E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeobotanické laboratoře

Pravidla práce v laboratořích oddělení geobotaniky

Pravidla užívání a práce v laboratořích oddělení geobotaniky

Oddělení geobotaniky má v současnosti dvě funkční místnosti označované jako laboratoře – Sedimentovou laboratoř (v přízemí, dveře 28) a laboratoř  S 17 (v suterénu, společně s váhovnou). Dále se vedle Sedimentové laboratoře vyskytuje pracovna pro studenty a tzv. inžovna (místnost za studentskou pracovnou). Všechny místnosti spravuje Blanka Kuklíková (blanka.kuklikova@natur.cuni.cz), linka 1662.

Vzhledem k hojnému využívání laboratoří byly vytvořeny rezervační kalendáře: Geobot. laborka (platí ipro váhy ve váhovně) a Fotokomora (dveře č. 57, pracovna Rudolphovy laboratoře pro paleoekologii https://goo.gl/BEaXyS). Pokud vám nejde do kalendáře zapisovat, požádejte o přístupová práva ke kalendářům správce laboratoří.

Pakliže potřebujete v některé z laboratoří pracovat, rezervujte si vybrané časové okno ve správném kalendáři. Nezapomeňte uvést své celé jméno, e-mail a typ práce či část laboratoře, kterou potřebujete (např. drcení hlíny, digestoř). Díky tomu bude možné zkoordinovat více lidí, kteří pracují v různých částech místnosti. Prosím vězte, že ve všech případech má digitální rezervace přednost!

 

Důležité odkazy:

Kalendář Geobotanická laborka ​​https://goo.gl/1T5uGX

Kalendář Geobotanická laborka - suterén https://goo.gl/q2Gbrt

Kalendář Fotokomora https://goo.gl/dX34De

Stránky Rudolphovy laboratoře pro paleoekologii https://goo.gl/BEaXyS

Příruční knihovna https://goo.gl/ecQQ3V

 

 

Chod inžovny a možnosti vážení na analytických vahách

V inžovně a přilehlých prostorách se vyskytuje velké množství přístrojů a vybavení v majetku Katedry, jež jsou k dispozici studentům pro terénní výzkum. Kompletní seznam vybavení se nachází v sekci Zázemí studentů- Equipment to borrow. Na půjčení jsou zde např. GPSky, kompletní mapy ČR a Slovenska, detektory kovů, různá čidla, samozřejmě snímkovací rámy, sněžnice a další.

Veškeré vybavení si můžete zapůjčit, nikoli však bez předchozí domluvy! Hlašte i výpůjčky drobného nářadí atd. Výpůjčky se zapisují do Listu výpůjček umístěného v inžovně (vedle pracovny studentů) za dveřmi a hlásí správci nebo jeho zástupci.

 

Blanka (správce geobotanických laborek) zastupuje složku organizační a tudíž se stará o:

- věci, které potřebují pravidelnou údržbu nebo kontrolu

- komunikace s firmami: objednávání chemikálií a vybavení, zajišťování komplikovanějších oprav atd.

- kupování věcí do eráru

- na požádání příprava přístrojů, destilky apod.

- po předchozím upozornění pomoc s přístroji i s laboratorními postupy

- běh klimaboxů (doplňování a vylévání vody, výměna zářivek)

- komunikace se správou budov: běžná údržba i velké zakázky. Platí i pro přilehlé místnosti (Brabazid, Čajovna)

- zajišťování volného běhu laborek i pracovny, udržování pořádek a připomínání těm, co to nedělají, doplňování věcí denní potřeby (utěrky, jar, papír do tiskárny, tonery)

- možnost neustálé pomoci typu- kde jsou nádoby téhle velikosti, kam si můžu uložit vzorky a potřebuju půjčit snímkovací rámy...

