E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKuchyňka

V prostoru staronové kuchyňky (č.dv.106) byl nainstalován nový kávovar (viz. foto). Máme zde vytvořen fungující systém placení za kávu a zároveň zásobování kávou z nedaleké pražírny Kaldi ve Vyšehradské ulici několika zodpovědnými osobami. Chceme tímto nabídnout všem dalším zájemcům z katedry účast na tomto společném podniku, který jak doufáme rozproudí mnohé diskuze nad dopoledním (10:15) nebo odpoledním (14:15) šálkem dobré kávy (případně i čaje), polední společné obědvání nevyjímaje.

Podmínky jsou následující:

  • Přístup do kuchyňky (klíče) dostanete po dohodě od Ondry Koukola. Bude vydán jeden klíč na místnost. Podobný system funguje spolehlivě i v DNA laboratoři. Pokud přijdete na “blind” bez klíče, tak ťukejte a nevyužívejte lidi v Myko a Palyno pracovně jako dveřníky.
  • Za kávu se platí, v současné chvíli 8 Kč
  • Mléko bude k dispozici v lednici označené jako “káva”
  • Spotřebu plaťte hned nebo zaznamenejte do sešitu a zaplaťte celou sumu později do kasičky na bezpečném místě (bude oznámeno)
  • Dojde-li zrnková káva, kontaktujte zodpovědné osoby případně obstarejte novou v kavárně Kaldi, Vyšehradská 37. V žádném případě do kávovaru nesypte jiné druhy kávy pořízené např. v supermarketu!
  • Vodu můžete využívat filtrovanou v konvici BRITA, o její provoz a výměnu patron se stará Ondra Koukol.
  • V žádném případě neodnášejte nádobí pryč (hrnky, lžičky, apod.)
  • UDRŽUJTE ČISTOTU!

Zodpovědné osoby: Ondra Koukol (místnost), Eva Horčičková, Petr Kuneš (za  kávu, přidat se mohou další po dohodě)

Rezervace

Kuchyňku je možné si rezervovat pro různé schůzky. Rezervace ovšem neznamená, že nebudete rušeni. Mějte na paměti, že jde o průchozí místnost, která zároveň má především sloužit své primární funkci tedy kuchyňce. NESLOUŽÍ JAKO UČEBNA!

Rezervaci můžete zadat zde. Kalendář je sdílený se všemi pracovníky a doktorandy katedry.

Akce dokumentů