E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnatomie a fyziologie rostlin - 2016/2017

(MB130S50, MB130S50L, MB130S51, MB130S51L)

Letní semestr 2016/2017

garant prof. Jana Albrechtovádoc. Fatima Cvrčková 

Program seminářů ke stažení ZDE.

Program seminářů:

21. 2. 2017 "domlouvací" seminář Stanovení termínů výuky volitelných předmětů. PDF
28. 2. 2017 Dr. Arthur K. Tugume (Department of Plant Sciences, Makerere University, Uganda) Unravelling the Mechanisms of recovery of banana plantations from banana Xanthomonas wilt (BXW) infection PDF
7. 3. 2017 prof. RNDr. Jiří Kolafa CSc. (Ústav fyzikální chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, VŠCHT) Struktura a neobvyklé vlastnosti vody z pohledu fyzikální chemie PDF
14. 3. 2017 Mgr. Ivan Kulich, Ph.D. (KEBR, PřF UK) Exocytóza kalóza syntáz a jejich role v ukládání křemíku do buněčné stěny - aneb proč chlupy kopřivy žahají PDF
21. 3. 2017 doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. (katedra zoologie; PřF UK a NÚDZ) Komu záleží na p-hodnotách? Alternativní přístupy ke statistickému testování PDF
28. 3. 2017 RNDr. Dana Holá, Ph.D. (Katedra mikrobiologie a genetiky, Laboratoř genetiky rostlin, PřF UK, Praha) Rostliny, sucho a proteomika: (ne)realita proteomických studií PDF
4. 4. 2017 Dr. Alex Jones (Life Sciences, University of Warwick) Membrane traffic in the plant root PDF
11. 4. 2017 Ing. Jaroslav Čepl, CSc. (Výzkumný ústav bramborářský) Brambory ty se hoděj ke všemu (zejména k výzkumu) PDF
18. 4. 2017 RNDr. Pavel Poc (poslanec Evropského parlamentu) Behaviorální aspekty politiky - diskuse s europoslancem PDF
25. 4. 2017 prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví; 3. LF UK) Struktura mozku a architektura mysli PDF
2. 5. 2017 Seminářové ozvěny   PDF
9. 5. 2017 Dr. Till Ischebeck (Department of Plant Biochemistry, Georg-August-University Göttingen) Lipids in pollen-different and making a difference PDF

Zimní semestr 2016/2017

Program seminářů ke stažení ZDE.
 

Program seminářů:

4. 10. 2016 "domlouvací" seminář Stanovení termínů výuky volitelných předmětů. PDF
11. 10. 2016 ozvěny vědeckých setkání Reference kolegů z posledních vědeckých setkání. PDF
18. 10. 2016 Mgr. Jakub Rídl Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR) Vliv kořenů rostlin na složení a funkční potenciál mikrobiálních komunit v dlouhodobě kontaminované zemině PDF
25. 10. 2016 prof. RNDr. Jan Černý Ph.D.(Katedra buněčné biologie PřF UK) Chemické války PDF
1. 11. 2016 RNDr. Radek Litvín, Ph.D. (PřF JU a Biologické centrum AV ČR) Světlosběrné systémy eukaryotních řas v průsečíku biologie, biochemie a biofyziky PDF
8. 11. 2016 prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR) Jak buňka reguluje homeostázi auxinu? Pomoc od matematického modelování. PDF
15. 11. 2016 Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., d.h.c. (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy) Globální vládnutí a environmentální hrozby PDF
22. 11. 2016 Mgr. Alexander Ač, Ph.D (Ústav výzkumu globální změny AV ČR) Klima jako nelineární dynamický systém: aneb nejnovější vývoj ve světle posledních prognóz změny klimatu PDF
29. 11. 2016 Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby) Virus šarky švestky a současné možnosti ochrany peckovin proti němu. PDF
6. 12. 2016 Univ.Doz. Dr. Ines Swoboda (FH Campus Wien) Allergies – when the immune system runs wild PDF
13. 12. 2016 Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci a UEB) Analýza rostlinných hormonů (nejen) na buněčné úrovni PDF
20. 12. 2016 Vánoční seminář   PDF
 

 

 

Semináře 2015/2016

Archiv seminářů 2007-2015 

Akce dokumentů