E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení22.10.2019

Využití metod molekulární biologie pro šlechtění ječmene pro České pivo

 

RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

(Výzkumný ústav rostlinné výrovy, v.v.i.)

 České pivo je chráněné zeměpisné označení produktu vyrobeného z vody, českého chmele a ze sladu s určitými parametry, které jsou dány vlastnostmi použité odrůdy ječmene a technologickým postupem výroby. Studium genetických příčin vhodnosti či nevhodnosti odrůd ječmene pro výrobu Českého piva a co všechno ovlivňuje sladovnickou kvalitu ječmene bude předmětem přednášky a následné diskuse. 

 

Akce dokumentů