E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnatomie a fyziologie rostlin

(MB130S50, MB130S50L, MB130S51, MB130S51L)

Zimní semestr 2019/2020

garant prof. Jana Albrechtovádoc. Fatima Cvrčková 

Semináře se konají vždy v úterý od 15:00 hodin v seminární místnosti Katedry experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Viničná 5, 2. patro, č. dv. 213 - na konci chodby. Na 60 minutovou přednášku navazuje obecná diskuse do 16:30 hod. Seminářů se obecně účastní i řada dalších posluchačů z řad členů katedry, interních a externích a hostů. 
 


Informace pro studenty: 
Semináře jsou povinné pro studenty, kteří je mají zapsané ve studijním plánu. K získání zápočtu je nutná účast na seminářích, doložitelná prezenční listinou a pro získání zápočtu je možné mít maximálně 2 neúčasti. 

Program ke stažení ZDE.

1.10.2019

"domlouvací" seminář

Stanovení termínů výuky volitelných předmětů.

PDF

8.10.2019

Ozvěny z vědeckých setkání

PDF

15.10.2019

Jak se uvádí věda do praxe?

Ing. Mgr. Jana Pilátová

(KEBR, PřF UK)

PDF

22.10.2019

Využití metod molekulární biologie pro šlechtění ječmene pro České pivo

RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

(Výzkumný ústav rostlinné výrovy, v.v.i.)

PDF

29.10.2019

Plant growth-promoting bacteria from Arabian deserts as biofertilizers

Dr. Lukáš Synek

(ÚEB AV ČR)

PDF

5.11.2019

Světelné znečištění a jeho vliv na biologické hodiny organismů

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. (1),

a s komentáři pro rostliny RNDr. Hana Konrádová, (2)

(1)  Katedra fyziologie Přírodovědecké fakulty UK; (2) KEBR PřF UK s komentáři pro rostliny

PDF

12.11.2019

Jak mechorosty  k průduchům přišly a k čemu jim jsou 
aneb umírněná taškařice prvopočátků fotosyntézy, 
regulace výdeje vody a vůbec terestrializace

RNDr. Jiří Kubásek, Ph.D.

(Katedra Experimentální biologie rostlin, PřF JU & Ústav molekulární biologie rostlin, BC AVČR v.v.i.)

PDF

19.11.2019

PIN2 - tossed and turned: Brassinosteroid signaling delimits root gravitropism via sorting of the Arabidopsis PIN2 auxin transporter

Dr.nat.techn. Katarzyna Retzer

(Institute of Experimental Botany of Academy of Sciences of Czech Republic,​ Laboratory of Hormonal Regulations in Plants)

PDF

26.11.2019

Shedding light on leaves: photosynthesis and functional leaf anatomy

Dr. Daniel Tholen

(Institute of Botany, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Austria)

PDF

3.12.2019

Virus zakrslosti pšenice – 60 let od jeho objevu v Čechách

Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

(VÚRV, Praha)

PDF

10.12.2019

Pravdivý příběh o fosfolipase Da1, senescenci listů a toxicitě hořčíku

RNDr. Jan Martinec, CSc.

(Ústav experimentální botaniky AV ČR)

PDF

17.12.2019

Vánoční seminář

 

7.1.2020

Seminářové ozvěny 

 

 

Semináře 2018/2019

Semináře 2017/2018

Semináře 2016/2017

Semináře 2015/2016

Archiv seminářů 2007-2015 

 

 

Akce dokumentů