E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografové v Akademickém senátu Přírodovědecké fakulty

Akademický senát je samosprávný orgán zastupující akademickou obec fakulty (akademické pracovníky a studenty). Mezi jeho nejdůležitější pravomoci patří např. volba kandidáta na děkana, schvalování vnitřních předpisů a hospodaření fakulty. Akademický senát PřF UK má 28 členů, polovina zastupuje akademické pracovníky, polovina studenty. Geografická sekce je od roku 2009 zastoupena celkem šesti senátory. Další informace na webu Akademického senátu.

Zástupci Geografické sekce v zaměstnanecké komoře (volební období 2015-2018)

Zástupci Geografické sekce ve studentské komoře

Akce dokumentů