E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTermíny státních rigorózních zkoušek

"

Účastník rigorózního řízení Rigorózní řízení na katedře/ústavu Datum a čas Název obhajované práce
Mgr. Adéla Lohonková Katedra buněčné biologie 14.1.2021 od 10:00 hod. Alergický stav matky nemá vliv na odpověď novorozeneckého imunitního systému na stimulaci alergeny (in vitro)
Mgr. Karolína Lhotáková Katedra buněčné biologie 14.1.2021od 10:00 hod. Příprava a charakterizace myších nádorových linií s ireverzibilně sníženou expresí molekul MHCI
Mgr. Marie Kuklová Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 25.1.2021 od 12:00 hod.

 

Mgr. Hana Kotková Katedra genetiky a mikrobiologie 16.2.2021 od 10:00 hod. Posouzení vhodnosti TD testu pro stanovení perzistence či tolerance u klinických izolátů Staphylococcus aureus
       
       

 

Akce dokumentů