E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPromoce absolventů státní rigorózní zkoušky

Promoce se konají dvakrát ročně, zpravidla v květnu a v prosinci (podrobnější informace). Absolventi státní rigorózní zkoušky, kteří mají zájem o slavnostní promoci, se k ní přihlásí nejpozději do 14 dní po úspěšně vykonané zkoušce. V případě pozdějšího přihlášení nelze zaručit zařazení do nejbližšího termínu promoce. 

Diplomy se zhotovují vždy k datu promoce, tedy také dvakrát do roka. Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom vyzvednout po termínu promoce na Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání Odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK, Praha 1, Ovocný trh 3.

Přihláška k účasti na rigorózní promoci

aktualizace 24. 1. 2023

Akce dokumentů