E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAnatomie a fyziologie rostlin - 2020/2021

(MB130S50, MB130S50L, MB130S51, MB130S51L)

Letní semestr 2019/2020

Program seminářů ZDE.

18.2.2020

"domlouvací" seminář

Stanovení termínů výuky volitelných předmětů.

PDF

25.2.2020

Interactions of the Plant Cytoskeleton with Cell membranes

Professor Patrick J Hussey BSc. PhD. FRSB

(Department of Biosciences, University of Durham)

PDF

3.3.2020

Kill it, or get colonized?

Ing. Martin Janda, Ph.D.

(Ludwig-Maximilians-University of Munich (LMU), Germany & VŠCHT)

PDF

10.3.2020

How sexual selection and sexual conflict shape plant reproduction and hybridization barriers

Clément Lafon Placette, Ph.D.

(Department of Botany, Charles University)

PDF

17.3.2020

Botanické pesticidy jakožto plnohodnotná náhrada rizikových pesticidů

Seminar will be rescheduled after the end of teaching cancellation due to Coronavirus situation.

Ing. Roman Pavela, Ph.D.

(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)

PDF

24.3.2020

Cell size determination and differential growth control in plants

Seminar will be rescheduled after the end of teaching cancellation due to Coronavirus situation.

Assoc.Prof. Dr. Jürgen Kleine-Vehn

BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences), Vienna

PDF

31.3.2020

Quantum mechanics in the heart of photosynthesis: exciton delocalization for robust and efficient light harvesting in noisy environment

RNDr. Pavel Malý, Ph.D..

(University of Würzburg, Institute of Physical and Theoretical Chemistry)

PDF

7.4.2020

Network properties affect plant function and its scaling in the hydraulic soil-plant-atmosphere continuum

Martin Bouda, Ph.D.

(Institute of Botany, Czech Academy of Sciences, Pruhonice)

PDF

14.4.2020

Plant tolerance to abiotic stress in a climate change scenario. Implications for food production and biodiversity conservation

Prof. Dr Dr H.C. Oscar Vicente

(Polytechnic University of Valencia, Spain)

PDF

21.4.2020

Global change and plants: from leaves to biomas

Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

(Global Change Research Institute, AS CR, v.v.i.,Brno)

PDF

28.4.2020

Co řídí zakládání hlíz u bramboru?

RNDr. Petra Mašková, Ph.D

(KEBR, PřF UK)

PDF

5.5.2020

Metal metabolism in plants - from the whole-plant to the molecular level with a focus on biochemistry and biophysics

Prof. Dr. Hendrik Küpper

(AVČR & University of South Bohemia)

PDF

12.5.2020

Seminářové ozvěny 

 


Zimní semestr 2019/2020

Program ke stažení ZDE.

1.10.2019

"domlouvací" seminář

Stanovení termínů výuky volitelných předmětů.

PDF

8.10.2019

Ozvěny z vědeckých setkání

PDF

15.10.2019

Jak se uvádí věda do praxe?

Ing. Mgr. Jana Pilátová

(KEBR, PřF UK)

PDF

22.10.2019

Využití metod molekulární biologie pro šlechtění ječmene pro České pivo

RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

(Výzkumný ústav rostlinné výrovy, v.v.i.)

PDF

29.10.2019

Plant growth-promoting bacteria from Arabian deserts as biofertilizers

Dr. Lukáš Synek

(ÚEB AV ČR)

PDF

5.11.2019

Světelné znečištění a jeho vliv na biologické hodiny organismů

doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D. (1),

a s komentáři pro rostliny RNDr. Hana Konrádová, (2)

(1)  Katedra fyziologie Přírodovědecké fakulty UK; (2) KEBR PřF UK s komentáři pro rostliny

PDF

12.11.2019

Jak mechorosty  k průduchům přišly a k čemu jim jsou 
aneb umírněná taškařice prvopočátků fotosyntézy, 
regulace výdeje vody a vůbec terestrializace

RNDr. Jiří Kubásek, Ph.D.

(Katedra Experimentální biologie rostlin, PřF JU & Ústav molekulární biologie rostlin, BC AVČR v.v.i.)

PDF

19.11.2019

PIN2 - tossed and turned: Brassinosteroid signaling delimits root gravitropism via sorting of the Arabidopsis PIN2 auxin transporter

Dr.nat.techn. Katarzyna Retzer

(Institute of Experimental Botany of Academy of Sciences of Czech Republic,​ Laboratory of Hormonal Regulations in Plants)

PDF

26.11.2019

Shedding light on leaves: photosynthesis and functional leaf anatomy

Dr. Daniel Tholen

(Institute of Botany, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Austria)

PDF

3.12.2019

Virus zakrslosti pšenice – 60 let od jeho objevu v Čechách

Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

(VÚRV, Praha)

PDF

10.12.2019

Pravdivý příběh o fosfolipase Da1, senescenci listů a toxicitě hořčíku

RNDr. Jan Martinec, CSc.

(Ústav experimentální botaniky AV ČR)

PDF

17.12.2019

Vánoční seminář

 

7.1.2020

Seminářové ozvěny 

 

Akce dokumentů