E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednášky zajišťované katedrou

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK, CVIČENÍ A SEMINÁŘŮ

Aktuální seznam přednášek a zda je předmět letos vyučován naleznete v SIS.

Zimní semestr

Kód Název Garant(i) Rozsah, examinace E-Kredity
MB130P88 Anatomie a fyziologie rostlin prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. zimní s.:3/1 Zk [HT] 5
MB130P35 Anatomie a morfologie rostlin prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 5
MB130P62 Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace) prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. zimní s.:2/2 Zk [HT] 4
MB130P61 Anatomie rostlin RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 5
MB130P61E Anatomie rostlin RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 5
MB130P34 Biologie rostlinné buňky Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. zimní s.:3/1 Zk [HT] 5
MB130P19I Biotechnologie a genové inženýrství rostlin Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P32 Botanická mikrotechnika RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 5
MB130P54 Ekofyziologie mykorhizních symbióz RNDr. Martin Vohník, Ph.D. zimní s.:1/1 Z+Zk [HT] 3
MB130P21 Fotomorfogeneze RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P44 Fytopatologie doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P74 Fyziologie rostlin Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. zimní s.:3/0 Zk [HT] 4
MB130P13E Fyziologie rostlin Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.RNDr. Petra Mašková, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 5
MB130P13 Fyziologie rostlin Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.RNDr. Petra Mašková, Ph.D. zimní s.:2/3 Z+Zk [HT] 5
MB130C74 Fyziologie rostlin (praktikum) RNDr. Edita Tylová, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 1
MB130P60 Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P63 Masožravé rostliny RNDr. Miroslav Srba, Ph.D. zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 3
MB130P01 Metody analýzy obrazu a stereologie pro biology prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 3
MB130P46 Molekulární genetika rostlin RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P46E Molekulární genetika rostlin RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130S50 Odborný seminář experimentální biologie rostlin (1. ročník) prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 1
MB130S51 Odborný seminář experimentální biologie rostlin (2. ročník) prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 1
MB130P16E Praktické základy vědecké práce RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 2
MB130P16 Praktické základy vědecké práce RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 2
MB130C30 Praktikum Rostlinná buňka RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. zimní s.:0/3 Z [DS] 2
MB130P30 Rostlinná cytologie RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. zimní s.:3/0 Zk [HT] 4
MB130P11 Rostlinné explantáty doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 5
MB130P11E Rostlinné explantáty doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 5
MB130P23 Rostliny a stres RNDr. Michal Hála, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130C78 Růst a vývoj rostlin RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. zimní s.:0/2 Z [HT] 2
MB130P20E Růst a vývoj rostlin doc. Jan Marc zimní s.:2/0 Zk [TS] 3
MB130P78 Růst a vývoj rostlin doc. RNDr. David Honys, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130C72 Růst a vývoj rostlin (praktikum) RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. zimní s.:0/1 Z [HT] 1
MB130P64 Stabilní izotopy v biologii rostlin a ekologii prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. zimní s.:2/1 Zk [HT] 3
MB130P67 Symbiózy mezi rostlinami a mikroorganismy Mgr. Petr Kohout zimní s.:1/0 Zk [HT] 2
MB130P12 Transport a distribuce látek v rostlinách doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130C52E Úvod do bioinformatiky doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. zimní s.:0/2 Z [HT] 2
MB130C52 Úvod do bioinformatiky doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. zimní s.:0/2 Z [HT] 2
MB130P18E Vodní provoz rostlin RNDr. Jana Pospíšilová, CSc. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P53 Vybrané kapitoly z biochemie rostlin RNDr. Michal Hála, Ph.D. zimní s.:2/0 Zk [HT] 3

Letní semestr

Kód Název Garant(i) Rozsah, examinace E-Kredity
MB130C79 Exkurze:experimentální biologie rostlin prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. letní s.:0/2 Z [DS] 1
MB130C14E Praktikum z fyziologie rostlin RNDr. Michal Hála, Ph.D. letní s.:0/1 Z [TS] 2
MB130P89 Příběhy z evoluce rostlinné signalisace Mgr. Stanislav Vosolsobě letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P08 Základy zahradnictví RNDr. Edita Tylová, Ph.D. letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 2
MB130C73 Základy zahradnictví RNDr. Edita Tylová, Ph.D. letní s.:0/2 Z [HT] 1
MB130P47E Cytoskelet rostlin RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P76 Biologie orchidejí RNDr. Jan Ponert, Ph.D. letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 3
MB130P31 Fyziologická anatomie rostlin RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. letní s.:3/1 Z+Zk [HT] 5
MB130C14A Praktikum z fyziologie rostlin RNDr. Michal Hála, Ph.D. letní s.:0/1 Z [TS] 3
MB130P22E Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 4
MB130P91 Minerální výživa rostlin RNDr. Edita Tylová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MC250P05N Úvod do biologie rostlin doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130S50L Odborný seminář experimentální biologie rostlin (1. ročník) prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. letní s.:0/2 Z [HT] 1
MB130S51L Odborný seminář experimentální biologie rostlin (2. ročník) prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. letní s.:0/2 Z [HT] 1
MB130P75 Základy cytometrických metod prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. letní s.:1/0 Zk [HT] 2
MB130P47 Cytoskelet rostlin RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P51 Vývojová biologie rostlin Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. letní s.:3/1 Zk [HT] 5
MB130P65 Xenobiochemie rostlin RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. letní s.:1/1 Z+Zk [HT] 2
MB130P66 Biologie půdy prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130C34 Praktikum z buněčné a molekulární biologie rostlin Prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. letní s.:0/1 Z [TS] 2
MB130P90 Ekofyziologie rostlin a ekosystémy prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130T22 Terénní praktikum z ekofyziologie rostlin doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. letní s.:0/1 Z [TS] 2
MB130P55 Vybrané kapitoly z vývojové genetiky rostlin prof. Jiří Friml, Ph.D. letní s.:1/0 Zk [TS] 3
MB130P58E Svět RNA a bílkovin doc. RNDr. David Honys, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P14 Fyziologie rostlin prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 4
MB130P14E Fyziologie rostlin prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 4
MB130P15E Fytohormony Ing. Klára Hoyerová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 4
MB130P15 Fytohormony Ing. Klára Hoyerová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 4
MB130P55E Vybrané kapitoly z vývojové genetiky rostlin prof. Jiří Friml, Ph.D. letní s.:1/0 Zk [TS] 3
MB130P58 Svět RNA a bílkovin doc. RNDr. David Honys, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P60E Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130C14 Praktikum z fyziologie rostlin RNDr. Michal Hála, Ph.D. letní s.:0/1 Z [TS] 2
MB130P17 Energetický metabolismus rostlin RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P93 Mykorhizní symbióza Mgr. Petr Kohout letní s.:2/0 Zk [HT] 3
MB130P22 Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. letní s.:3/0 Zk [HT] 4
MB130P92 Vodní provoz rostlin Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. letní s.:2/0 Zk [HT] 3

 

Akce dokumentů