E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Jsou zobrazeny pouze položky, které jsou přístupné veřejně.
Pro zobrazení všech se prosím přihlašte.

Bezcévný večírek 2019

Datum konání 16.12.2019 - 17.12.2019

Přijďte na tradiční vánoční večírek všech algologů, bryologů, lichenologů, mykologů a jejich přátel!

Publikováno 5.12.2019

Geobotanický slunovrat 2019

Datum konání 16.12.2019 - 17.12.2019

Rádi bychom pozvali všechny přátelé geobotaniky na Geobotanický slunovrat 2019!

Publikováno 4.12.2019

T. Cajthaml: Pokročilé sanační nanotechnologie

Datum konání 9.12.2019

Další prezentace v rámci diskusních seminářů z ekologie obnovy a ekotoxikologie. V dekontaminační praxi se používá celá řada přístupů založených na aplikaci fyzikálně chemických metod, nebo mikroorganismů. Velice často se stává, že vzhledem ke specificitě kontaminované lokality je třeba stávající metody upravovat a kombinovat. Tématem semináře je kromě úvodu do sanačních metod ukázka úspěšného vývoje a aplikace kombinované nano-bio technologie pro sanaci směsného reálného znečištění lokality v ČR s využitím nanoželeza a metody biostimulace.

Publikováno 3.12.2019

I. Jongepierová: Udržení a/nebo obnova biodiversity bělokarpatských luk?

Datum konání 25.11.2019

Bělokarpatské louky patří k druhově nejbohatším biotopům světa – alespoň na malé škále. Je to dáno nejen příznivými přírodními podmínkami, ale také tisíciletým působením člověka. Ne vždy však to byl vliv pozitivní, a tak se v posledních 30 letech usiluje nejen o jejich udržení, ale také nápravu.

Publikováno 19.11.2019

L. Kunte: Namibie pohledem botanika

Datum konání 25.11.2019

Další z přednášek pořádaných ČBS a Katedrou botaniky zavede posluchače do Afriky. Na programu budou nejen zajímavé rostliny, i když povídání bude především o nich. Všichni zájemci z řad studentů, členů Společnosti, i široké veřejnosti vítáni!

Publikováno 17.11.2019

Informační den UK

Datum konání 23.11.2019

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na Karlově Univerzitě na Informační den UK, který se koná 23. listopadu 2019 od 9.00 do 16.00 na Albertově, Praha 2. Formou prezentací jednotlivých fakult v posluchárnách a na informačních stáncích představíme celou studijní nabídku a čeká vás i doprovodný program, jehož součástí budou nejrůznější prezentace, výstavy, muzea apod. Těšíme se na vás.

Publikováno 15.11.2019

Akce dokumentů