E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení12.11.2019

Jak mechorosty  k průduchům přišly a k čemu jim jsou aneb umírněná taškařice prvopočátků fotosyntézy, regulace výdeje vody a vůbec terestrializace

 

 

Jiří Kubásek, RNDr., PhD. 

(Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity & Ústav molekulární biologie rostlin, BC AVČR v.v.i.)

 

Mechorosty jsou sesterskou skupinou cévnatých rostlin. To už se dnes ví. Mnoho dalších věcí se ale neví či přinejmenším se o tom stále pochybuje. Například není stále jasná shoda, kdy a jak vznikly některé zásadní inovace rostlin vedoucí k terestrializaci, tedy dobytí pevnin. Průduchy rostlin, například, umožnily velmi účinnou regulaci výdeje vody nadzemními orgány rostlin a tedy přežití v nehostinném klimatu suché atmosféry. Průduchy, podle nejnovějších výzkumů, vznikly jen jednou, u společného předka mechorostů a cévnatých rostlin. Nepřekvapí tedy, že je mají i mechorosty. Ovšem jen na části svých sporofytů. O jejich funkci a významu (a marginálně o mnoha obecnějších souvislostech) se pokusím pohovořit.

CV přednášejícího ZDE.

Akce dokumentů