E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednášky zajišťované katedrou

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK, CVIČENÍ A SEMINÁŘŮ

Předměty evidované v SISu pro akademicky rok 2016/2017  

Kód Předmět Garant Přednášející
MB130P88 Anatomie a fyziologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Kofroňová Monika
Lhotáková Zuzana
Ševčíková Hana
Tylová Edita
MB130P35 Anatomie a morfologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Bartáková Drahomíra
Čertner Martin
Čertnerová Dora
Chudáčková Hana
Kubínová Zuzana
Kutík Jaromír
Lhotáková Zuzana
Neuwirthová Eva
Petružálková Markéta
Prančl Jan
Radochová Barbora
MB130P62 Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace) Albrechtová Jana Albrechtová Jana
 
MB130P61 Anatomie rostlin Votrubová Olga Jánská Anna
Kramná Barbara
Soukup Aleš
Šustr Marek
Tylová Edita
Votrubová Olga
MB130P61E Anatomie rostlin Soukup Aleš Soukup Aleš
Votrubová Olga
Tylová Edita
MB150C28 Biologie buňky - praktická cvičení, část třetí: rostlinná buňka Černý Jan Kateřina Schwarzerová
MB130P73

Biologie eukaryotické buňky - nevyučován

Žárský Viktor Žárský Viktor
MB130P76 Biologie orchidejí Ponert Jan Ponert Jan
MB130P66 Biologie půdy - nevyučován Voříšek Karel Voříšek Karel
MB130P34 Biologie rostlinné buňky Žárský Viktor Cvrčková Fatima
Kulich Ivan
Potocký Martin
Žárský Viktor
MB130P19I Biotechnologie a genové inženýrství rostlin Opatrný Zdeněk Bříza Jindřich
Kusendová Miluše
Fischer Lukáš
Honys David
Křístková Marie
Macek Tomáš
Opatrný Zdeněk
Smýkal Petr
MB130P32 Botanická mikrotechnika Soukup Aleš Soukup Aleš
MB130P47 Cytoskelet rostlin - nevyučován Schwarzerová Kateřina Schwarzerová Kateřina
MB130P47E Cytoskelet rostlin - nevyučován Schwarzerová Kateřina Schwarzerová Kateřina
MB130P54 Ekofyziologie mykorrhizních symbióz Vohník Martin Vohník Martin
Vosátka Miroslav
MB130P90 Ekofyziologie rostlin a ekosystémy Pokorný Jan Pokorný Jan
MB130P17 Energetický metabolismus rostlin Fischer Lukáš Fischer Lukáš
MB130C79 Exkurze: experimentální biologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana
MB130P21 Fotomorfogeneze Konrádová Hana Konrádová Hana
MB130P15 Fytohormony Zažímalová Eva Klára Hoyerová
Radomíra Vaňková
Zažímalová Eva
 
MB130P15E Fytohormony Zažímalová Eva Radomíra Vaňková
Zažímalová Eva
MB130P44 Fytopatologie - nevyučován Čeřovská Noemi Čeřovská Noemi
MB130P31 Fyziologická anatomie rostlin Soukup Aleš Soukup Aleš
Votrubová Olga
MB130P22 Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Kohout Petr
Pokorný Jan
MB130P22E Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech Albrechtová Jana Kohout Petr
MB130P13 Fyziologie rostlin 

(Praktikum k přednášce)
Žárský Viktor
Mašková Petra
Čermák Vojtěch
Kofroňová Monika
Konrádová Hana
Kulich Ivan
Lukešová Tereza
Mašková Petra
Ševčíková Hana
Šustr Marek
Tylová Edita
Žárský Viktor
MB130P13E Fyziologie rostlin 