 

 

Analytické váhy

V suterénní váhovně (společný vchod s laboratoří S17) se v současnosti vyskytují  dvoje váhy s analytickou přesností:

 • nové Precisa 225 SM-DR s přesností d= 0,00001 g, max. 225 g
 • nejnovější Mettler Toledo s přesností d= 0,5 μg, max.6,1 g

 

Pokud potřebujete vážit (především pokud jde o časově náročnou práci), zarezervujte si, prosím, váhy v kalendáři Geobot. laborka (https://goo.gl/1T5uGX).

 

 

Prosíme všechny návštěvníky laboratoří i velké pracovny, aby dodržovali následující laboratorní řád.


1. Všichni, kdož v laboratoři pracují, musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy.

Předpisy jsou vyvěšeny v laboratořích na zdi nebo na dveřích. Prosím všechny nové studenty, kolegy, brigádníky i externí zaměstnance, aby si předpisy prostudovali a toto stvrdili podpisem u správce laboratoří. Těmito předpisy se prosím řiďte! V laboratoři se běžně pracuje s poměrně nebezpečnými látkami, berte na to prosím ohled, i když jen zaléváte kádinkou kytky. Nevěřte, že předchozí uživatel nádobí perfektně umyl a nezapomínejte dodržovat základní bezpečnostní předpisy a laboratorní návyky:

 • V laboratoři se nejí, nepije a nekouří.
 • Veškeré chemikálie se musí nalévat na podnosu.
 • Při práci s nebezpečnými látkami (kyseliny, louhy, rozpouštědla) je nutno používat ochranné pomůcky – rukavice, brýle, štít a  chemický plášť (možnost půjčení v inžovně).
 • S těkavými látkami se pracuje v zapnuté a stažené digestoři.
 • Při výrobě deionizované vody je třeba kontejner umístit do výlevky a přívod vody včas vypnout.
 • Při poleptání kyselinou či louhem:
  • Okamžitě spláchnout dostatečným množstvím vody  a pokračovat v omývání
  • Namazat zklidňující mastí (Panthenol, kalciová mast) – v lékárničce za dveřmi velké pracovny.
 • Nebezpečné látky vylité na zem okamžitě asanujeme sorbentem z modrého kyblíku (zasypeme od okraje ke středům).
 • Před odchodem zkontrolujte, zda jsou zavřená okna a vypnutá voda.
 • Před odchodem si umyjte ruce.

 

2. Ve všech místnostech udržujte pořádek. V laboratořích je třeba po práci uklidit všechny používané chemikálie, umýt nádobí a setřít stoly. Rozbité sklo patří do koše s nápisem SKLO! Laborku ukliďte i pokud máte v plánu přijít opět druhý den odpoledne. Berte v patrnost, že v laboratoři pracují na denní bázi i další lidé a pravidelně je zde vedená výuka!

 

3. Vše si podepisujte!

Vzorky ukládané do suterénní laborky musí být čitelně označeny jménem majitele a školitele a rokem sběru. Velké množství vzorků (např. půdních) ukládejte do krabic. Vzorky, na kterých v současnosti pracujete (např. drcení, promývaní hlíny, sušení biomasy), rovněž podepisujte! Velkoobjemové vzorky (např. biomasy), které potřebujete uložit, oznamte správci. Vhodné místo pro uskladnění nemusí být v laboratoři.

Odcházíte-li na oběd apod., ukliďte nebezpečné chemikálie a svou práci označte jménem, důvodem a délkou nepřítomnosti (např. jdu na oběd, vrátím se ve dvě).


4. V laborce a pracovně se v současnosti vyskytuje několik ledniček. Prosím, abyste respektovali následující rozdělení: lednice v pracovně - jídlo a pití; lednice v chodbě a laborkách - vzorky.


5. Pokud potřebujete nějaké chemikálie, vždy se nejprve zkuste zeptat správce, ať se nekupují zbytečně. Zajišťujeme i objednávání chemikálií z fakultního skladu na váš grant.

 

 

Akce dokumentů