E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Katedra experimentální biologie rostlin zajišťuje řadu vzdělávacích programů. Její členové zajišťují řadu přednášek, školí bakalářské, magisterské a doktorské práce, ale podílejí se i na programech celoživotního vzdělávání (U3V), nebo specifických kurzech pro učitele.    

ilustrační fotografie

Přehled studijních plánů a termínů pro Přírodovědeckou fakultu naleznete v Karolínce.

Bakalářské studium

Tato základní úroveň studia se řídí obecnými podmínkami specifickými pro biologickou sekci. Pokud máte zájem se v budoucnu zaměřit právě na studium biologie rostlin, doporučujeme tomu upravit i Váš výběr přednášek dle doporučeného studijního plánu uvedeného v "modré Karolince".  Pro možná upřesnění, či zodpovězení případných otázek kontaktujte našeho studijního poradce.

  • studijní poradce bakalářského oboru biologie:

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat.

 


Magisterské studium

​V rámci navazujícího magisterského studia nabízí KEBR tři studijní zaměření :

 


Doktorské studium

Katedra zajišťuje v této nejvyšší úrovni vysokoškolského vzdělání studijní program ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN. 


Erasmus

 


Programy celoživotního vzdělávání

Univerzita 3. věku

Univerzita třetího věku je specifickým programem celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v seniorském věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti biologie rostlin. 

 

 

 

Akce dokumentů