E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků doktorského studia

v akademickém roce 2017/2018 (aktualizace 10.4.2017)

 

Náležitosti k zápisu do 1. ročníku studia - bez těchto náležitostí nebude zápis proveden.

Zápis v zastoupení je možný na základě úředně ověřené plné moci. Pro získání přístupových údajů k CAS pro přihlašování nejen do SIS a pro vydání průkazu studenta UK je však po zápisu nutná osobní účast ve výdejně průkazů.

Termíny a místa konání

(termíny zápisů jsou stanoveny Opatřením děkana č. 9/2017)

Termín zápisu Datum  Místo konání
Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy zahraničních VŠ mimo SR

26. září 2017 v 10:00 hod

Studijní oddělení,
Na Slupi 16, Praha 2
Řádný termín zápisu pro uchazeče všech programů - absolventy vysokých škol v ČR a SR 27. září 2017
9:00 hod pro programy biologické 
13:00 hod pro programy chemické, geografické, geologické a environmentální vědy
Velká geologická posluchárna, Albertov 6, Praha 2
Náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu

bude stanoven individuálně na základě žádosti uchazeče

Studijní oddělení, Na Slupi 16, Praha 2

Akce dokumentů