E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografové v Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty

Akademický senát je samosprávný orgán zastupující akademickou obec fakulty (akademické pracovníky a studenty). Mezi jeho nejdůležitější pravomoci patří např. volba kandidáta na děkana, schvalování vnitřních předpisů a hospodaření fakulty. Akademický senát PřF UK má 28 členů, polovina zastupuje akademické pracovníky, polovina studenty. Geografická sekce je od roku 2009 zastoupena celkem šesti senátory. Další informace na webu Akademického senátu.

Zástupci Geografické sekce v zaměstnanecké komoře (volební období 2015–2018)

 


Radim Perlín

předseda senátu
člen komise pro rozvoj

radim.perlin@natur.cuni.cz
+420 2 2195 1383

 


Zdeněk Čermák

člen ekonomické komise

zdenek.cermak@natur.cuni.cz
+420 2 2195 1384


 


Milada Matoušková

členka legislativní komise

milada.matouskova@natur.cuni.cz
+420 2 2195 1412

 

 

Zástupci Geografické sekce ve studentské komoře


Jakub Petříček

člen studijní komise

jakub.petricek@natur.cuni.cz

 

 


Tomáš Janík

člen studijní komise
člen komise pro rozvoj

tomas.janik@natur.cuni.cz

 

 


František Ficek

1. místopředseda senátu fakulty
člen studijní komise

frantisek.ficek@natur.cuni.cz

 

 

 

Akce dokumentů