E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZápisy do prvních ročníků doktorského studia

v akademickém roce 2021/2022 (aktualizace 21. 9. 2021)

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku studia - bez jejich předložení nebude zápis proveden

Zápis v zastoupení je možný na základě originálně podepsané plné moci

Termíny a místa konání 

Vstup do budov fakulty je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám. Po dobu přítomnosti v budovách fakulty jsou uchazeči povinni dodržovat všechna stanovená aktuálně platná protiepidemická opatření.

TERMÍN ZÁPISU JE URČEN PRO: DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
- zahraniční uchazeče mimo Slovensko
(zápis probíhá v anglickém jazyce)

23. září 2021, 10:00 hod.
Posluchárna B14 (Krajinova),
Benátská 2, Praha 2

-  uchazeče studijních programů biologie kromě Filosofie a dějiny přírodních věd, Teoretická a evoluční biologie a Ekologie
(zápis probíhá v českém jazyce)

29. září 2021, 9:00 hod.
Posluchárna CH2
Hlavova 8, Praha 2

-  uchazeče studijních programů chemie, geografie, geologie, Enviromentální vědy, Filosofie a dějiny přírodních věd, Teoretická a evoluční biologie a Ekologie
(zápis probíhá v českém jazyce)

29. září 2021, 11:00 hod.
Posluchárna CH2
Hlavova 8, Praha 2

Náhradní termín zápisu pro uchazeče, kteří se nemohli dostavit k řádnému termínu

bude stanoven individuálně po dohodě se studijní referentkou

Studijní oddělení, Na Slupi 16, Praha 2

Pro většinu centralizovaných informačních systémů UK, např. pro SIS (IS Studium) a Moodle, plně postačuje neověřené heslo pro CAS UK. CIT PřF UK pro založení a používání fakultního účtu na PřF UK požaduje ověřené heslo pro CAS UK. Pro získání hesla umožňujícího nastavení ověřeného hesla pro CAS UK, též pro vydání průkazu studenta UK, je po zápisu do studia nutná osobní účast studenta ve výdejně průkazů UK.
Podrobnější informace k problematice přihlašovacích údajů pro CAS UK viz zde:
Informace o Centrální Autentizační Službě UK
Integrace CAS s fakultním účtem na PřF UK

Akce dokumentů