E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSprávci fakultního Twitteru

 

Twitter je jedním z nejvýzamnějších pilířů současné komunikace vědy, a to především směrem k odborné komunitě. Proto je důležité, aby byl twitterový účet veden v angličtině a přinášel aktuální informace z dění ve vědecké světě.

Oficiální účet PřF UK je spravován na úrovni jednotlivých sekcí.  Jménem fakultního účtu je možné tweetovat i retweetovat z relevantních účtů spojených s fakultou. Pokud budete mít zájem o spojení s fakultním účtem, můžete jej ve svých vlastních tweetech označit (@science_charles) nebo informovat některého ze sekčních správců, aby tweet na fakultním účtu de novo vytvořil (seznam sekčních správců je níže).  Tématem může být nejen upozornění na kvalitní aktuální vědeckou publikaci, ale jakákoliv zpráva ze života fakulty, relevantní zejména pro mimofakultního adresáta komunikujícího v angličitině. 

 

Seznam správců Twitteru/ List of Twitter contributors:

 

Jméno/Name Katedra/Department Oblasti správy/ Responsibilty Zkratka/Abbreviation Kontakt

Mgr. Julie Nekola Nováková 

Katedra filosofie a dějin
přírodních věd/ 

Department of Philosophy and History of Science

menu

Biologie  JN julie.novakova@natur.cuni.cz

Mgr. Roman Figura

Katedra filosofie a dějin přírodních věd /  Philosophy and History of Science Biologie  RF roman.figura@natur.cuni.cz

Bc. Mojmír Polák 

Katedra aplikovné geoinformatiky
a kartografie / Applied Geoinformatics and Cartography
Geografie  MP mojmir.polak@natur.cuni.cz
Bc. Jana Vaněčková Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje/ Department of Social Geography and Regional Development Geografie JV jana.vaneckova@natur.cuni.cz

Mgr. Magdalena Gajdošová

Katedra ekologie/ Ecology Biologie MG magdalena.gajd@gmail.com
Bc. Magda Křelinová Katedra anorganické chemie Chemie MK magda.krelinova@natur.cuni.cz 
Mgr. Filip Tomek, Ph.D. Ústav geologie a paleontologie/ Institute of geology and paleotology Geologie - obecná  + paleontologie/ geology + paleontology FT filip.tomek@natur.cuni.cz

RNDr. Jakub Trubač, Ph.D. 

Ústav geochemie,
mineralogie a
nerostných zdrojů/ Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources
Geologie - geochemie + inženýrská geologie/ Geology, Geochemistry, Engineering Geology JT jakub.trubac@natur.cuni.cz
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.  Ústav pro životní prostředí/ Institute for Environmental Studies Environmental sciences KJ katerina.jandova@natur.cuni.cz
Petr Souček  Odbor vnějších vztahů/ Public Relations Division centrální správa a editace obsahu/ central content management and editing    petr.soucek@natur.cuni.cz
Ing. Kateřina Tušková Odbor vnějších vztahů/ Public Relations Division administrativní zázemí/  administrative background KT katerina.tuskova@natur.cuni.cz

 

Akce dokumentů