E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTřetí místo v soutěži Evropské kosmické agentury "Get Space Inspired" získal Daniel Paluba

Spojení cestovatelské vášně s výzkumem v oblasti analýzy dat dálkového průzkumu Země - taková myšlenka stojí za navrhovaným projektem SatPlanner, který získal skvělé 3. místo v soutěži Evropské kosmické agentury ESA "Get Space Inspired"!
Daniel Paluba s výhrou. Foto: Josef Laštovička

Cílem soutěže Get Space Inspired bylo shromáždit nápady na využití kosmických technologií v nekosmickém sektoru a představit tak nejlepší technologický transfer z oblasti vesmírných technologií do oblasti pozemních aplikací. Soutěž Get Space Inspired byla vyhlášena Technologickým centrem Praha v rámci projektu Evropské vesmírné agentury ESA Technology Broker.


Daniel Paluba je doktorandem na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie naší fakulty. Věnuje se výzkumu v oblasti dálkového průzkumu Země (DPZ) ve výzkumné skupině EO4Landscape pod vedením doc. Přemysla Štycha. Výsledky své výzkumné činnosti hojně publikuje v prestižních vědeckých časopisech. V případě této soutěže se zaměřil na aplikační oblast a sepsal projekt, který prakticky propojuje výzkum a inovace s podnikatelskou sférou v oblasti transferu družicových dat do konkrétní aplikace.


Navrhovaný projekt SatPlanner je aplikace, jejímž cílem je zefektivnit plánování cest a outdoorových akcí prostřednictvím analýzy družicových dat s přihlédnutím k meteorologickým jevům,  ekologickým ukazatelům a přírodním katastrofám. Aplikace nabídne výsledky analyzovaných dat jak jednotlivcům, tak i cestovním agenturám, organizátorům akcí a dalším společnostem, kteří využijí aktuální a predikovaná data pro plánování svých aktivit v různých částech světa.Součástí získané ceny je finanční odměna ve výši 5 000 eur, která pomůže s dalším rozvojem aplikace a uvedením nápadu do praxe.


Slavnostního předání ceny v rámci veletrhu vesmírných inovací Czech Space Week v Brně se zúčastnil jeho školitel a vedoucí týmu doc. Přemysl Štych (na obrázku vpravo s Ing. Ondřejem Švábem - vedoucí Oddělení kosmických aktivit Ministerstva dopravy České republiky).

Doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (vpravo) s Ing. Ondřejem Švábem, vedoucím Oddělení kosmických aktivit Ministerstva dopravy České republiky, při slávnostním předávání cen

 

Publikováno: Pátek 08.12.2023 13:20

Akce dokumentů