E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografové v Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty

Akademický senát je samosprávný orgán zastupující akademickou obec fakulty (akademické pracovníky a studenty). Mezi jeho nejdůležitější pravomoci patří např. volba kandidáta na děkana, schvalování vnitřních předpisů a hospodaření fakulty. Akademický senát PřF UK má 28 členů, polovina zastupuje akademické pracovníky, polovina studenty. Geografická sekce je od roku 2009 zastoupena celkem šesti senátory. Další informace na webu Akademického senátu.

Zástupci Geografické sekce v zaměstnanecké komoře (volební období 2022–2024)

 

Radim Perlín

předseda senátu
člen legislativní komise
člen komise pro rozvoj

radim.perlin@natur.cuni.cz
+420 2 2195 1383


 

Michal Jeníček

člen ekonomické komise
člen komise pro rozvoj

michal.jenicek@natur.cuni.cz
+420 2 2195 1372

 


Luděk Šídlo

předseda ekonomické komise

ludek.sidlo@natur.cuni.cz
+420 2 2195 1562

 

 

Zástupci Geografické sekce ve studentské komoře
(zvoleni v prosinci 2022)

 


Anna Altová

1. místopředsedkyně senátu fakulty
členka studijní komise
členka komise pro rozvoj

anna.altova@natur.cuni.cz

rovněž zástupkyně v AS UKJiří-Jakub Zévl

předseda komise pro rozvoj
člen legislativní komise
člen ekonomické komise

jiri-jakub.zevl@natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů