovali  bakalářské  studium na jiných vysokých školách a na fakultách UK mimo Přírodovědeckou fakultu

20. září 2021


Posluchárna CH2
Hlavova 8
Praha 2

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v modulu Přijímací řízení (návod) nejpozději
den předem.

- uchazeče, kteří absolvovali bakalářské  studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy od 1. 9. do 24. 9. 2021

- uchazeče, kteří se nemohou ze závažných, zejména zdravotních důvodů zúčastnit
zápisu 31. 8. 2021 a 20. 9. 2021 (= náhradní termín zápisu)

27. září 2021

Posluchárna CH2
Hlavova 8
Praha 2

K termínu zápisu je nutné se přihlásit v modulu Přijímací řízení (návod) nejpozději
den předem.

Zápis v zastoupení je možný na základě plné moci. Po zápisu je nutná studentova osobní návštěva výdejny průkazů.


Informace pro studenty nově zapsané do 1. ročníku studia

Akce dokumentů