E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků doktorského studia

v akademickém roce 2022/2023 (aktualizace 13. 5. 2022)

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku studia - bez jejich předložení nebude zápis proveden

Termíny a místa konání

TERMÍN ZÁPISU PRO STUDENTY SE ZAHÁJENÍM STUDIA 1. 10. 2022. DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
-  uchazeči studijních programů biologie kromě Filosofie a dějiny přírodních věd, Teoretická a evoluční biologie a Ekologie

(zápis probíhá v českém jazyce)

29. 9. 2022  9:00

Hlavova 8, Posluchárna CH2,
2. patro

-  uchazeči studijních programů chemie, geografie, geologie, Environmentální vědy, Filosofie a dějiny přírodních věd, Teoretická a evoluční biologie a Ekologie

(zápis probíhá v českém jazyce)

29. 9. 2022  11:00

Hlavova 8, Posluchárna CH2,
2. patro

- zahraniční uchazeči mimo Slovensko

(zápis probíhá v anglickém jazyce)

23. 9. 2022  9:00

Benátská 2, Krajinova posluchárna,
2. patro

Náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu
 

bude stanoven individuálně po dohodě se studijní referentkou

Zápis v zastoupení je možný na základě plné moci. Po zápisu je nutná studentova osobní návštěva výdejny průkazů.


Informace pro studenty nově zapsané do 1. ročníku studia

Akce dokumentů