(Praktikum k přednášce)
Žárský Viktor
Mašková Petra
Čermák Vojtěch
Kofroňová Monika
Konrádová Hana
Kulich Ivan
Lukešová Tereza
Mašková Petra
Ševčíková Hana
Šustr Marek
Tylová Edita
Žárský Viktor
MB130P74 Fyziologie rostlin - pro učitelské kombinace Lhotáková Zuzana Lhotáková Zuzana
MB130C14E Praktikum z fyziologie rostlin Hála Michal Hála Michal
MB130C14A Praktikum z fyziologie rostlin Hála Michal Hála Michal
Konrádová Hana
Pecková Eva
Růžičková Martina
Vohník Martin
MB130P14 Fyziologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Fischer Lukáš
Petrášek Jan
MB130P14E Fyziologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Fischer Lukáš
Petrášek Jan
MB130P13 Fyziologie rostlin - Praktikum k přednášce Žárský Viktor
Mašková Petra
Čermák Vojtěch
Kofroňová Monika
Konrádová Hana
Kulich Ivan
Lukešová Tereza
Mašková Petra
Ševčíková Hana
Šustr Marek
Tylová Edita
Žárský Viktor
MB130C74 Fyziologie rostlin (praktikum) - pro učitelské kombinace Tylová Edita Čermák Vojtěch
Kofroňová Monika
Konrádová Hana
Lukešová Tereza
Mašková Petra
Ševčíková Hana
Šustr Marek
Tylová Edita
MB130C14 Fyziologie rostlin (praktikum) - nevyučován Hála Michal Hála Michal
MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost Albrechtová Jana Albrechtová Jana
MB130P60 Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj Albrechtová Jana Albrechtová Jana
MB130P60E Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj -  nevyučován Albrechtová Jana Albrechtová Jana
MB130P63 Masožravé rostliny Srba Miroslav Adamec Lubomír
Srba Miroslav
Šonka Josef
MB130P01 Metody analýzy obrazu a stereologie pro biology Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Janáček Jiří
Kubínová Lucie
Kubínová Zuzana
Lhotáková Zuzana
Radochov8 Barbora
MB130P70 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě II:informace a náhoda - nevyučován Zimmermann Karel Zimmermann Karel
MB130P71 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě III:počítačové modelování a simulacesace a popis systémů - nevyučován Zimmermann Karel Zimmermann Karel
MB130P69 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě I:organisace a popis systémů - nevyučován Zimmermann Karel Zimmermann Karel
MB130P91 Minerální výživa rostlin Tylová Edita Tylová Edita
MB130P46 Molekulární genetika rostlin Fischer Lukáš Fischer Lukáš
MB130P46E Molekulární genetika rostlin Fischer Lukáš Fischer Lukáš
MB130S50 Odborný seminář oboru Anatomie a fyziologie rostlin (1. ročník) Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Cvrčková Fatima
MB130S50L Odborný seminář oboru Anatomie a fyziologie rostlin (1. ročník) Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Cvrčková Fatima
MB130S51 Odborný seminář oboru Anatomie a fyziologie rostlin (2. ročník) Albrechtová Jana Albrechtová Jana
MB130S51L Odborný seminář oboru Anatomie a fyziologie rostlin (2. ročník) Albrechtová Jana Albrechtová Jana
MB130S1 Pokroky v biologii rostlin Cvrčková Fatima Cvrčková Fatima
MB130P16 Praktické základy vědecké práce Petrášek Jan Petrášek Jan
MB130P16E Praktické základy vědecké práce Petrášek Jan Petrášek Jan
MB130C30E Praktikum: Rostlinná buňka Schwarzerová Kateřina Havelková Lenka
Krtková Jana
Schwarzerová Kateřina
Vosolsobě Stanislav
MB130C30 Praktikum: Rostlinná buňka Schwarzerová Kateřina Cifrová Petra
Schwarzerová Kateřina
MB130C34 Praktikum z buněčné a molekulární biologie rostlin - nevyučován Žárský Viktor Žárský Viktor
MB130P89 Příběhy z evoluce rostlinné signalisace Vosolsobě Stanislav Vosolsobě Stanislav
MB130P89 Příběhy z evoluce rostlinné signalisace Vosolsobě Stanislav Vosolsobě Stanislav
MB130P30 Rostlinná cytologie Schwarzerová Kateřina Schwarzerová Kateřina
Fišerová Jindřiška
MB130P11 Rostlinné explantáty Lipavská Helena Kofroňová Monika
Konrádová Hana
Lipavská Helena
MB130P11E Rostlinné explantáty Lipavská Helena Lipavská Helena
Mašková Petra
MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace Lipavská Helena Lipavská Helena
Smýkal Petr
MB130P23 Rostliny a stres Hála Michal Hála Michal
Burketová Lenka
Lipavská Helena
Soukup Aleš
Vaňková Radomíra
MB130P78 Růst a vývoj rostlin Honys David Honys David
Petrášek Jan
MB130C78 Růst a vývoj rostlin Petrášek Jan Bokvaj Pavel
Kulichová Katarína
Cifrová Petra
Libus Jiří
Petrášek Jan
MB130C72 Praktikum Růst a vývoj rostlin pro učitelské kombinace Petrášek Jan Petrášek Jan
MB130P64 Stabilní izotopy v biologii rostlin a ekologii - nevyučován Šantrůček Jiří Šantrůček Jiří
MB130P58 Svět RNA a bílkovin Honys David Honys David
Fíla Jan
MB130P58E Svět RNA a bílkovin Honys David Honys David
Fíla Jan
MB130P67 Symbiózy mezi rostlinami a mikroorganismy Kohout Petr Kohout Petr
MB130T22 Terénní praktikum z ekofyziologie rostlin Pokorný Jan Pokorný Jan
MB130P12 Transport a distribuce látek v rostlinách Lipavská Helena Lipavská Helena
MB130C52 Úvod do bioinformatiky Cvrčková Fatima Cvrčková Fatima
MB130C52E Úvod do bioinformatiky Cvrčková Fatima Cvrčková Fatima
MC250P05N Úvod do biologie rostlin Cvrčková Fatima Cvrčková Fatima
Albrechtová Jana
Mašková Petra
MB130P18E Vodní provoz rostlin - nevyučován Pospíšilová Jana Pospíšilová Jana
MB130P92 Vodní provoz rostlin Lhotáková Zuzana Lhotáková Zuzana
Urban Milan
MB130P53 Vybrané kapitoly z biochemie rostlin Hála Michal Hála MIchal
Zažímalová Eva
MB130P28 Vybrané kapitoly z explantátových kultur Tichá Ingrid Tichá Ingrid
MB130P55 Vybrané kapitoly z vývojové genetiky rostlin Friml Jiří Friml Jiří
MB130P51 Vývojová biologie rostlin - nevyučován Žárský Viktor Žárský Viktor
MB130P65 Xenobiochemie rostlin - nevyučován Podlipná Radka Podlipná Radka
MB130P75 Základy cytometrických metod - nevyučován Doležel Jaroslav Doležel Jaroslav
MB130P08 Základy zahradnictví Tylová Edita Ponert Jan
Šonka Josef
Tyč Dimitrij
Tylová Edita
MB130C73 Základy zahradnictví Tylová Edita Tylová Edita
MB160C45 Mikroskopická technika Hampl Vladimír Albrechtová Jana, Hampl Vladimír, Hyliš Miroslav, Sacherová Veronika, Šebesta Ondřej
MB160C66 Mikroskopická technika pro učitele Hampl Vladimír Hampl Vladimír, Šebesta Ondřej

Akce dokumentů