E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků doktorského studia

v akademickém roce 2020/2021 (aktualizace 10. 2. 2021)

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku studia - bez jejich předložení nebude zápis proveden

Zápis v zastoupení je možný na základě plné moci. Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů.

Termíny a místa konání 

Prosíme uchazeče, aby se ve všech prostorách PřF UK pohybovali s ústy a nosem zakrytými rouškou a dodržovali patřičné rozestupy. Při vstupu do budov fakulty prosíme o použití dezinfekce. 

Prosíme, přečtěte si před zápisem tyto informace

TERMÍN ZÁPISU JE URČEN PRO: DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
- zahraniční uchazeče mimo Slovensko
(zápis probíhá v anglickém jazyce)

1. března 2021 v 10:00 hod.
Studijní oddělení, Na Slupi 16, Praha 2, 2. patro

-  uchazeče studijních programů biologie 
(zápis probíhá v českém jazyce)

1. března 2021 v 10:00 hod.
Studijní oddělení, Na Slupi 16, Praha 2, 2. patro

-  uchazeče studijních programů chemie, geografie, geologie a environmentálních věd
(zápis probíhá v českém jazyce)

1. března 2021 v 10:00 hod.
Studijní oddělení, Na Slupi 16, Praha 2, 2. patro

Náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu

bude stanoven individuálně po dohodě se studijní referentkou

Studijní oddělení, Na Slupi 16, Praha 2

 

Akce dokumentů