E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnatomie a fyziologie rostlin - 2017/2018

(MB130S50, MB130S50L, MB130S51, MB130S51L)

Program seminářů Letní semestr:

20. 2. 2018 "domlouvací" seminář. Stanovení termínů výuky volitelných předmětů. PDF
27.2.2018

 

Root growth inhibition by auxin – an old story full of surprises

Matyáš Fendrych, Ph.D.
(KEBR, PřF UK)

PDF
6.3.2018

 

Život na špičce aneb vztahy proteinů a membrán v polárním růstu (nejen) rostlinných buněk

Ing. Martin Potocký Ph.D.
(Laboratoř buněčné biologie, UEB AV ČR, v.v.i.)

PDF
13.3.2018

 

Šlechtění ovoce – pohled do praxe

Ing. Lubor Zelený a Ing. Veronika Nekvindová, Ph.D.
(Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.)

PDF
20.3.2018

 

Vývoj samčího gametofytu tabáku: cesta od fosfoproteomu k vybraným kandidátním genům

RNDr. Jan Fíla, Ph.D.
(Laboratoř biologie pylu, UEB AVČR, v.v.i.)

PDF
27.3.2018

 

Niektoré nové pohľady na dynamiku proteínov plazmatickej membrány rastlinných buniek

Doc. RNDr. Ján Jásik, CSc. 
(Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity, SAV, Bratislava)

PDF
3.4.2018

 

Jak zvládnout nevyhnutelné a jak se vyhnout nezvladatelnému: poslední trendy na poli změny klimatu

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.
(Ústav výzkumu globální změny AV ČR)

PDF
10.4.2018

 

Klimatická změna jako nejvážnější globální riziko

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.
(Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova)

PDF
17.4.2018

 

Auxin transport and signaling for cell polarity and development

Prof. Jiri Friml, Ph.D., Dr.rer.nat.
(Institute of Science and Technology Austria (IST Austria))

PDF
24.4.2018

 

Světlo jako významný regulační faktor produkce rostlinných polyfenolů a role těchto látek ve fotoprotektivních mechanismech rostlin

Mgr. Jakub Nezval, Ph.D. 
(Ostravská univerzita v Ostravě, PřF, Katedra fyziky, Environmentální centrum)

PDF
1.5.2018 Státní svátek  
8.5.2018 Státní svátek  
15.5.2018 Ozvěny seminářů  

 


Program seminářů Zimní semestr:

Program seminářů ke stažení ZDE.

3. 10. 2017 "domlouvací" seminář. Stanovení termínů výuky volitelných předmětů. PDF
10.10.2017 Ohlasy vědeckých setkání PDF
17.10.2017

 

Čím se živí mykoheterotrofní rostliny
- přenos uhlíku a energie z mykorhizních hub do orchidejí

RNDr. Jan Ponert
(KEBR, PřF UK)

PDF
24.10.2017

 

Location and activity of cambial stem cells in the Arabidopsis root

Ondřej Smetana Ph.D.
(Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland)

PDF
31.10.2017

 

Root Apex Navigation via Light Gradients, Sound Waves and Volatiles

Prof. František Baluška, Ph.D.
(Department of Plant Cell Biology, University of Bonn)

PDF
7.11.2017

 

Procházka mitochondriálním transkriptomem silenky obecné

RNDr. Helena Štorchová, CSc. 
(Laboratoř reprodukce rostlin, Ústav experimentální botaniky AV ČR)

PDF
14.11.2017

 

Pokroky v syntéze a analýze cytokininů

Mgr. Karel Doležal, DSc. a  Mgr. Jan Holub
(Laboratoři růstových regulátorů PřF UP & UEB AV ČR Olomouc a Oddělení chemické biologie a genetiky Centra regionu Haná pro zemědělský a biotechnologický výzkum; Jan Holub s.r.o.)

PDF
21.11.2017

 

Ze života pohlavních chromozomů aneb co nás čeká a nemine

RNDr. Roman Hobza, Ph.D.
(Biofyzikální ústav, AVČR, Brno; Ústav experimentální botaniky, AVČR, Olomouc)

PDF
28.11.2017

 

Plant membrane trafficking: How to avoid getting sick and conquer the world

Ass. Prof. Dr. Mads Eggert Nielsen
Department of Plant and Environmental Sciences, Copenhagen Plant Science Center (CPSC), University of Copenhagen, Thorvaldsensvej 40, DK-1871 Frederiksberg C, Denmark)

PDF
5.12.2017

 

A ticket to ride: diploid CONSTANS allele tapped in secondary railway colonization by tetraploid Arabidopsis arenosa

Dr. Pierre Baduel 
(Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure (IBENS), Paris)

PDF
12.12.2017 Seminářové ozvěny PDF
19.12.2017 Vánoční seminář PDF

 

Akce dokumentů