E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNávod na připojení k SFTP serveru Katedry botaniky

Připojení ke katedrovému serveru zabezpečeným protokolem pro přenos souborů.

Připojení k SFTP serveru Katedry botaniky je jednoduché a i když je to možné provést v nespočetném množství programů, je to v principu stále stejné. Musíte zadat tyto údaje:

  • Server (hostitel): botany.natur.cuni.cz
  • Protokol: SFTP, SCP nebo SSH2
  • Port: 22
  • Uživatelské jméno a heslo ;-)

Každý SSH server (na něm běží SFTP) má unikátní otisk (tzv. fingerprint), který má zajistit, aby si uživatel vždy mohl být jistý, k jakému serveru se připojuje a že není odposlouchávaný. Při prvním přihlášení musíte přijmout klíč Botany. Kdyby se pak v budoucnu změnil, program vás bude dosti důrazně varovat. Aktuální klíč je uveden níže. Pokud by se lišil, znamená to, že komunikace může být odposlouchávána (tzv. man in the middle attack). Aktuální klíč (tučně):

botany:~ # ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
2048 SHA256:LxKIIYG/ky3OgryBGd8i1VdczAIpkOrtXOjJsHNVqQc root@botany (RSA)
botany:~ # ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
256 SHA256:7PsUqRc3L2c5+gyvo0mmiOnWxs28PdknoS+KzgvADVA root@botany (ECDSA)
botany:~ # ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
256 SHA256:nLNg1x0KIeVDs4proTtW42VIqceRuEfNgnAQuz+RHAo root@botany (ED25519)

Můžete si jej ověřit i z příkazové řádky vašeho linuxového stroje (nebo z Mac OS X nebo z Windows pomocí Cygwinu):

$ nmap botany.natur.cuni.cz --script ssh-hostkey
...
| ssh-hostkey:
|   2048 a5:96:33:20:a0:02:cf:17:fc:9d:74:bc:dd:5c:a1:06 (RSA)
|   256 51:03:87:05:7e:7d:fc:f3:7b:42:f7:f4:ef:ae:45:80 (ECDSA)
|_  256 da:d1:07:d8:58:0a:ba:c1:b4:64:5c:d0:33:3c:a3:79 (ED25519)
...

Ale pozor, pokud tento příkaz použijete na fakultě, na 10 minut vás fakultní síť automaticky odpojí (nmap se často používá na průzkum před útokem). :-)

K dispozici je sdílený účet pro předávání souborů a řada účtů pro pracovní skupiny. Na jména a hesla se zeptejte někoho, kdo je zná. ;-) Pokud chcete nějaký účet zařídit, ať už soukromý anebo sdílený s více uživateli, kontaktujte správce.

Také doporučujeme pojmenovávat soubory BEZ diakritiky a BEZ mezer, protože takové znaky se při pohybu po síti kódují do standardní sady ASCII, kterýžto proces je mnohdy chybový.

Multiplatformní

Univerzální mocný nástroj je FileZilla.

Windows

Doporučujeme použít WinSCP který ve formě pluginu slouží pro přístup ze správce Altap Salamander. Ale možností je samozřejmě více.

UNIX (Linux, Mac OS X, Solaris a další)

Možností je opět nespočet. Jako příklad vybíráme gFTP, který je k dispozici v prakticky všech linuxových distribucích (na pár kliků ve správci software). Je dostupný i pro Mac OS X a další operační systémy založené na UNIXu.

Linux

V Linuxu můžete prakticky ve všech správcích souborů zadat do adresního řádku adresu ve tvaru sftp://UZIVATEL@botany.natur.cuni.cz/ nebo sftp://UZIVATEL@botany.natur.cuni.cz:22/ a stisknout Enter. Následně pak zadáte své heslo.

Akce dokumentů